מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

03 יוני 2013
לפני:
כב' הרשם כאמל אבו קאעוד

התובעת:
הדס ברמץ
ע"י ב"כ: עו"ד חנוך רובין

-
הנתבעת:
מועצה מקומית מבשרת ציון
ע"י ב"כ: עו"ד מרדכי ברקוביץ'

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים לפניי היום בבקשה לביטול פסק הדין, שניתן במעמד צד אחד ביום 8.3.13, החלטתי להורות על ביטול פסק הדין תוך חיוב הנתבעת בהוצאות, ולהלן נימוקיי :

ביטול פסק-הדין נתון לשיקול דעתו של בית הדין.

על פי ההלכה הפסוקה (ר"ע 526/83 פרושינובסקי נ' שירסון כלל אינבסטמנט האוס בע"מ, פ"ד לז (4) 485) כאשר מוגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, על בית הדין להציג לעצמו שתי שאלות:

ראשית - מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא פעל כנדרש ולא הגיש את הגנתו כפי שקרה בענייננו.

שנית - האם יש למבקש הגנה לכאורה, או מה הם סיכויי ההצלחה של המבקש.

נקבע כי השאלה השנייה היא העיקר, ולשאלה הראשונה נודעת חשיבות משנית. ככלל, שעה שקיימת הגנה לכאורה, או שלבעל הדין סיכוי להצליח בתביעתו, מן הראוי לתת לבעל דין את יומו בבית הדין, וליתן פסק דין לגופו של עניין (דב"ע נב/48-3 הפלחה - הראל, פד"ע כד 418, 421). במקרה זה גם אם היו מחדלים מצד בעל דין או בא כוחו, יישמע הדיון לגופו תוך קביעת פיצוי בהוצאות (דב"ע נב/155-9 סולתם - אסרף, פד"ע כד 279, 280).

בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסק דין מפיה של כב' השופטת נילי ארד (ע"ע 1462/02 רולס יוסף אדריכלים בע"מ נ. דב חוסטצקי, ניתן ביום 5.1.03):

"בית דין זה חזר ושנה לא אחת, כי בפגם של פרוצדורה אין כדי לפגוע בזכות החוקתית של מיצוי הדין, ומרכיב מהותי הימנה היא זכותו של בעל דין להביא את גרסתו בפני בית-הדין, בטרם הכרעה. אכן, ייתכנו גם ייתכנו מקרים בהם התנהגותם של בעלי הדין, או מי מהם, תחייב הפעלתה של הסנקציה הקבועה בתקנה 49 לתקנות. אולם, אין לדבוק במורה הדרך הפורמאלי בלבד, אלא ליתן את הדעת לכלל נסיבותיו של המקרה, באופן שהצדק לא רק ייעשה, כי אם גם ייראה".

בית המשפט העליון בענין רע"א 1958/00 אריה נדב - סלון מרכזי (ניתן ביום 10.7.01) קבע כי: -

"אכן, בדחייתה של תובענה מטעמים שבסדר הדין, אשר אינם יורדים לגופה של העילה המשפטית הנטענת בה, יש כדי לגרום לפגיעה קשה בזכות הגישה לערכאות, שהינה זכות-יסוד. החלטה שיש בה כדי לשלול את מימושה של זכות-יסוד זו, שקולה מבחינת תוצאתה האופרטיבית לשלילת הזכות המהותית שמכוחה מבקש אדם סעד מבית-המשפט, וזאת אף מבלי להיזקק לבחינת העילה הנטענת לגופה. תוצאה זו קשה היא, ויש בה, במידה רבה, כדי לסכל את תכליתו הבסיסית ביותר של ההליך השיפוטי, להכריע בסכסוכים בהתאם לזכויותיהם המהותיות של בעלי-הדין, ולהביא לאכיפת שלטון החוק.

יתרה מזאת, בית המשפט, ככל רשות שלטונית אחרת, מחויב לעשות שימוש בסמכויותיו באופן העולה בקנה אחד עם עקרון המידתיות. בהקשר הנדון, משמעות הדבר היא שגם אם נתקיימו התנאים הפורמליים לדחיית התובענה, אין בכך משום סוף פסוק. שומה על בית המשפט להוסיף ולבחון האם קיימים אמצעים חלופיים, העשויים אף הם לרפא את הנזק שנגרם על ידי הפגם הדיוני, אך בכוחם למזער את הפגיעה בזכות היסוד. בפרט, בדרך כלל ראוי הוא כי בית המשפט יחייב את הצד המפר בתשלום הוצאות המשקפות את הנזק שנגרם על ידו, אך בה בעת יאפשר לו להמשיך ולנהל את ההליך ולמצות את יומו בבית המשפט".

המצאה כדין

פסק הדין ניתן בהתבסס על אישור מסירה מיום 30.11.12 של חברת הדואר כשהוא נחזה להיות חתום על ידי אדם בשם "משה כץ". באישור המסירה לא צוין מה תפקידו של מר כץ, אולם סומן באישור המסירה כי דבר הדואר נמסר לנציג המקבל דברי דואר במרוכז.

מר דוד שרביט, מזכיר הנתבעת, העיד כי מר משה כץ אינו מוכר לו, כי דברי הדואר מתקבלים על ידי עובד המועצה בשם דוד ימין ואישורי המסירה נחתמים בחותמת המועצה.

תקנה 486 לתקנות סדר הדין האזרחי מסדירה את אופן המצאת כתבי טענות לרשות מקומית, כדלקמן:

486. המצאת כתב בי-דין לרשות מקומית יכול שתהא בהמצאת הכתב לראש הרשות, לסגן ראש הרשות, למזכיר או לפקיד ראשי אחר של הרשות, או בהנחתו במשרד הראשי של הרשות.

כלומר, המצאה לנתבעת תיחשב כהמצאה כדין כל אימת שהיא עונה על דרישת תקנה 486 דלעיל.

מסיפא תקנה 486 עולה כי, הנחתו של כתב בי-דין במשרד הראשי של הרשות תחשב למסירה כדין.

מאישור המסירה עולה כי כתב התביעה נשלח לכתובתה של הנתבעת, ברחוב החוצבים 3 במבשרת ציון. הנתבעת לא הכחישה כי משרדיה הראשיים מצויים במען האמור. זאת ועוד, הנתבעת לא הביאה לעדות את האחראי על קבלת דברי דואר במועצה, מר דוד ימין על מנת לתמוך בטענותיה בעניין הגורם האחראי על קבלת דברי דואר , ואמיתותו של אישור המסירה שהוצג על ידי התובעת לא התערערה.

יצוין עוד כי מעיון באישורי המסירה של כתבי בית דין אשר נשלחו לנתבעת על ידי בית הדין, ניתן להיווכח ש לא הוטבעה עליהם חותמת של המועצה, כפי שלשיטת המועצה היא נוהגת לעשות עם קבלת דברי דואר, וזהות החותם בשם המועצה אינה ברורה.

מכאן, אני פוסק כי כתב התביעה נמסר לנתבעת כדין.

סיכויי הגנה

באשר לסיכויי ההגנה. הנתבעת טענה בבקשתה לביטול פסק הדין ובתצהיר התמיכה בבקשה כי סיכויי הגנתה טובים , במיוחד לאור העובדה כי במשך 5 שנות העסקתה של התובעת כממלאת מקום סייעות לגני ילדים, היא הועסקה 283 ימים בלבד ושכרה בכל התקופה עמד ע"ס 52,324 ₪. עוד טוענת הנתבעת כי לא פיטרה את התובעת מעבודתה.

עיון בכתב התביעה מגלה סתירות וככל הנראה טעויות בקשר לתקופת עבודתה של התובעת. כך, התובעת טוענת במקום אחד כי הועסקה 2.75 שנים עד שנת 2010, בעוד במקום אחר בכתב התביעה טענה כי פוטרה שלא כדין במהלך שנת 2012. זאת ועוד, בתביעתה, עותרת התובעת לסעדים כלליים בסכומים משמעותיים, ללא קורלציה לשכר ששולם לה ולהיקף משרתה. כמו כן, קיימת מחלוקת בין הצדדים באשר לנסיבות הפסקת העבודה, פלוגתא העומדת ביסוד התביעה בכללותה.

פועל יוצא מהאמור לעיל הוא כי הנתבעת הצביעה על סיכויי הגנה ומן הדין ליתן לה את יומה בבית הדין.

מכאן שיש לקבל את הבקשה ולבטל את פסה"ד נגד הנתבעת.

הנתבעת תישא אפוא, בהוצאות התובעת, בסך 2,000 ₪ זאת תוך 30 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידיו.

כתב הגנה יוגש לתיק בית הדין תוך 30 ימים. נוכח סכום התביעה ורכיביה, התיק יועבר לשופט/ת לקביעת מועד לדיון מוקדם.

ניתנה היום, כ"ה סיון תשע"ג, (03 יוני 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

תריסים קרובים אל ד"ר ג'ורג' וייז, תל אביב יפו, ישראל | זואותרפיה קרובים אל משה דיין 1, בית שאן, ישראל | הריון ולידה קרובים אל | מכונות אוטומטיות קרובים אל | טפטים קרובים אל Unnamed Road, Nablus | קונסטרוקציות מתכת קרובים אל | אלומיניום קרובים אל חברון/מעון, ערד, ישראל | ציוד לימי הולדת קרובים אל | חריטה אומנותית קרובים אל דרך הדרום/שדרות אבני החושן, קרית גת, ישראל | חפצי נוי קרובים אל | פרזול קרובים אל חרובים 12, פרדס חנה כרכור, ישראל | עניבות קרובים אל | מדליות וגביעים קרובים אל סמדר 140, בית שמש, ישראל | מוניות קרובים אל חניון אגד/חורשת היובל, חולון, ישראל | קונדטוריות ומאפיות קרובים אל הגדוד העברי 12, עפולה, ישראל | אדריכלים קרובים אל מוטה גור 1, תל אביב יפו, ישראל | כלי בית קרובים אל | שפים קרובים אל נרקיס 54, קרית שמונה, ישראל | פוליגרף קרובים אל Unnamed Road, Umm al-Fahm, ישראל | בתי משפט קרובים אל כורש 29, עפולה, ישראלמחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון מתקני הסקה | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות צביעה | מחירון עוגני קרקע | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות צביעה | מחירון גילוי פריצה | מחירון קירות שיגומים מלוחות פלדה | מחירון פרגולות עץ ואלומיניום | מחירון תערובות  לטיח | מחירון משאבות ביוב וניקוז | מחירון מכשירי מדידה | מחירון גופי תאורה פלורסנטים | מחירון חלון קיפ )ציר תחתון( וחלון קבוע | מחירון מערכות בקרה | מחירון בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית | מחירון קורות יסוד | מחירון מערכות קירור לחדרי קירור | מחירון רצפות סיפון )דק - (Deck | מחירון ארונות אמבטיה עם כיורי משטח מחרס | מחירון שוחות בקרה עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן | מחירון משטחים שבילים מדרגות ושוקת מבטון | מחירון מיכלי דלק | מחירון מדרגות וחגורות בטון | מחירון מחסומי רצפה ותעלות ניקוז | מחירון מעקות בטיחות והפרדה | מחירון רעפי חרס | מחירון טיפול בעץ ומתכת | מחירון צינורות לתיעול )ניקוז( | מחירון שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון | מחירון מתקני מתח גבוה | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )דן-פל( בדרגות ש | מחירון קבועות תברואה | מחירון איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון קערות שולחניותבית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 39425-12-11 קליין נ' מחר - חברה לניהול קופות גמל בע" | 31 יולי 2013 לפני: כב' השופטת שרה שדיאור המבקשים 1. תמר אלעזר ת.ז. XXXXXX155 ע"י ב"כ: | החלטה בתיק ע"א 6949/12 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 6949/12 - י' לפני:כבוד הרשם גיא שני | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ת"ד 11643-08-10 מדינת ישראל נ' קרמר תיק חיצוני: 176-2009 01 ספ | בפני כב' השופטת שולמית ברסלב תובע יזדי יעקב נגד נתבעות החלטה עם העברת התביעה לטיפולי – אני מורה | לפני כבוד ה שופט עמית יריב תובעים 1.איילה ברק 2.כחול לבן אומנים ויזמות (2008) בע"מ 3.ליאורה שיק | מספר בקשה:12 בפני כב' השופט כמאל סעב מבקש/תובע אברהים חזבון נגד משיבים בשם המבקש בבקשה עו"ד | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 17976-01-12 בר-עם נ' בביליה ואח' תיק חיצוני: החלטה 1. אני ממ | החלטה בתיק בש"פ 9329/07 בבית המשפט העליון בש"פ 9329/07 בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש המבקשים: | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 48101-01-12 מדאר הלוי נ' ועדת הבוחנים המחוזית ואח&# | בפני כב' הרשמת בכירה רבקה ארד מבקשת 1. רוזה מאיסורדזה נגד משיבה 1. פלאפון תקשורת בע"מ הודעה | בבית המשפט העליון בש"א 1530/00 בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון-גונן המבקשת: שרה פינסקר נגד המשיב: בנק | בית משפט השלום באשקלון ת"פ 36303-08-11 מדינת ישראל נ' כהן פ.א: 3840-1814/2010 20 דצמבר 2011 | בפני כב' השופטת שרון לארי-בבלי מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים אליהו אלמליח (עציר) החלטה בהמשך להח | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע דמ"ש 51891-03-11 מתתיה נ' יינות ביתן בע"מ 05 יולי 2011 ב | בפני כב' השופטת אורית ליפשיץ תובעים גוזל גלפונד נגד נתבעים תומר פטיטו החלטה תביעה זו מתבררת בסדר | בית משפט השלום באשדוד מ"ת 29624-06-11 מדינת ישראל נ' ניקנדרוב(עציר) 14 יולי 2011 29583-06-1 | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 7729-04-10 ברגיל ואח' נ' עיריית באר שבע ואח' תיק | בפני כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל תובעים 1. יוסף צוברי נגד נתבעים 1. אנה רז 2. אלה רז 3. אולג | החלטה בתיק ע"א 7709/10 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 7709/10 בפני: כבוד הרשמת דנה כהן-לקח | בפני כב' השופטת מלכה ספינזי-שניאור תובעים 1. שושנה סימון ידידיה נגד נתבעים 1. עירית ראשון לציון | החלטה בתיק בג"ץ 682/08 בבית המשפט העליון בג"ץ 682/08 - א' בפני: כבוד השופטת ע' ארבל העותרי | 31998-08-14 בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המאשימה מדינת ישראל ע"י עו"ד שירה רוג נגד ה | בפני כב' השופט יעקב בכר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. ג'מאל מסרי עיקולים ומימושים בתיק | בפני כב' השופט יוסף בן-חמו המבקשים נגד המשיב רפאל מרדכי טולדנו החלטה לפניי בקשה לדחיית ו/או מחיק