מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

לפני:
השופט יעקב שפסר

המערער:

שמעון אברהם
ע"י ב"כ עו"ד אלעזר בשארי

נגד

המשיבה:

הועדה המקומית לתכנון דרום השרון
ע"י ב"כ עו"ד אבשלום אשואל

פסק דין

ערעור נגד פסק דינו של בית המשפט לעניינים מקומיים בכפר סבא (כב' השופט עמית פרייז), לפיו נדון המערער במסגרת הסדר טיעון לצו הפסקת שימוש וקנס כספי, ובנוסף ניתן צו הריסה ללא הרשעה למבנה מושא האישום. מרכיב צו ההריסה היה בהעדר הסכמה בין הצדדים, אשר טענו בנפרד לרכיב זה שהוא נושא הערעור שלפני.

למען השלמת התמונה יצויין, כי בהליך קודם שהתייחס למבנה דנן, בו נידונו אישומים שונים נגד אביו המנוח של המערער ואשר בגין השימוש במבנה זה הוגש כתב האישום כנגד המערער גם כן, דחה בית המשפט את בקשת המשיבה למתן צו הריסה למבנה ללא הרשעה, זאת מן הטעם שבנסיבות העניין, לא הצביעה המשיבה על אינטרס ציבורי הגובר על האינטרס הפרטי של הנאשם שם (אביו המנוח של המערער).

תמצית טיעוני המערער היא, כי עצם הקמתו של מבנה בניגוד לתכנית מתאר שבתוקף, אינה מצדיקה לכשעצמה בעטיו של אינטרס הציבור את הריסתו, שכן מעבר לעצם אי חוקיות הבניה, נדרש "דבר מה נוסף" בפגיעה באינטרס הציבור, כגון בבריאותו, בבטיחותו ובקניינו של הציבור או הפרעה של ממש לציבור. הואיל וכל האמור אינו מתקיים במבנה מושא הנדון, לא התקיים טעם שבדין להריסתו. לדבריו, יש להוכיח בעובדות את האינטרס הציבורי הנדרש להריסה לפי סעיף 212, ולא יתכן כי הטענה להריסה תועלה במסגרת הטיעונים לעונש, מבלי שלנאשם קיימת הזדמנות לטעון כנגד אותן טענות.

המשיבה עותרת לדחיית הערעור. תמצית טענותיה היא, כי המדובר במבנה הנמצא בחריגה מהשטח שיעודו למגורים אשר נבנה על שטח שיעודו לקרקע חקלאית, שלא ניתן להקים בתי מגורים עליה מחד, ומאידך, לא ניתן להסב את המבנה דנן למבנה חקלאי. בנסיבות אלה גובר האינטרס הציבורי למתן צו ההריסה. באשר להליך הקודם טוענת המשיבה, כי בית המשפט קבע על בסיס אותן ראיות ואותם טיעונים כי קיים אינטרס ציבורי, אלא שבנסיבות הרפואיות החריגות והמיוחדות בהן היה מצוי האב, מצא לנכון להעדיף את האינטרס הפרטי על פני הציבורי. עתה לא מתקיים עוד האינטרס הפרטי עליו סמך בית המשפט בפסק דינו, ועל כן בדין נקבעה הריסת המבנה.

באשר לטענה לפיה נטענו הטענות בדבר האינטרס הציבורי בעת הטיעונים לעונש, טוען ב"כ המשיבה כי לא זו בלבד שהמדובר בהרחבת חזית שלא נטענה בהודעת הערעור, אלא נטענת לראשונה בדיון זה, אלא בכל מקרה, ברגע שהורשע הנאשם, רשאי היה בית המשפט ליתן צו הריסה וצו הפסקת שימוש. אדרבא, לדבריו, שלב הטיעונים לעונש הוא השלב המתאים לעתירת המאשימה להריסה.

4. לאחר שעיינתי בהודעת הערעור, בפרוטוקול ובפסק דינו של בימ"ש קמא, לרבות בהחלטתו בתו"ב 21692-11-09, וכן לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים לא מצאתי להיעתר לה.

תכליתו של צו הריסה לפי סעיף 212 הינו שמירת הסדר הציבורי ומניעת מטרד מהציבור בשל עצם קיומו של מבנה לא חוקי. לענין זה, קיימת הבחנה ברורה בין סמכות ההריסה לפי סעיף 205 לבין זו הקיימת בסעיף 212: בעוד שסעיף 205 מציג אמצעים נוספים לענישתו של עבריין הבניה, נקודת המוצא בסעיף 212 היא, כי ההריסה ללא הרשעה, אינה משום נקיטת אמצעים עונשיים כנגד עבריין הבניה, אלא מטרתה הסרת מכשול לרבים, שמירה על הסדר הציבורי ומניעת מטרד מן הציבור (ר' לענין זה דברי כב' השופטת דורנר ברע"פ 1253/00 חסיבה סבג נ. מדינת ישראל (2000)). לפיכך, בעוד שצו הריסה לפי סעיף 205 מכוון כנגד העבריין, מכוון צו הריסה לפי סעיף 212 כנגד המבנה שהוקם שלא כחוק (ר' לענין זה דברי כב' השופט קדמי בע"פ 3490/97 אליהו יצחק נ. הוועדה המקומית לתכנון והבניה כפר-סבא (1998).

מאידך, לצורך מתן צו הריסה ללא הרשעה לא די בהוכחה כי נתקיימו התנאים המקימים סמכות לצוות על הריסה, אלא יש להוכיח כי בנסיבות הענין קיים ענין ציבורי חשוב המצדיק מתן הצו (ר' לענין זה ע"פ 3490/97 הנ"ל וכן רע"פ 124/01 זאב ניקר נ. מדינת ישראל פ"ד נו (3), 151).

אינטרס ציבורי כאמור, יכול להיות, בין היתר, בכך שבשל אי ביצוע ההריסה יוצא חוטא נשכר, למניעת תוהו ובוהו שיוצרת הבניה הבלתי חוקית וכן בשל החשש כי אי מתן צו ההריסה עלול להתפרש כמתן היתר בפועל, דבר שאין לו מקום במדינת חוק מתוקנת. שיקול נוסף הוא שמבנה שעומד בניגוד לתב"ע או מפריע למימושה, או שהוקם על שטח ציבורי, או שנבנה על קרקע חקלאית.

למרבה הצער, הפכו עבירות נגד חוקי התכנון והבניה לחזיון נפרץ, דבר המהווה פגיעה חמורה וישירה בשלטון החוק, ובשורה ארוכה של פסקי-דין הדגיש בית המשפט העליון כי בשל עובדה זו מצווה בית המשפט שלא להשלים עם האמור ולנקוט מדיניות שלא תאפשר לאנשים לעשות דין לעצמם.

לפיכך, כל עוד עומד מבנה כאמור על תילו ללא היתר, הרי שאין חשיבות של ממש מתי הוקם ובאלו נסיבות, והדרך הראויה לפעול כנגד העבירה במצב דברים כזה בו נבנה מבנה ללא היתר, היא הריסה ללא הרשעה כפי שאכן נעשה בענייננו (ר' לענין זה: ע"פ 1253/00 סבג הנ"ל, והאסמכתאות שפורטו בו).

בעניננו, הוקם המבנה על קרקע שהינה שטח שיעודו חקלאי, זאת בהתאם לתכנית שד/5/104 שעפ"י השימושים הקבועים בה, אסורה בנית בתי מגורים בחלק החקלאי שבה. הקמת המבנה נוגדת איפוא את הוראות התכנית.

על רקע האמור לעיל, ניתן לקבוע, כי נתקיימו תנאיו של סעיף 212 וכי קיים ענין ציבורי חשוב במתן צו ההריסה.

בית המשפט קמא התייחס בגזר דינו להחלטתו הקודמת בעניינו של אביו המנוח של המערער, ובה דחה את הבקשה להריסת המבנה. באותה החלטה קבע בית המשפט כי עובדת מחלתו הקשה של האב המנוח מביאה לידי כך כי האינטרס האישי יוצא דופן וגובר בנסיבות המיוחדות על האינטרס הציבורי בהריסת המבנה. מצב דברים זה שונה עתה, ואין עוד נסיבות המאפילות על האינטרס הציבורי שבמתן צו ההריסה.

באשר לטענת המערער לפיה לא הוכח כביכול האינטרס הציבורי, אלא נטען הדבר לראשונה בטיעונים לעונש הרי שלא מצאתי ממש בטענה זו. זולת העובדה כי לא נטענה היא בהודעת הערעור, הרי שמקובלת עלי הטענה, כי ברגע שהורשע הנאשם רשאי היה בית המשפט ליתן צו עפ"י מבחני סעיף 212. זאת ועוד, כבר בהליך הקודם שהוגש נגד אביו המנוח של המערער, נקבע האינטרס הציבורי על בסיס אותן ראיות שהוגשו בהסכמה (טיעוני המאשימה בפרוט' מיום 20.12.12 ש' 19). למעלה מן הצורך יצויין, כי בית המשפט מצא לנכון ליתן ארכה משמעותית לביצוע הצו (18 חדשים), ובכך הלך כברת דרך לזכות המערער על מנת לאפשר לו להסדיר ענייניו.

במכלול האמור לא שוכנעתי איפוא כי נפלה שגגה מלפני בית המשפט בשיקוליו לעניין מתן צו ההריסה ללא הרשעה וכן צו הפסקת שימוש ביחס למבנים ולשימושים נושא עובדות כתב האישום, ובנסיבות אלה נדחה הערעור.

ניתן היום, א' אב תשע"ג, 08 יולי 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

לימוזינות קרובים אל שדרות היובל, ראשון לציון, ישראל | טבחים קרובים אל החיננית, חיפה, ישראל | קרוואנים קרובים אל 90, ישראל | העתקות אור קרובים אל כסלו 2, קרית גת, ישראל | אנימציה קרובים אל נתיבי איילון פינת 20 פינת איילון דרום פינת ירוחם משל, תל אביב יפו, ישראל | טבחים קרובים אל 482, רמת השרון, ישראל | לחצנות מתכת קרובים אל שאול המלך 2, בית שאן, ישראל | הידראוליקה קרובים אל איריס 2, רמת השרון, ישראל | מורים לנהיגה קרובים אל חיים חורי 20, אופקים, ישראל | גגות קרובים אל כביש החוף, קיסריה, ישראל | קרוואנים קרובים אל פרידלנדר 8, חדרה, ישראל | מחסני קירור קרובים אל הקוממיות, בת ים, ישראל | עיבוד נתונים קרובים אל אופירה 10, ראשון לציון, ישראל | איזון דינמי קרובים אל קהילת ורשה 81, תל אביב יפו, ישראל | גינון קרובים אל הפלדה 25, קרית שמונה, ישראל | סוכנויות ידיעות קרובים אל יצחק ורדימון 1020, דימונה, ישראל | אל פסק קרובים אל יסעור 57, ערד, ישראל | קראטה קרובים אל דרך הרים 219-223, אילת, ישראל | מוקדים טלפוניים קרובים אל השושנים 144, כרמיאל, ישראל | מוסדות דת קרובים אל מבצע קדש, נהריה, ישראל | מוסד דת ניידות חב"ד בנצרת עילית | קולנוע "סינמה קפה מוריה" בחיפה | ציוד לימי הולדת היכל המסיבות בחיפה | עבודות עפר רחמני ד.א.מ עבודות עפר בע"מ בעפולה | מוצרים חסיני אש א. ברפמן בתל אביב - יפו | ציוד לתעשייה שחם דניאל בקרית מוצקין | מטאורולוגיה ש.ח.מ. הענף להגברת הגשם נתב"ג בלוד נמל תעופה | שלטים תדהר תעשיות שלטים בפתח תקוה | חינוך המרכז לגיל הרך במצפה רמון | תחנת טוטו-לוטו-ווינר טוטו ככר רבין בתל אביב - יפו | ייעוץ מערכות מידע אס.קיו.לב בתל אביב - יפו | שירות - חלפים לרכב צמיגי בני ברק בבני ברק | זכוכית חיים ציפויים לחלונות כהים בקרית אונו | מכונות חישוב קסיו ישראל-ייבוא מחשבונים בתל אביב - יפו | מהנדס תחבורה משה אלבוחר שירותי הנדסה בירושלים | טלוויזיות גל אלקטרוניקה בראשון לציון | הנדסאי דראושה פריד באכסאל | כרטיסים חכמים קם ניהול ויעוץ בראשון לציון | אלומיניום שוהם מכונות ומבלטים בע"מ בחולון | טלוויזיות ורד אלקטרוניקס בע"מ בראשון לציוןמחירון עבודות בניה | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון מוצרי טוף, חלוקי נחל, שבבי עץ צבעוניים, קומפוסט ותערובות | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים | מחירון תוספת לעבודה בגובה, בתוך המבנה )למחיצות מתועשות( | מחירון דיפון בגביונים | מחירון רצפות סיפון )דק - (Deck | מחירון נדבך חוצץ רטיבות | מחירון משאבות ביוב | מחירון צינורות | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) | מחירון לוחות לסיכוך וקיר | מחירון עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות | מחירון מבנה לוח דירתי | מחירון צינורות פולירול למים חמים וקרים 6 20/SDR-PN | מחירון תריסים | מחירון ברזים, שסתומים ומסננים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון תריסי איוורור (רפפות) מפלדה | מחירון צנרת השקיה | מחירון בידוד למחיצות ותקרות | מחירון פרופילים לגבס | מחירון אביזרים לראש בקרה | מחירון תאי בקרה עגולים לביוב | מחירון תקרות אלומיניום ופח מגולוון | מחירון כבלים ומגשרים | מחירון רצפות סיפון )דק - (Deck | מחירון בידוד למחיצות ותקרות | מחירון חלון ציר צד וחלון דו | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון תריסיםהחלטה בתיק ע"א 8582/08 בבית המשפט העליון ע"א 8582/08 - א' בפני: כבוד השופטת מ' נאור המערער | בפני כב' השופטת שולמית ברסלב תובע משה וועג ת.ז. XXXXXX849 ע"י ב"כ עוה"ד ע. בן ארי | בית משפט השלום בתל אביב - יפו מ"ת 2748-05-12 מדינת ישראל נ' אבראהם(עציר) 14 מאי 2012 2724-0 | בית משפט השלום באשקלון ה"ט 39823-04-12 ימין נ' כהן תיק חיצוני: בפני כב' השופטת סבין כהן | בית משפט השלום בעכו תא"ק 1734-06-12 החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בעמ נ' סאג'ור | בפני כב' השופט בדימוס יהושע פלפל עוררים 1. ראיסה פנחסוב נגד משיבים 1. הרשות לזכויות ניצולי השואה | החלטה בתיק רע"א 6383/14 בבית המשפט העליון רע"א 6383/14 לפני:כבוד השופט א' רובינשטיין המבקש | בית משפט השלום בנתניה ת"פ 49822-11-11 מדינת ישראל נ' בוחטקאר 31 ינואר 2012 בפני כב' השו | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה תת"ע 4507-02-11 מדינת ישראל נ' אזואליס 31 יולי 2011 בפני | בפני כב' הרשמת אירית הרמל מבקשת 1. לוי'ס קארס בע"מ נגד משיב 1. אמיר עיסא הודעה הבקשה לד | בית משפט השלום בעכו ת"פ 17711-01-12 מדינת ישראל נ' כץ ואח' 09 ינואר 2012 17726-01-12 בפ | בפני כבוד ה רשמת בכירה אושרית הובר היימן תובעים 1.עמיר אלון 2.נתנאל אלון 3.יונתן אלון 4.דניאל אלון נ | בפני כב' הרשמת רחל גרוס תובעים 1. מירי כהן נגד נתבעים 1. יפרח יעקב מימד בקשה לעדכון פרטי חשבון ב | החלטה בתיק רע"א 1497/09 בבית המשפט העליון רע"א 1497/09 בפני: כבוד השופטת ע' ארבל המבקשים: | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נגד נתבעים 1. ח | לפני כב' הרשמת דניה דרורי מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 04 יו | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 13358-04-11 מדינת ישראל נ' טמנו ואח' 10 אוקטובר 2011 | החלטה בתיק בג"ץ 2724/02 - ד' בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 2724/02 - ד' | בית משפט השלום בחיפה תא"ק 35872-12-11 בנק אוצר החייל בעמ נ' סעדון ואח' תיק חיצוני: בקשה | לפני כב' ה מספר תהליך: 2 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 13 נובמבר 2011 הינך | בפני כב' סגן הנשיאה, השופט אברהם הימן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אווקה בירהאנו <#1#> נוכחי | החלטה בתיק ע"א 4299/10 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 4299/10 - א' וערעור שכנגד בפני: כבוד | החלטה בתיק מ"ח 740/10 בבית המשפט העליון מ"ח 740/10 בפני: כבוד השופטת ע' ארבל המבקש: אלון כ | החלטה בתיק בש"פ 1027/13 בבית המשפט העליון בש"פ 1027/13 לפני:כבוד השופט ח' מלצר המבקשת:מדינ | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקש אלכסנדר איזמאילוב נגד משיב מוטי כהן החלטה בענ