מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט כרמי מוסק

המערער
עמרם מיארה

נגד

המשיב
קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

פסק דין

1. לפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית העליונה מיום 11.12.12, שדנה פעם נוספת בעניינו של המערער, זאת לאחר שהדיון הוחזר אליה על פי פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט י' שפירא (כתוארו אז) ) מיום 4.1.12, בע"ו 28861-10-11 (להלן: "פסק הדין הקודם").

2. בפסק הדין הקודם נכתב על ידי בית המשפט כדלקמן: " נראה בעיני כי אכן יש מקום להחזיר את הדיון לוועדה על מנת לדון בעניינו פעם נוספת ולבדוק אם יש קשר בין הפן האורטופדי לפן האורולוגי. לשם כך יש לצרף רופא אורולוג להרכב הוועדה".

רקע עובדתי
3. המערער, יליד 1940, מוכר כנכה צה"ל בשל היותו שבוי במלחמת יום הכיפורים. למערער מספר נכויות מוכרות ונכותו הכוללת הינה בשיעור 68% מתוכם הגבלה בינונית בתנועות עמו"ש מותני.

4. המערער אשר סובל מאי שליטה על מתן שתן הגיש בקשה להכרה בנכות זו כנכות מוסבת לפגימותיו המוכרות, לפי תקנה 9 לתקנות. משלא התקבלה בקשתו ערר לוועדה רפואית עליונה, ומשלא התקבל הערר ערער לבית משפט נכבד זה.

5. בית משפט (השופט שפירא כתוארו דאז) החזיר את הדיון לוועדה העליונה על מנת לבדוק את הקשר בין אי שליטה בסוגרים לנכות המוכרת. לשם כך קבע כי יש לצרף אורולוג להרכב הוועדה.

6. הועדה הרפואית מציינת את הבדיקה כך: "בטן רכה, לא נמושה שלפוחית, פין ואשכים תקינים. נושא חיתול רטוב משתן". בפרק הדיון הדגישה הוועדה, כי היא מתכנסת בעקבות פסק דינו הקודם של בית המשפט. כמו כן מציינת הוועדה, כי עיינה במכתבו של ד"ר כץ מיום 21.10.10, המוזכר בפסק הדין, על פיו לעמרער גם קשיים בהתרוקנות כיס השתן בשל ערמונית מוגבלת וכן כי תחת טיפול תרופתי מצבו משתפר ושאריות השתן קטנות. במסגרת אותו מכתב הומלצה ביקורת כעבור שישה חודשים.עוד הוסיפה הוועדה וקבעה: "מכיוון שמבחינה נוירולוגית לא נמצאו סימנים פתלוגיים של פגיעה מסוג נוירון מוטורי עליון או תחתון, הוועדה סבורה כי אין קשר בין תלונותיו של המערער בגין אי שליטה בשתן לבין הפגימה המוכרת. הוועדה מדגישה כי לא יתכן מצב של פגיעה עצבית במערכת השתן התחתונה ללא הפרעה נוירולוגית מלווה. לכן, אין קשר בין חבלת הגב לבין תלונותיו בגין אי שליטה בשתן, והוועדה דוחה את הערעור".

למותר לציין, כי לדיון בוועדה צורף, כמצוות בית המשפט, רופא אורולוג, שהיה שותף למסקנות הוועדה בגינן הוגש ערעור זה שלפניי.

טענות המערער
7. לטענת המערער, אין כל מסקנה בפי הוועדה בתחום האורולוגיה זולת בדיקה לקונית.

8. עוד טען, כי הבדיקה האורולוגית היתה פתולוגית ואינה תקינה.

9. בנוסף, הועדה לא התייחסה למסמכים הרבים שהוצגו לה.

10. הוועדה לא התייחסה לשאלת קשר סיבתי חלקי בעניינו של המערער. קרי, שאלת הקשר הסיבתי החלקי בין אי השליטה בשלפוחית שתן לבין הנכות המוכרת.

11. הוועדה לא נימקה את החלטתה כראוי.

תגובת המשיב
12. לטענת המשיב, מדובר בערעור חוזר אשר היה על הועדה לבחון את הסוגיה פעם נוספת בהשתתפות אורולוג למרות שהמשיב סבור שהשאלה הינה בעיקרה נוירולוגית ובקשה כי ישב אורולוג בישיבה נועדה לוודא שכל השיקולים בעניינו של המערער נשקלו והממצאים בבדיקה האורולוגית כשלעצמם או ממצאים עובדתיים כמו הימצאות של חיתול עם שתן אינם יכולים להכריע בשאלת הקשר הסיבתי. לטענתו, הועדה קיימה את שהוטל עליה ואין כל בסיס לטענות המערער.

דיון והכרעה
13. השאלה העומדת לבחינתו של בית המשפט היא, האם המשיב קיים את הוראת בית המשפט, כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין הקודם, דהיינו, האם הוועדה דנה בעניינו של המערער פעם נוספת והאם בדקה אם קיים קשר בין הפן האורטופדי לפן האורולוגי, כאשר לשם בדיקה זו הורה בית המשפט לצרף רופא אורולוג להרכב הוועדה.

14. המערער טוען כאמור, כי מלבד העובדה שצורף אורולוג להרכב הוועדה, לא קיימה הוועדה אחר הנחייתו של בית המשפט, היינו לא נימקה את שאלת הקשר הסיבתי ובפרט לא ניתנה הנמקה מפורשת על ידי אותו אורולוג, שצורף להרכב הוועדה. למעשה טוען המערער, כי הוועדה חזרה על הנמקתה שניתנה בדיון הקודם, שבגינה הוגש הערעור נשוא פסק הדין הקודם.

15. באשר לפסק הדין הקודם, לא נאמר בו כי ראוי או כי יש חובה שיינתן נימוק נפרד או ספציפי במישור האורולוגי. בית המשפט ביקש לוודא כי בהרכב הוועדה יהיה מומחה בתחום האורולוגיה שיוכל לבחון את שאלת הקשר הסיבתי גם על פי מומחיותו בתחום האורולוגיה.

16. באשר להנמקה שניתנה, עיון בפרוטוקול הוועדה הרפואית העליונית מיום 7.7.11, בגינו הוגש הערעור הקודם, מלמד כי הוועדה התייחסה אז לתלונות המערער בנושא ההפרעה במתן שתן. בדיון אז קבעה הוועדה כי: "אינה מוצאת קשר בין תלונותיו ביחס לגב המותני. גם ד"ר כץ אינו משייך את מצבו לגב המותני ומציין כי יש כיס שתן רגיז והערמונית מוגדלת".

17. הנמקת הוועדה נשוא הערעור שלפניי מתייחסת בהרחבה לנושא הנוירולוגי. הוועדה מסבירה בהנמקתה את הנושא הרפואי בפן הנוירולוגי ועל כן סבורה שלא יתכן קשר בין הפגימה המוכרת לאי השליטה בשתן. הוועדה מתייחסת באופן ספציפי לבחינת האפשרות של פגיעה עצבית במערכת השתן התחתונה וקובעת במפורש כי לא יתכן מצב כזה ללא הפרעה נוירולוגית מלווה. לפיכך שללה את הקשר הסיבתי בין חבלת הגב לבין התלונות בגין אי שליטה במתן השתן. עולה מהנמקה זו, כי הוועדה בחנה את הפגיעה האורולוגית הנטענת, והשאלה אם פגיעה זו, כפי שטוען לה המערער, קשורה בדרך כלשהי לפגיעה בגב התחתון. הוועדה מצאה לנכון לשלול קשר זה מתוך נימוק הקשור לתחום הנוירולוגיה. לטעמי, בכך בחנה הוועדה את הקשר הסיבתי הרפואי פעם נוספת, כאשר להרכב הוועדה התווסף כאמור אורולוג. יוצא, כי מסקנת הוועדה ניתנה על ידי הרכב רופאי הוועדה, שכלל שני אורטופדים, אורולוג ונוירולוג.

18. אינני סבור כי לאור פסק דינו הקודם של בית המשפט הייתה חובה על האורולוג לציין את דעתו באופן נפרד ומפרוטוקול הוועדה עולה, כי הדיון והמסקנות ניתנו על ידי כלל הרכב הרופאים בוועדה, כולל האורולוג שצורף לוועדה כמצוות בית המשפט.

19. לפיכך, סבורני כי הוועדה עמדה בחובת ההנמקה המוטלת עליה, כאשר כאמור הנמקה זו ניתנה גם על דעתו של האורולוג שצורף לוועדה.

20. עולה מכך, כי למעשה טענותיו של המערער אינן בתחום המשפטי כלל, אלא מכוונות כנגד הנמקתה הרפואית של הוועדה, נושא שאינו בתחום סמכותו של בית משפט זה.

21. יתר על כן, גם השוואת טיב ההנמקה בוועדה הרפואית העליונה שניתנה עתה מעלה, כי מדובר בהנמקה רחבה ומפורטת יותר מהנמקת הוועדה הרפואית העליונה הקודמת, שבה כאמור לא נכח חבר רופא מתחום האורולוגיה. לפיכך, טענת המערער כי מדובר בהנמקה זהה אינה יכולה להתקבל.

22. לאור כל האמור, דין הערעור להידחות. בנסיבות העניין – אין צו להוצאות.

ניתן היום, ב' אב תשע"ג, 09 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מטבחים קרובים אל Unnamed Road, Einat, ישראל | וידאו קרובים אל | פיצוציות קרובים אל | קולנוע קרובים אל הבוטנים 28, פרדס חנה כרכור, ישראל | בריכות שחיה קרובים אל | אינטרקום קרובים אל | שיווק ופרסום קרובים אל שדרות האצ"ל 370, קרית שמונה, ישראל | מצבות קרובים אל שאול המלך, בית שאן, ישראל | כרטיסי אשראי קרובים אל הנצח 3, רמת השרון, ישראל | כרטיסים קרובים אל | גדרות קרובים אל אילות 27, אילת, ישראל | שיער קרובים אל תובל 10, תל אביב יפו, ישראל | סקרים קרובים אל אברהם רוזנמן 207, נתיבות, ישראל | בתי משפט קרובים אל | שיווק טלפוני קרובים אל 2444, ישראל | סיעוד קרובים אל עירייה, בית שאן, ישראל | טניס שולחן קרובים אל | תמלול קרובים אל | סורגים קרובים אל פאולוס השישי 81, נצרת, ישראל | מבנים קרובים אל מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון גידור | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות טיח | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון תבניות לתקרות | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון מיניפיילים | מחירון שונות | מחירון שוחות בקרה לביוב | מחירון רשתות עיליות ועמודים לתאורת חוץ | מחירון חציבת פתחים ושקעים | מחירון מתקני משחק ומתקני כושר חיצוניים | מחירון דייס (גראוט) | מחירון הריסת מבנה קשיח | מחירון בניה בלבני זכוכית | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון מעקות ומאחזי יד ממתכת | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון צלונים ווילונות | מחירון צינורות לחץ לאספקת מים וביוב | מחירון צינורות חשמל ממתכת | מחירון מתקנים משולבים | מחירון חציבה | מחירון גומחות בטון )פילרים,( תאי בקרה וחשמל זמני | מחירון פינות, רשתות וסרגלים לטיח | מחירון כבלי נחושת | מחירון בדיקות קונסולידציה ומייט | מחירון מגדל פיגום נייד על גלגלים | מחירון תקרות פריקות מאריחי פיברגלס | מחירון כנפי דלתות | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון כבלי נחושת משוריינים | מחירון משטחי שיש )אבן( | מחירון תקרות פריקות מאריחי פיברגלס | מחירון מיכלים לכימיקלים ולדשן מפוליאתילן | מחירון יציקות בינייםבפני כב' השופטת שירלי דקל נוה מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. ניר ברזילי 2. מתן צברי בקשה לע | בית המשפט המחוזי בבאר שבע אל חב' פרוטוקול שרותי משרד 1993 בע"מ PROTOCOL.TRANS3@GMAIL.COM אל | 09 נובמבר 2013 לפני: כב' השופטת אורנית אגסי התובע 1. THONGSUK WONGSASINCHAI - הנתבעים פסק דין מת | לפני כב' השופט אברהם טל - נשיא העותר שלומי אוחיון נגד המשיב שירות בתי הסוהר נוכחים: העותר ובאת כ | לפני כב' השופטת הלית סילש תובעים 1. רועי שיפטן נגד נתבעים 1. מטרו מוטור בע"מ הודעה  על פי ה | בפני כב' השופטת אביב מלכה מערערים נגד משיבים רשות הדואר/בנק הדואר החלטה אני קובעת את התיק לישיבת | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. מדינת ישראל - רשות העתיקות נגד נתבעים 1. גודת אבו אלהווא 2. | החלטה בתיק עע"מ 4899/14 בבית המשפט העליון עע"מ 4899/14 - א' לפני:כבוד השופט י' עמית המבקשת | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. מונדר סלאלחה הודע | בפני כב' השופט בסאם קנדלפת מבקשים 1. גלעד רחמני נגד משיבים 1. מדינת ישראל הודעה הזמנה לבא כח המב | בית משפט השלום באילת 06 אוקטובר 2011 ת"פ 23344-06-11 מדינת ישראל נ' חלף אללה בפני כב' ה | בפני כב' השופט שמאי בקר המבקשת מדינת ישראל נגד החשודים אמיר שלמה אוחנה <#1#> נוכחים: נציג המב | פסק-דין בתיק בג"ץ 4299/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4299/13 לפני:כב | בית משפט השלום בקריות ה"פ 60716-10-10 ב.א.ט דן פרויקטים בע"מ ואח' נ' ב.א.ט. דג בע& | בית המשפט המחוזי בבאר שבע אל חב' אולטקסט בע"מ @ALLTEXT.CO.IL COURT-DAROM אל מילים שרותי כתי | בפני כב' השופטת שרון צנציפר הלפמן מבקשים 1. חביב דביט נגד משיבים 1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה ת"ד 2377-07 מ.י. שלוחת תביעות תחנת פ"ת תעבורה נ' גאב | בפני כב' השופטת דנה אמיר מבקשים מיריי ברודו אזולאי נגד משיבים 1.אברהם מלכא 2.המוסד לביטוח לאומי | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 34189-02-11 הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ נ' מבני תל-עד | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 47108-08-11 ר.י. רימון נהול והשקעות בע"מ נ' רביע 13 | בבית המשפט העליון רע"א 4852/00 בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין כבוד השופט א' ריבלין כבוד השופטת | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 3975/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המערער: | בית משפט מחוזי באר שבע בפני כב' השופטת רחל ברקאי ת"א 27449-06-12 20 יוני 2012 בעניין: התובע | בית משפט השלום לתעבורה בחדרה תת"ע 449-02-11 מדינת ישראל נ' בללוב אדוארד מספר בקשה:2 בפני כב