מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:1
בפני
כב' השופט יוסף בן-חמו

מבקש
מרהג מרהג

נגד

משיבים

החלטה

לפניי "בקשה דחופה ביותר למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד" בה התבקש בית המשפט להורות למשיבים ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם כדלקמן:
להימנע מלעשות כל פעולה ו/או הריסה ו/או תיקון לרכוש המשותף המהווה שירותים משותפים למבקש ולמשיבים , הממוקמים בקומה ראשונה , על פי המדידה שנערכה לרכוש המשותף בהתאם למצב העובדתי הקיים בשטח (להלן: "הרכוש המשותף" ו/או "השירותים המשותפים").
להימנע מלהוציא את המתקנים ו/או כל דבר אחר מהרכוש המשותף.
להימנע מלהשכיר ו/או למכור ו/או להעביר חזקה ו/או לשנות בכל צורה את מצבם של השירותים המשותפים ו/או המתקנים ו/או כל דבר אחר מהרכוש המשותף.
לפתוח את דלת השירותים המשותפים ולהחזיר את חיבו ר המים לרכוש המשותף.
להימנע מלנתק את החשמל הקיים בארון שירות ברכוש המשותף ואשר ממנו מחולק חשמל למשרדו של המבקש.

המבקש, עו"ד מהרג מהרג (להלן: "המבקש") הינו הבעלים הרשום ובעל הזכויות של חנות מס' 11, הידועה כגוש מס' 13109, חלקה 61, תת חלקה 11 (להלן: " חנות מס' 11" ו/או "המשרד")
המשיב מס' 1, מר גרוס נתן (להלן: "המשיב 1") הינו הבעלים הרשום ובעל הזכויות של חנות מס' 10, הידועה כגוש מס' 13109, חלקה 61, תת חלקה 10 (להלן: " חנות מס' 10").
המשיב מס' 2, מר איתי מלכא (להלן: "המשיב 2") רכש את זכויותיו מהמשיב 1 והינו הבעלים והמחזיק בחנות מס' 10.
המשיבה 3, רהיטי הצפון אשריאן יוסי ובניו בע"מ, (להלן: "המשיבה 3") הינה חברה בע"מ העוסקת בשיווק רהיטים והבעלים של שטח של כ-174 מ"ר בקומה ב' של המרכז המסחרי בגוש 13146 חלקה 1134/26 בקרית שמונה.

עניינה של התובענה נשוא הבקשה שלפניי הינה למתן פסק דין הצהרתי המורה כדלקמן:
על ביטול הצמדתם של השירותים המשותפים שהוצמדו לחנות מס' 10 שלא כדין ובניגוד לחוק המקרקעין.
לתקן את צו רישום הבית המשותף, כך שהשירותים המתוארים במפה ייגרעו משטח חנות מס' 10 וישמשו כרכוש משותף של כלל הדיירים בקומה.
להצהיר כי גודל חנות מס' 10 האמיתי והקיים בפועל הינה אותה חנות שגבולותיה מסומנים במדידה שנערכה בפועל על ידי מודד מוסמך ואשר צורפה לכתב התביעה וסומנה ו'.
להורות לרשם המקרקעין לתקן בספרי הרישום את גודל חנות מס' 10 על פי הכרעתו של בית המשפט, לרבות רישום השירותים כרכוש משותף של הדיירים.

ביום 29/01/15 הוריתי על מתן צו ארעי כמבוקש , בכפוף להפקדת ערובה כספית או ערבות בנקאית בסך של 20,000 ₪ להבטחת הוצאות המשיבים וקבעתי את הבקשה לדיון בפניי.

הבקשה הוגשה נגד המשיבים 1 ו-2 בלבד. בדיון שנערך בפניי ביום 08/02/15, התברר כי יש צורך בהוספת משיבים נוספים לאור הטענות שנשמעו. על כן, דחיתי את המשך הדיון והוריתי למבקש לצרף כמשיב את מר אשוריאן וכן כל צד שעלול להיפגע ממתן הצו.

המשיב צירף לבקשה את המשיבה 3, אשר הגישה , מצידה, ביום 12/02/15 בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני במעמד הצדדים, בטענה שנפלה טעות בתשריט הבית המשותף, לפיה 2 תאי השירותים המשמשים אותה ואת לקוחותיה עוד משנת 1996 הוצמדו לחנות מס' 10 ומאחר ש התברר לה, לטענתה, כי בכוונת המשיב 2 להרוס תאי שירותים אלו כחלק מעבודות השיפוץ אותן הוא מבצע. במסגרת בקשתה התבקש בית המשפט להורות למשיבים 1 ו-2 ו/או לכל אדם אחר מטעמם כדלקמן:
להימנע מביצוע כל עבודות בניה ו/או הריסה ו/או שיפוץ במתקני השירותים הממוקמים בקומה ב' של המבנה המסחרי הממוקם בגוש 13109 חלקה 61 בקרית שמונה.
להימנע מביצוע כל עבודות בניה ו/או הריסה ו/או שיפוץ בקיר המזרחי של חנות מס' 10 בקומה ב' של המבנה המסחרי הממוקם בגוש 13109 חלקה 61 בקרית שמונה, הוא הקיר החוצץ בין השירותים בקומה לחנות מס' 10.
לא לחסום ולא למנוע ממנה ומלקוחותיה לעשות שימוש בתאי השירותים שבבעלותה ובחז קתה הבלעדית בקומה ב' של המבנה המסחרי הממוקם בגוש 13109 חלקה 61 בקרית שמונה.

ביום 12/02/15 הגיש המבקש בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט לכוף בקנס או במאסר את ביצוע החלטתי מיום 29/01/15, בשל כך שהמשיבים נמנעו מקיום החלטתי ולא פתחו את דלת השירותים המשותפים על מנת לאפשר לו וללקוחותיו להשתמש בהם וזאת למרות שהחלטתי נמסרה להם במסירה אישית ועל אף שהמשיב 2 וב"כ התייצבו לדיון שנערך בפניי ביום 08/02/15 וחרף פניותיו של המבקש אליהם בעל פה ובכתב.

בדיון שנערך בפניי ביום 12/02/15 במעמד כל הצדדים, נשמעו טענות הצדדים.

נימוקי הבקשה:
המבקש טען כי הבניין בו מצויות החנויות נבנה בשנת 1963 ו/או בסמוך לכך וחולק ליחידות- חנויות וכן נקבעו שטחים משותפים. המשיב 1 רכש את חנות מס' 10, הצמודה למשרדו, בשנות השישים, והחנות עדיין רשומה על שמו, כאשר לטובת המשיב 2 רשומה אך הערת אזהרה על זכויותיו של המשיב 1 לאחר שרכש מהמשיב 1 את הזכויות . המבקש רכש בשנת 2012 את חנות מס' 11. בעת הרכישה קיבל המבקש, לטענתו, חזקה גם במחצית השירותים המשותפים כחלק מזכות קיימת ונלווית למשרד ועל דעת כל בעלי הזכויות בנכסים בבניין באותה קומה, לרבות המשיב 1.

המבקש טען כי השירותים המשותפים ממוקמים באותה קומה בסמוך ליחידות מס' 10 ו-11 ונמצאים במפלס גבוה יותר בכ-40 ס"מ מהרצפה של החנויות עם קיר הפרדה בנוי עוד משנת 1963 המפריד בין תאי השירותים לבין חנות מס' 10. הגישה לתאי השירותים היא דרך כניסה נפרדת לחלוטין מהחנויות, שם גם ממוקם ארון החשמל, ממנו מסופק חשמל לשתי החנויות. לטענת המבקש , מאז ומתמיד השירותים המשותפים שימשו את בעלי הזכויות בחנויות ולא היתה מעולם זכות בלעדית למי מ בעלי היחידות לקבל חזקה בלעדית בהם תוך גזילת זכותו של האחר . המבקש טוען כי כתוצאה מטעות שנפלה בתשריט הבית המשותף משנת 2004, הוצמדו השירותים המשותפים לחנות מס' 10 שלא כדין ובתוך שטח חנות מס' 10. לטענתו המדידה שעל בסיסה נערך התשריט שאושר במסגרת רישום הבית המשותף הינה שגויה.

לטענת המבקש, הוא ביצע על חשבונו עבודות שיפוץ בשירותים המשותפים בעלות של כ-20,000 ₪, וזאת בידיעת והסכמת המשיב 1. לפני מספר חודשים פנו אליו המשיב 2 יחד עם המשיב 1, אשתו ובתו וסיפר ו לו כי המשיב 2 רכש מהמשיב 1 את הזכויות בחנות מס' 10. באותה עת משיב מס' 2 ראה ובחן את החנות כפי שהיא קיימת בפועל עם קיר הפרדה מהשירותים המשותפים וכניסה נפרדת מהם ולא העלה בפני המשיב 1, אשר מכר לו את הזכויות בחנות כל טענה לאי התאמה. לטענתו, המשיב 1, אשתו ובתו אף ציינו מפורשות בפני המשיב 2 כי השירותים משותפים ונועדו לשימושו ולשימוש המשיב 2 ואף ביקשו ממנו מפתחות עבורם והוא נענה לבקשתם.

המבקש טען כי כעבור כמספר שבועות פנה אליו המשיב 2 וטען בפניו כי השירותים המשותפים הוצמדו לחנותו והם מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ואף הציג בפניו את תשריט הבית המשותף . לטענתו, הוא הסביר לו כי מדובר בטעות שנעשתה על ידי המודד שערך את התשריט, אשר אינו תואם את המצב העובדתי בשטח לפיו מדובר בשירותים משותפים לכל הקומה , המהווים חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף , מאחר שלא קיים בו הקיר הקיים בפועל אשר מפריד בין השירותים המשותפים לבין חנות מס' 10 ומאחר שלא נעשתה מדידה פנימית הן לחנות מס' 10 והן לשירותים המשותפים בשל כך שלא היתה כל גישה אליהם.

המבקש הוסיף וטען כי המשיב 2 ו/או מי מטעמו ניתק את המים מהשירותים המשותפים ואף החליף מנעול לדלת הנפרדת שלהם וכי הוא מנסה לסגור את הדלת כליל על ידי הצבת קיר במקום דלת הכניסה והדבר פוגע קשה בו ובפרנסתו. לטענתו, השירותים המשותפים מהווים חלק אינטגראלי ובלתי נפרד ממשרדו וקיים חשש ממשי ואמיתי כי המשיבים יהרסו את הקיר המפריד בין חנות מס' 10 לשירותים המשותפים, כפי שפעלו באופן חד צדדי והחליפו מנעול לדלת של השירותים המשותפים, ובכך יספחו את השירותים המשותפים לחנות מס' 10 ולא יהיו שירותים לו ו/או לקומה ו/או לקהל הציבור הרחב. כמו כן, לטענתו, מאזן הנוחות נוטה לטובתו, בשל רצונו לשמר את המצב הקיים ולפעול לשם פתרון המחלוקת בדרך משפטית ולא על ידי נקיטת צעדים חד צדדיים לשם שינוי המצב העובדתי הקיים באופן בלתי הפיך. מאידך, לטענתו, לא ייגרם כל נזק למשיבים, היות והנכס שלהם ריק ולא נעשה בו כל שימוש על ידם.

לתיק בית המשפט הוגש תצהיר תגובה מאשתו של המשיב 1, הגב' טובה גרוס, שם נטען, כי בשל גילו ולאור הבעיות הרפואיות מהן הוא סובל, המשיב 1 אינו מסוגל, לטענתו, להגיש תצהיר ו/או להגיע לדיון . על כן , התצהיר שהוגש הוא של אשתו. גם המשיב וגם אשתו לא התייצבו לדיון. המבקש ביקש לתמוך את גרסתו בתצהיר של אשת המשיב 1, אך מאחר ולא היתה התייצבות לא של המשיב 1 ולא של המצהירה, איני סבור שיש מקום לייחס משקל לתצהיר ולאמור בו .

טענות המשיב 2:
המשיב 2 טען כי הוא אוחז בשטח כדין ובהתאם לזכויות שרכש כדין ולאחר שבדק את תשריט הבית המשותף. כך גם נרשם מפורשות בהסכם הרכישה. לטענתו, המבקש, שהינו עו"ד במקצועו, רכש את החנות רק לאחר רישום הבית כבית משותף. בעת הרכישה היה המבקש מיוצג על ידי עו"ד זנטי אותו עו"ד אשר ביצע את רישום הבית המשותף ושמשרדו נמצא בבית המשותף . כעת רוצה המבקש לזכות בזכויות קנייניות שאינן שלו - בתאי השירותים שאין לו כל זכויות בהם, מבלי שהציג כל אסמכתא או ראיה לזכות הנטענת.

לטענת המשיב 2, יש לדחות את הבקשה שהוגשה בחוסר תם לב. הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר של שנתיים ימים , שכן המבקש קנה את הנכס בשנת 2012, לאחר רישום תשריט הבית המשותף. על בית המשפט להיצמד לרישום הבית המשותף ולא לפגוע בזכות הבעלות המוקנית לו ורשומה כחוק. הוא רכש ממנו את החנות במיטב כספו.
המשיב מציין כי מאז שרכש את הזכויות בחנות הוא זה שנושא בתשלום הארנונה בשטח הכולל גם את תאי השירותים והוא זה שמשלם באופן בלעדי את צריכת המים, כולל צריכת המים בשירותים, בעוד שהמבקש אינו משלם לא את הארנונה עבור שטח השירותים ולא עבור צריכת המים בשירותים.
המשיב 2 מציין גם כי ניתוק המים בשירותים בוצע 3 חודשים לפני הגשת הבקשה ולא בסמוך להגשת הבקשה, וגם בעניין זה השיהוי מצדיק, כשלעצמו, את דחיית הבקשה.

המשיב 2 הוסיף וטען כי כל 4 תאי השירותים הינם בתוך שטח היחידה שלו, דהיינו גם שני תאי השירותים בהם עושה שימוש המשיבה 3, הינם בשטחו. המשיב 2 מתנגד לבקשת המשיבה 3 לתקן את תשריט הבית המשותף, למרות טענותיו של המשיב 2 כלפי משיבה מס' 3 הצהיר המשיב 2 כי בשלב זה הוא נמנע מלעשות פעולה כלשהי בקשר לשני תאי השירותים מתוך 4 – אלה המשמשים את המשיבה 3, כל זמן שההליך עדיין תלוי ועומד. מדובר בשני תאי שירותים אשר הכניסה אליהם היא מהשטח המשותף וזאת תוך שמירה על זכויותיו וטענותי ו.

טענות המשיבה 3:
המשיבה 3 טענה כי רכשה את הזכויות ביחידה מס' 3 בשטח של 174 מ"ר מעמידר, כאשר השטח של יחידת המסחר הוא 155 מ"ר והשטח הנוסף המסומן בתשריט הבית המשותף כשירותים והשירותים נשוא המחלוקת הינו בדיוק עוד 19 מ"ר ו שטחים אלו אמורים היו להירשם כחלק מהיחידה שבבעלותה ולא כשטח משותף. לטענתה, היא רכשה את הנכס שלה בשנת 1996 לפני הסדר רישום הזכויות בחנות ולפני רישום תשריט הבית המשותף, אשר נעשה על ידי מדינת ישראל, באמצעות עו"ד זנטי. המשיבה טוענת כי רק לאחרונה היא שמה לב לכך שנפלה טעות ברישום הבית המשותף.

לטענת המשיבה, בשני תאי השירותים הימניים משתמשים עובדי ה ולקוחותיה בלבד , החל משנת 1996 ועד היום. לטענתה, היא לא מנעה וגם כיום אינה מונעת מהמבקש להשתמש ב תאי שירותים אלה אך זאת רק מטעמים הומניים. היא אינה מסכימה כי דלת השירותים של המשיב 2 תישאר נעולה וכי המבקש ולקוחותיו ישתמשו בשירותים שבשימושה בלבד .

המשיבה 3 מודה כי על פי תשריט הבית המשותף, השגוי, לטענתה, שני תאי השירותים בהם היא משתמשת נמצאים בתוך השטח של יחידה מס' 10 , שבחזקת המשיב 2 וטענה כי ככל שהמשיב 2 יצהיר כי אין בכוונתו להיכנס ולבצע עבודות שיפוצים בהם, היא תחזור בה מבקשתה למתן צו מניעה.

דיון:
ככלל, מטרתם של סעדים זמניים הינה לשמר את המצב הקיים עד לבירור מלוא טענות הצדדים. מטבע הדברים, שמיעת ראיות הצדדים ובחינת טענותיהם אורכות זמן. לשם כך נועדו סעדים זמניים, על מנת שבמהלך ההתדיינות לא יבוצעו שינויים במצב הקיים, אשר כתוצאה מהם עלול להתברר כי תוצאת ההתדיינות אינה רלבנטית עוד, או בלתי ניתנת ליישום ואכיפה.

השיקולים העיקריים הרלוונטיים לדיון בבקשה למתן סעד זמני הם סיכויי ההליך, מאזן הנוחות, שיקולים שביושר ובצדק ודרישת המידתיות (ר' רע"א 8415/07 חברת אנ.די.סי. יצרני תכשיטים בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, תק-על 2007(4)1369; רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים, תק-על 2009(1)4840).

ככל שמדובר בבקשה למתן צו מניעה זמני, נפסק כי לצורך הכרעה בבקשה ועל מנת שיינתן למבקש הסעד הזמני המבוקש על ידו עליו לעמוד בארבעה מבחנים במצטבר:
א. האם המבקש הוכיח, לכאורה, את קיום זכותו, למענה הוא דורש מתן סעד עד לתום הדיונים.
ב. האם צו המניעה הינו הכרחי, עד כדי להצדיק התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה העיקרית.
ג. האם הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הצו כבד הוא לעומת הנזק אשר ייגרם למשיב אם יינתן – הוא "מאזן הנוחות".
ד. האם בקשתו של המבקש למתן הצו אינה נגועה בפגמים שביושר, כגון: היעדר נקיון כפיים, העלמת עובדות, שיהוי וכיוצ"ב.

בשלב זה של הסעד הזמני, אין בית המשפט נזקק להכרעה בזכויות הצדדים, ולפיכך אין מקום כי בית המשפט יערוך ניתוח מקיף של הראיות ואין הוא חייב לבדוק את מכלול הראיות כאילו עמד להכריע בעניין סופית (ר' ע"א 342/83 גלוזמן נ' גלוזמן, פד"י ל"ח (4)105, 109-108). כמו כן, נפסק כי על מערכת האיזונים שנקבעה בתקנות להיבחן לאורם של סעיפי חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו ובעיקר סעיף 3 לחוק, שעניינו שמירה על זכות הקניין של הפרט.

הוכחת זכות לכאורה היא הוכחת סיכויי הצלחה בתובענה או שכנוע בית המשפט כי קיימת שאלה של ממש אשר יש לדון בה.

ממכלול הראיות והעדויות שלפניי עולה כי בצמוד ליחידה מס' 10, הנכס שבבעלות המשיב 1, ולמעשה בתוך שטחה של יחידה 10, קיימים 4 תאי שירותים. אין מחלוקת שעל פי התשריט והתקנון בקשר לבית המשותף בו נמצאת היחידה, תאי השירותים מוקמו בתוך יחידה מס' 10, ולכאורה הם אינם חלק מהבית המשותף. יחד עם זאת, אין מחלוקת כי בפועל, משמשים 2 תאי שירותים את המשיב 2, בעל החזקה בחנות מס' 10, אשר רכש את זכויות של המשיב 1 בה ו-2 תאי שירותים משמשים את מר אשריאן, הבעלים של המשיבה 3.

אין מחלוקת כי המבקש עשה שימוש עד לפני מספר חודשים בתאי השירותים של המשיב 2 וכי את ה תשלום עבור צריכת המים בתאי השירותים נשוא הבקשה משלם אך ורק המשיב 2 והמבקש אינו משלם עבור צריכת המים.

במסגרת מאזן הנוחות יש לקחת בחשבון כי המבקש והמשיבה 3 טוענים שנפלה טעות בתשריט הבית המשותף וכי בכוונתם לעתור לתיקון צו הבית המשותף והתשריט.

המשיבה 3 גם הגיש ה בקשה למתן צו מניעה נגד המשיב 1 שימנע ביצוע עבודות ו/או שיפוצים בשני תאי השירותים שהיו עד כה בשימושו. ב"כ המשיב 2, עו"ד אוחנה, הצהיר בדיון שנערך בפניי כי בכל מקרה השיפוצים שיעשו אינם בתאי השירותים של המשיבה 3, לפיכך, בנסיבות אלה, מתייתר הצורך לדון ולהכריע בבקשתה לצו מניעה זמני ולכן אני מורה על מחיקתה של הבקשה שהגישה המשיבה 3 לצו מניעה, וזאת בכפוף להצהרות המשיב 2 ובא כוחו עו"ד אוחנה.

כאשר בית המשפט נדרש ליתן סעד זמני, על בית המשפט להשתדל ככל הניתן, גם כאשר הוא נעתר לסעד המבוקש, לאזן בין האינטרסים השונים של הצדדים ולמנוע פגיעה באינטרסים של מי מהצדדים, ככל שאין היא נחוצה.
במקרה דנן, בצד העובדה שלכאורה אין למבקש זכויות בתאי השירותים, לא ניתן להתעלם מהעובדה שבפועל הוא עשה שימוש בתאי השירותים ושאין מקום למנוע ממנו בשלב זה של הסעד הזמני לעשות שימוש בתאי השירותים כשמשרדו ממוקם כיחידה מתוך כלל היחידות במבנה, החלטה שכזו יש בה פגיעה מרחיקת לכת ושינוי מצב שיקשה עד מאוד על המבקש לעשות שימוש ביחידה שבבעלותו. פגיעה זו ניתן למנוע באופן כפי שיפורט להלן.

כאמור, במבנה מצויים 4 תאי שירותים צמודים, כאשר כל ה – 4 הם לכאורה בתוך שטחו של המשיב 2 על פי תשריט ורישום הבית המשותף. שניים מתוך תאים אלה הינם בשימוש של המשיבה 3. למשיבה 3 ניתנה זכות הטיעון בנושא שבמחלוקת והיא אף צורפה על פי החלטת בית המשפט כצד להליך. נראה לי שהאיזון הנכון הוא מתן הוראה למשיבה 3 לאפשר למבקש וללקוחותיו של המבקש לעשות שימוש בתאי שירותים אלה וזאת עד למתן החלטה אחרת או פסק דין בתובענה שהוגשה.

במובן זה, ניתן בזה צו, אולם הצו מופנה כלפי המשיבה 3 שאוסר עליה למנוע מהמבקש ומלקוחותיו לעשות שימוש בתאי השירותים, בשני תאי השירותים בהם משתמשת המשיבה 3.
רשמתי בפני את הצהרת המשיב 2 ובא כוחו שאין בכוונתם למנוע בשלב זה, שימוש בשני תאי השירותים האמורים, בהם השתמשה המשיבה 3.

לפיכך, אני מורה כדלקמן:
אני דוחה את בקשת המבקש ככל שהיא מתייחסת למשיב 2. הצו הארעי שניתן נגד המשיבים 1 ו-2 מבוטל.
אני מורה למשיבה 3 לאפשר למבקש ולקוחותיו לעשות שימוש בתאי השירותים בהם היא משתמשת.
מאחר שהליך על פי פקודת ביזיון בית המשפט הינו הליך הצופה פני עתיד ומאחר שהחלטתי לדחות את הבקשה לצו מניעה ולבטל את הצו הארעי שניתן, אני דוחה את הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט.
לאור התוצאה אליה הגעתי ובנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
אני מורה על החזרת הפיקדון שהופקד במסגרת הצו הארעי, לידי המפקיד – המבקש.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשע"ה, 18 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מראות קרובים אל נחל פארן 4-36, מצפה רמון, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל שדרות דוד חכם, באר שבע, ישראל | פלסטיק קרובים אל 3703, ישראל | תחנת טוטו-לוטו-ווינר קרובים אל מעלות הנביאים 19, חיפה, ישראל | באולינג קרובים אל שמעון 38, ערד, ישראל | מסננים קרובים אל הרב רייפמן, עכו, ישראל | עץ קרובים אל מעלה קק"ל, טבריה, ישראל | אביזרים אורטופדיים קרובים אל Unnamed Road, Ofakim, ישראל | גנרטורים קרובים אל שביל ישראל, תל אביב יפו, ישראל | עיבוד נתונים קרובים אל Unnamed Road, Beit HaGadi, ישראל | פרגולות קרובים אל | קולבים קרובים אל Unnamed Road, Safed, ישראל | כלכלה קרובים אל האורן 12, יבנה, ישראל | דיאטות קרובים אל גיבורי ישראל 7, ראש העין, ישראל | רואי חשבון קרובים אל צמרות 16, הרצליה, ישראל | חונכות לבני נוער קרובים אל האר"י 46, צפת, ישראל | מוזאיקה קרובים אל הנצח, רמת השרון, ישראל | דודי שמש חשמל וקיטור קרובים אל רבי עקיבא 58, הרצליה, ישראל | שמאים קרובים אל שדרות יגאל אלון 28-30, בית שמש, ישראל | פיברגלס קרובים אל עוקף קריות, קריית ביאליק, ישראל | מכולות וקונטיינרים סווארקה הנדסה בע"מ בפתח תקוה | צעצועים ואמנות ילדים פסו אברהם בתל אביב - יפו | תאורה מרכז התאורה בסח'נין | שירות - חלפים לרכב "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ בנצרת | מיקרופילם דטה סקאן בגאליה | לימודים ממלכתי ע'ש נ. גבריאלי בחיפה | אוכל בית טבע שורשים בתל אביב - יפו | שמורת טבע גן לאומי אפולוניה בהרצליה | חשמל חשמל שי בבאר יעקב | מחסני ערובה אוברסיז קומרס בע"מ באשדוד | מלגזות א.ש.ה חשמלית בע"מ בחולון | כרטיסי אשראי פועלים אקספרס בע"מ בתל אביב - יפו | וילונות דריי קלין-DRY CLEAN במודיעין | לוחות הנצחה וזיכרון גל-עד בע"מ בבני ברק | בניית דגמים גלברד אורי ברמת אפעל | קפה אלבאשא-אבו שקרה-קפה וסירופ באום אל-פחם | מנעולן מנעולי דניאל במודיעין | לובינג יותם אביזוהר ברמת גן | שירותים לנכים הוסטל עואטף בטמרה | יועץ חיה לובלסקי רו"ח בכפר יונהמחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מסגרות חרש | מחירון עבודות איטום | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון חפירה, חציבה, מילוי והידוק | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן | מחירון אריחים לבריכות | מחירון צנרת פוליאתילן להשקיה | מחירון כבלים | מחירון צנרת פוליאתילן להשקיה | מחירון יח' טיפול באוויר מסוג מפוח נחשון דקורטיביות מוזנות מים קרים | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון משקופי דלת | מחירון נורות )אוזרם או פילי | מחירון מיכלי מים | מחירון מערכות גילוי אש ועשן | מחירון אלמנטים למחיצות בבניה  | מחירון חלון נגרר )הזזה( 3 ו- 4 אגפים - סגנון קלאסי | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב מפוליאתילן | מחירון צינורות מבטון לא מזוין | מחירון חציבת שקעים בקירות וקורות | מחירון משטחים ומשולשי מדרגות | מחירון מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I | מחירון חלון הזזה אנכי )גיליוטינה( וחלון רפפות זכוכית | מחירון מבנה לוח דירתי | מחירון ספחי גבריט | מחירון זכוכית בידודית | מחירון גופים למצע הפרדה בין הקרקע לרצפה ולקורות | מחירון יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות | מחירון זכוכית שטוחה אנטיסאן | מחירון עגלות | מחירון פנלים מבודדים | מחירון אביזרים בשירותים ובמקלחות לנכיםבפני כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים 1. א. מ. מרום - עבודות מתכת ועץ | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ד"ט 22528-01-12 התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל נ' ביג - | בפני כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר תובעים 1. מנהל מקרקעי ישראל נגד נתבעים 1. יורשי המנוח אברהם שמוא | בית משפט השלום בעכו ת"פ 2620-98 מ.י. מע"מ נצרת נ' שעאבי 05 אפריל 2012 א.ג.נ., הנדון: ע | פסק-דין בתיק בג"ץ 8607/12בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8607/12 לפני:כבו | בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 49180-05-11 יעל נ' חברת "הוט" 01 ינואר 20 | החלטה בתיק בג"ץ 182/06 בבית המשפט העליון בג"ץ 182/06 - ג' בפני: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה הע | בפני כב' השופט בן-ציון גרינברגר מבקשים פייר (פיאר) מויאל ע"י ב"כ עוה"ד רפי שפטר נ | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט זיאד סלאח, סגן הנשיא מבקשים מדינת ישראל נגד משיבים טארק דיב החלטה הענ | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט א. סלאמה, סגן נשיא מבקשים 1. קיבוץ מענית, אגודה שיתופית חקלאית בע&quo | לפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מבקשים 1. משה ממן נגד משיבים 1. מדינת ישראל אל:משטרת ישראל באמצעות  ל | בפני כב' השופטת דורית פיינשטיין תובעים: ע"י ב"כ עו"ד דניאל אלון ועו"ד נתן קו | מספר בקשה:14 בפני כב' השופט אבי פורג מבקשים 1.יאיר אריעם 2.חברת בטוח שירביט נגד משיבים לוסיאן שו | ניתנה ביום 05 מרץ 2014 יעקב חזק המבקש - המוסד לביטוח לאומי המשיב בשם המבקש – עו"ד אודי וינינגר | לפני כב' השופט אלון אינפלד מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. עבדאללה אלכרישת 2. אמין כרישאת 3. | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע דמ"ש 19293-07-11 בן דוד אוחיון נ' יפרח תיק חיצוני: 23 אוקטובר | בפני כב' השופטת מיכל וולפסון תובעים 1. אלייב מחרם נגד נתבעים 1. מיכלי טרי-וול (ישראל) בע"מ | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקש ברכה יוסף נגד משיבה א.כ.גלבוע בע" | לפני: כב' השופט צבי פרנקל התובע: אליס כהן, ( ת.ז.-XXXXXX893) ע"י ב"כ: עו"ד קנפו - | בפני כבוד ה שופטת ד"ר פנינה נויבירט תובעת הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1.שאול גבאי 2 | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | לפני כב' הרשמת בכירה מרי יפעתי תובעים 1. גיא אורטל נגד נתבעים 1. ישראל אליעזר שטרסלר הודעה  על פ | החלטה בתיק בג"ץ 3512/05 בבית המשפט העליון בג"ץ 3512/05 בפני: כבוד השופטת א' חיות העותר: גס