מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:1
בפני כב' השופט גד ארנברג, סגן הנשיאה

מבקשים

יורו - ישראל (י.ש) בע"מ

נגד

משיבים

החלטה

התובעים הגישו תביעה נגד הנתבעת, חברה קבלנית שממנה רכשו דירה בגבעת זאב.
בפי הנתבעת טענה מקדמית ולפיה דין התביעה להתברר בבימ"ש השלום בבאר שבע, לאור תניית שיפוט ייחודית שנקבעה בסע' 23יא' בחוזה המכר, ולפיה: "סמכות השיפוט הייחודית בכל חילוקי הדעות שיתגלעו בקשר לחוזה זה... מסורה לבית המשפט המוסמך וללשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע בלבד".
התובעים טוענים שמדובר בחוזה אחיד, אשר חל עליו האמור בסע' 9(4) לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982, קרי, חזקה שתניית השיפוט שנקבעה בסע' 23יא' לחוזה המכר היא מקפחת, והנטל להפרכתה מוטל על הנתבעת. בנסיבות אלה, כאשר הדירה נבנתה באיזור ירושלים, כאשר המו"מ לרכישתה התנהל בירושלים וגם החוזה נחתם בירושלים, לא הופרכה החזקה שמדובר בתניה מקפחת שכל מטרתה להקשות על התובעים ולהקל על הנתבעת שמשרדיה מצויים בבאר שבע (למרות שהיא בונה דירות ברחבי הארץ).
הנתבעת טוענת כי התובעים היו מיוצגת ע"י עורכי דין במהלך המשא ומתן והחתימה על חוזה המכר, והיא אף הביאה באמצעותם לביצוע תיקונים ושינויים רבים בחוזה (82 במספר). בנסיבות אלה שוב אין מדובר בחוזה אחיד, ואין מקום לטעון שמדובר בתנייה מקפחת, ובמיוחד כאשר התובעת ועורכי דינה לא טענו מאומה כנגד תניה זו עובר לחתימת החוזה, ויש לראות בהם כמסכימים אליה מכללה.
ראשית, יש לדחות את הטענה שלאור השינויים שבוצעו בחוזה לפי בקשת התובעים (נספח השינויים צורף לכתב התביעה), שוב אין מדובר בחוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים האחידים. כדי שחוזה ייחשב לחוזה אחיד אין צורך שכל תנאיו ייקבעו מראש ע"י אחד הצדדים. סע' 2 לחוק החוזים האחידים קובע במפורש כי חוזה אחיד הוא "נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם ". כלומר, החוק הביא בחשבון את האפשרות שייערכו הבדלים בין חוזה לחוזה, אך הוא קובע, שכל עוד אחד הצדדים, ערך מראש את החוזה הבסיסי, לצורך חתימת חוזים רבים בינו לבין אנשים אחרים, בלתי מסוימים במספרם או בזהותם, אזי מדובר בחוזה אחיד. עצם הנכונות לנהל משא ומתן ולסטות בחוזה מסוים מתנאים נקודתיים, כאלה או אחרים, אין בכוחה ליטול את האופי האחיד של החוזה ולהפוך את נוסחו לבלתי אחיד (בעניין זה ראו, למשל, ח"א (י-ם) 1/86 היועמ"ש נ' יהונתן, פסקה 4(ב), פורסם בנבו; ת"א (אש') 998/04 אבישי נ' פרירון, פסקה 51, פורסם בנבו).
גם במקרה דנן, אין במכלול השינויים שנעשו בחוזה שנחתם, כדי לפגוע במהות החוזה שנערך ע"י הנתבעת (החברה הקבלנית) כדי שישמש לה בסיס להתקשרויות בינה לבין רוכשים פוטנציאליים, וביניהם התובעים.
בהמשך לאמור לעיל, ובהינתן המסקנה שמדובר בחוזה אחיד, יש לבחון האם מתקיימת חזקת הקיפוח שנקבעה בסע' 4(9) לחוק החוזים האחידים, הקובע שאחד התנאים בחוזה אחיד המוחזק כתנאי מקפח הוא "תנאי התנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט, או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר הסכסוך".
ברע"א 188/02 מפעל הפיס נ' אלי כהן ואח' (ניתן ביום 2.6.03) קבע ביהמ"ש העליון כי בדיבור "תנאי מקפח" הכוונה היא "להתנהגות בלתי הולמת בחברה הישראלית בזמן נתון" וכי בימינו, קשה לראות בחיובם של בעלי דין להתדיין במחוז מסוים דווקא משום "התנהגות בלתי הוגנת בחברה הישראלית". בהמשך לכך נקבע באותו מקרה, שהמבחן שיש להפעיל על מנת לבחון אם תנאי בחוזה אחיד הוא מקפח או לא הוא "תנאי ההרתעה מפני מימוש זכויות", כאש תנאי זה אינו מסתפק בפגיעה בנוחות בעלי הדין, אלא מחייב פגיעה מהותית בזכות להתדיינות משפטית.
בעת שניתן פסק הדין ברע"א 188/02 הנ"ל, היה נוסחו של סע' 9(4) שונה, והוא קבע שתנאי מקפח הוא "תנאי הקובע מקום שיפוט בלתי סביר, או המעניק לספק זכות לבחור, על דעתו בלבד, את מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר הסכסוך".
בעקבות קביעת ביהמ"ש העליון בפסק הדין הנ"ל, אמר המחוקק דברו וקבע, ששוב אין עוד צורך בהעדר סבירות על מנת לקיים את חזקת הקיפוח, אלא די בכך שהתניה מנוגדת להוראות הדין.
בפסק דין מאוחר יותר נידונה השאלה האם התיקון שנעשה בסע' 4(9) בחודש יולי 2004 משמעו שאין יותר תחולה להלכה שנפסקה ברע"א 188/02, שהרי הורחבה משמעותית חזקת הקיפוח שבסעיף, כך שהמבחן הקובע אינו "מבחן הסבירות" של התניה אלא מבחן קפדני ונוקשה שלפיו כל התניה על "הוראות הדין" לעניין מקום השיפוט מקימה, מניה וביה, את חזקת הקיפוח. למרות לשונו המפורשת של התיקון, התשובה שניתנה לשאלה זו הייתה כי "הגיונה וטעמה של הלכת רע"א 188/02 לא נס ליחם בעקבות תיקון סע' 4(9) לחוק החוזים האחידים. המבחן לקיומו של תנאי מקפח ולהוראה שיפוטית בדבר ביטולו או שינויו איננו מבחן טכני צר אלא קשור הוא בטבורו, כנאמר בסע' 3 לחוק, 'למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות'" (ע"א 6916/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועמ"ש, סע' 123-127, ניתן ביום 18.2.10).
ברע"א 1108/10 מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ נ' מאיר ברפי (ניתן ביום 7.4.10) חוזר ביהמ"ש העליון על הדברים שנאמרו בע"א 6916/04, ומציין שבעקבות האמור שם, הרי שגם לאחר תיקון החוק, מבחן ההרתעה מפני מימוש זכויות, הוא המבחן הרלוונטי לצורך הבדיקה האם נסתרת חזקת ה קיפוח או לא, וכי, ככל שהספק יצליח להראות שאין בתניית השפוט כדי להרתיע א הלקוח מעמידה על זכויותיו המשפטיות, כך ייטה ביהמ"ש לקבוע שהתניה אינה מקפחת בנסיבות העניין. ביהמ"ש מדגיש שהבחינה הנ"ל צריכה להיעשות בהתאם לסע' 3 לחוק החוזים האחידים, כאמור לעיל.
למרות כל האמור לעיל, ולמרות המשמעות המופחתת שהפסיקה מייחסת כיום למרחק שבין מחוזות שיפוט, עדיין, החלת מבחן "ההרתעה מפני מימוש זכויות", מובילה אותי למסקנה שבמקרה דנן, לא עמדה הנתבעת בנטל המוטל עליה, להוכיח שתניית השיפוט אינה מקפחת ואין בה כדי להרתיע את התובעים מלממש את זכויותיהם.
מחוזות השיפוט העומדים על הפרק הם ירושלים ובאר שבע. בהתחשב בכך, ובשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות האחרות, מסתבר מאוד שהמרחק שבין ירושלים ובאר שבע ירתיע את התובעים ממימוש זכויותיהם. התובעים מתגוררים באיזור ירושלים, ומדובר במרחק שאינו מרחק של מה בכך. לא הוכח מה יכולת ההתניידות של התובעים, ואם עליהם להיעזר בתחבורה הציבורית או לא. לא ידוע האם מסכים ב"כ התובעים לייצג אותם גם בהליך שיתנהל בבאר שבע, ובאיזו עלות. הדירה נמצאת באזור ירושלים, וסביר להניח שלפחות חלק מהעדים מתגוררים באזור זה. במיוחד במקרה זה אין לאפשר לנתבעת, אשר ידעה להגיע עד ירושלים בעת שחפצה ביקרה של התובעים ובכספם, להטריח את התובעים עד באר שבע, בעת שמצב הדברים הפוך והתובע ים בא ים אליה בטענות. אין מחלוקת שהמו"מ לרכישת הדירה התנהל בירושלים וכי בירושלים גם נחתם החוזה. בכך יצרה הנתבעת מצג לפני התובע ים לפיו אין לה קושי להתנהל גם בירושלים, ובנסיבות אלה יש בכך כמעט חוסר תום לב מצד הנתבעת, למנוע מהתובע ים להגיש את תביעת ם בירושלים (שלה זיקות רבות לסכסוך), ולטעון להעדר סמכות מקומית בשל תניית השיפוט.
סיכומם של דברים, אין מחלוקת שאלמלא תניית השיפוט הייתה סמכות מקומית לבית משפט זה. במכלול הנסיבות, ומשלא הופרכה חזקת הקיפוח של תניית השיפוט, אין לפעול עפ"י האמור בה. אשר על כן, נדחית הבקשה להעברת מקום דיון בשל העדר סמכות מקומית והתביעה תמשיך להתנהל בבימ"ש זה.
בהתאם לתקנות שנקבעו בפרק ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מופנים הצדדים לפגישת מהו"ת. המזכירות תצרף להחלחטה זו הזמנה לפגישת מהו"ת אצל מגשרת המהו"ת עו"ד חפציבה טרומפר.

ניתנה היום, י' סיון תשע"ג, 19 מאי 2013, בהעדר הצדדים.

ניתנה היום, י' סיון תשע"ג, 19 מאי 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

צבעים קרובים אל 4011 30, נצרת, ישראל | מהנדסי בניין קרובים אל | טיולים קרובים אל דוכיפת/עיט, ערד, ישראל | הובלות קרובים אל מנחם בגין/ארנון, קרית שמונה, ישראל | קידום אתרים קרובים אל אדיר 34, ראש העין, ישראל | עיבוד נתונים קרובים אל | אופנה ובגדים קרובים אל יגאל אלון 6 בית שמש, ישראל | מוזיקה קרובים אל שדרות הבנים 117, מגדל העמק, ישראל | נעליים קרובים אל | טקסטיל קרובים אל 67, זכרון יעקב, ישראל | שיער קרובים אל | בעלי חיים קרובים אל יהושע אביטן 15, בית שאן, ישראל | מוסכים קרובים אל | אינטרקום קרובים אל קופת חולים/רשי, קרית שמונה, ישראל | סוכנויות רכב קרובים אל הרב עובדיה יוסף 13, מגדל העמק, ישראל | מכשירי שמיעה קרובים אל שדרות הארבעה 51, בית שאן, ישראל | קפה קרובים אל בלב הכרמים, גדרה, ישראל | מתקני וציוד הרמה קרובים אל מיזוג גלויות 128, בית שאן, ישראל | סיעוד קרובים אל | מכונות משחק קרובים אל בלב הכרמים, גדרה, ישראלמחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרי שרברבות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עבודות צביעה | מחירון מעליות | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון ריהוט חוץ | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון תבניות לתקרות | מחירון מעליות | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון לוח תוצאות אלקטרוני | מחירון מיכלי מים | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון קירות כובד וגדרות בטון | מחירון בלוקי אשקלית 268 לקירות | מחירון מחיצות מודולריות | מחירון אביזרים לצנרת C.V.P לביוב ותיעול לפי ת"י 884 | מחירון חומרים צמנטיים הידראוליים | מחירון נקודות בתי תקע | מחירון תיקוני בטונים | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף בתפרים | מחירון מחיצות קלות (מתועשות) | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | מחירון תיחום גומה לעץ | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון קונסטרוקציה לגג רעפים | מחירון מתקני ספורט | מחירון אוגנים | מחירון מערכת חלונות שחרור עשן | מחירון תקרות צלעות עם מילוי בלוקים | מחירון טרצו יצוק באתר | מחירון יריעות איטום C.V.P | מחירון חלון נגרר לתוך כיס | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון נגרות חרש | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון מתקני הסקה | מחירון מערכות קיר אינטרפוץ | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונטבפני כב' השופט אבישי זבולון תובעת אגם תשואות בע"מ נגד נתבעים 1.משרד הרווחה והשירותים החברתי | בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 7218-12-11 מזרחי נ' לנדסברג מספר בקשה:1 בפני כב' השופט | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ק 25320-08-10 מנדה תעשיות טקסטיל בע"מ נ' פיישן א.י.ר | בפני כב' השופטת, נחמה מוניץ ה ת ו ב ע י ם ע"י ב"כ עוה"ד קבלאן יוסף ואח' נגד ה | לפני כב' הרשם מוסטפא קאסם מספר תהליך: 5 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 05 ספ | בית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק 34845-12-11 לדאני נ' כהן - חננאל הובלה בקרור בע"מ ואח' | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו גז"ז 35857-02-11 תירם נ' מדינת ישראל 18 יולי 2011 בפני | בית משפט השלום בנצרת ת"א 10811-08-11 ביטון נ' פקיד שומה - צפת ואח' תיק חיצוני: תיק מחוז | החלטה בתיק בש"פ 2523/08 בבית המשפט העליון בש"פ 2523/08 בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש המבקש: י | לפני השופטת עפרה ורבנר נציג עובדים - אריה גור נציג מעסיקים - ישראל סולומון התובע: תומר שרון - הנתבע: | 12 נובמבר 2013 לפני: כב' השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא המבקשת: אלרוב מלונות יוקרה (1993) בע" | לכבוד לשכת הוצל"פ חיפה פל-ים 12, חיפה, 33095 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר ת | בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 34560-05-10 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נ' לציון מספר בקש | מספר בקשה:1 בפני כב' סגן הנשיא, השופט נווה ערן התובע חמודי כנאני נגד הנתבעים 1.בר גיל רם 2.קרין | בפני כב' הרשמת שגית דרוקר תובעים 1. יניב בוקובזה נגד נתבעים 1. ארט מיוזיק בע"מ ח.פ. 5135226 | לפני כב' השופטת הלית סילש תובעים 1. מיטל מרסל יוסף נגד נתבעים 1. כלל חברה לביטוח בע"מ הודעה | בפני כב' השופטת עידית וינברגר תובעת/נתבעת שכנגד שירותי אלאמין פקיעין בע"מ נגד נתבעת/תובעת ש | בפני כב' השופט דוד שוהם מבקשים 1. איילון חברה לביטוח בעמ נגד משיבים 1. ילנה בריידו הודעה הבקשה ת | בפני כבוד ה שופטת מרב בן-ארי התובעת והנתבעת שכנגד: איילון חברה לביטוח בע"מ נגד הנתבעות והתובעת | בית משפט השלום בקריות תו"ב 9195-11-10 ועדה מקומית לתכנון ובנייה לב הגליל נ' ח'וטבא ואח& | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 2541-03-10 אלירן שמשון השכרת רכב בע"מ ואח' נ' ש | החלטה בתיק רע"א 7198/12בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 7198/12 - ז' לפני:כבוד הרשם גיא שני