מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט כרמי מוסק

המאשימה-המשיבה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים-המבקשים

החלטה

לפני בקשת פסילה שהוגשה על ידי הנאשמים באמצעות בא כוחם.

מהות הבקשה כלפי בלבד, להבדיל מבקשת פסילה נוספת המופנית לכלל ההרכב, היא כי לאור הליכים שונים שהתקיימו טרם החל הדיון בפני ההרכב, כי ראוי שאפסול עצמי מלשבת בדיון בתיק העיקרי המתנהל לפני ההרכב וזאת מהטעמים שיפורטו בהמשך.

טרם אגע בטעמים ובטענות הנאשמים לפסילה, אפרט את ההליכים שקדמו ככל שאלה קשורים להחלטות שניתנו על ידי והליכים שהתקיימו לפני טרם הוקם ההרכב.

כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום ביום 6/11/14 בו מיוחסת להם עבירת רצח.

במקביל להגשת כתב האישום הוגשה בקשה למעצר עד לתום ההליכים, שנקבעה לפני בהיותי שופט תורן.

בבקשה זו התקיים דיון קצר אחד, בו לא טענו הצדדים לראיות, או כל טיעון לגופו של עניין. ניתנה בתום הדיון החלטה על ידי בה הוריתי למאשימה להשלים את העברת הראיות לב"כ הנאשמים. נקבע מועד דיון נוסף, שלא התקיים לפני, אלא הועבר לשופט אחר לאור המשך ההליכים כפי שיפורט לעיל.

נכון הדבר כי במסגרת הבקשה למעצר עד תום ההליכים נכתב כי לאחד הנאשמים עבר פלילי בכתב אשום שנגע לעבירות הקשורות לרכב.

בהמשך, התקבלה החלטת כבוד השופט סגן הנשיא י. צבן מיום 11/11/2014 כי הדיון בבקשה לגביית עדות מוקדמת יועבר לפני שופט תורן. עוד עולה כי תחילה נקבע הדיון לפני השופט צבן אולם בהחלטה מאוחרת יותר קבע כי הדיון יישמע לפני שופט תורן והדיון הועבר אלי.

בהחלטתי מיום 11/1 1/14 קבעתי כי הדיון בבקשה יתקיים ביום 18/11/14. היינו הבקשה אם להורות על גביית עדות מוקדמת. אמנם, נכתב בהחלטה מיום 11/11/14 כי יש להכין גם תיעוד חזותי, אולם הכוונה הייתה כי יתכן שהעדות תישמע עוד באותו היום אם יתאפשר הדבר וכך יוחלט. עניין זה הובהר בהחלטתי מיום 16/11/14 , בה נקבע כי תחילה תידון הבקשה לשמיעת העדות המוקדמת, זאת נוכח בקשת המאשימה לקיים דיון דחוף. עוד באותה החלטה מיום 11/11/14, היינו החלטתי הראשונה בעניין העדות המוקדמת, ביקשתי כי הדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים יובא לפני שופט אחר, ומכאן הפסקתי לטפל בבקשה למעצר עד תום ההליכים, דהיינו, דבר זה נעשה על ידי באופן מיידי, ולא כטענת בא כוח הנאשמים, כי הפסקתי לטפל בבקשה למעצר עד תום ההליכים רק לאחר שהוא הסב את תשומת לבי לעניין זה.

ב"כ הנאשמים הגיש מנגד בקשות לדחיית הדיון לאור דיונים אחרים שנקבעו לו.

סברתי שיש לדון בבקשה בדחיפות. הסתבר שבקשה זו הוגשה עוד לפני הגשת כתב האישום, התקיימו שני דיונים בפני כבוד השופט א. דראל ( שהיה שופט תורן), ובסופו של דבר ניתנה על ידו החלטה ביום 2/11/14 בה נדחתה בקשת המאשימה.

עיון בפרוטוקול הדיון מיום 2/11/14 מלמד, כי הצדדים טענו באריכות ושטחו לפני בית המשפט את טענותיהם לעניין הצורך בגביית עדות מוקדמת או שאין מקום לכך כלל.

כב' השופט דראל דחה את הבקשה, כאשר השיקול העיקרי היה שטרם הוגש כתב אישום והעד יהיה זמין לפרק זמן נוסף של 21 יום, כאשר הוא בהשגחת משטרת ישראל מרצונו.

לפיכך, שעה שהדיון הובא לפניי, היה זה לאחר הגשת כתב האישום, דבר ששינה את האיזון עליו עמד כב' השופט דראל בהחלטתו.

כב' השופט דראל גם חזר והדגיש כי האיזון שערך נכון לאותה נקודת זמן, היינו טרם הגשת כתב אישום.

לאחר שהסתברו עובדות אלה ולאחר שהתקיים דיון בבקשה וקיים פרוטוקול דיון מפורט, הכולל את טענות הצדדים, ומאחר שבא כוח הנאשמים הודיע שאינו יכול להתייצב לדיון שנקבע ביום 18/11/14, ולעומת זאת עמדת המאשימה כי לא ניתן לדחות יותר דיון זה, היינו בדבר הצורך בגביית עדות מוקדמת, ניתנה על ידי החלטה נוספת ביום 17/11/14, בה קבעתי כי נוכח האמור אין צורך בדיון וניתנה לצדדים אפשרות להשלים טיעוניהם בכתב עד למחרת.

למחרת, בחלוף המועד למתן תגובות הצדדים, נכתבה החלטתי מיום 18/11/14, בה קבעתי כי יש לשמוע את העדות המוקדמת. נימוקי לכך פורטו באותה החלטה. יוער כי קבעתי שהעדות תישמע לפני הרכב ולא לפני דן יחיד. בנוסף אומר, זאת בהקשר לטענת בא כוח הנאשמים כי לא הייתי מודע להחלטת כב' השופט דראל, כי מהחלטתי מיום 18/11/14 עולה שבהחלט הייתי מודע להחלטת כב' השופט דראל, וחלק ניכר מהחלטתי מיום 18/11/14 מתייחס להחלטת כב' השופט דראל ולנימוקיה.

ביום 19/ 11/14 נקבע על ידי סגן הנשיא כב' השופט י. צבן הרכב לשמיעת התיק כולו ובכלל זה העדות המוקדמת. הרכב כב' השופטים ד. מינץ – אב"ד, השופטת ע. כהן ואנוכי.

באותו היום קבע אב בית הדין מועד לשמיעת העדות המוקדמת.

אוסיף ואומר כי מאז שניתנה החלטתי ביום 18/11/14 לגבי הצורך בשמיעת העדות המוקדמת, ועד שהחקירה הראשית נשמעה בפועל חלפו מספר ימים, ועד למועד שנקבע לשמיעת החקירה הנגדית חלפו 19 ימים, כך שניתן היה להיערך לשמיעת עדות העד וחקירתו. זאת ועוד, על פי החלטתי נקבע הרכב לשמיעת העדות המוקדמת, אותו הרכב שאמור לשמוע את כלל הראיות. לפיכך, לטעמי לא נגרם נזק ממשי כלשהו לנאשמים, אלא שהנאשמים, משיקוליהם, לא הסדירו את ייצוגם על ידי בא כוחם הנוכחי וסירבו לייצוג הסנגוריה הציבורית, הן במסגרת החקירה הראשית והן במסגרת החקירה הנגדית. יוער, כי כתב האישום הוגש כבר ביום 6/11/14, כך שמאז הגשתו ועד לשמיעת העדות המוקדמת בחקירה ראשית חלפו 17 ימים, שאף הם פרק זמן מספיק יחסית לקבלת חומר הראיות ולהיות ערוכים לחקירה ראשית.

לאור זאת, אדגיש כי החלטותיי ניתנו נוכח ההליכים שהופנו אלי ובהם דנתי, לגופו של עניין תוך עריכת האיזונים המתאימים בין זכויות הנאשמים לצורך בגביית העדות המוקדמת.

על בסיס עובדות אלה, עולה כי אין מקום לטענות שמעלים הנאשמים בבקשתם כי פעלתי בחוסר סמכות, או כי החלטתי מראש להיעתר לבקשה לגביית עדות מוקדמת. באשר לטענת חוסר הסמכות, טוענים הנאשמים כי לאור החלטת כב' השופט דראל וכן לאור הכותרת בבקשה שהוגשה לגביית עדות מוקדמת לאחר הגשת כתב האישום, עולה שהדיון כולו אמור היה להתקיים בפני הרכב של שלושה שופטים, היינו גם שלב הבקשה למתן עדות מוקדמת וגם שמיעת העדות המוקדמת עצמה. אינני מקבל טענה זו של הנאשמים, שכן על פי החוק הסמכות לכך נתונה גם לשופט דן יחיד. לפיכך, היה זה בסמכותי לדון בבקשה לשמיעת עדות מוקדמת, ומעבר לכך היה זה בסמכותי גם לשמוע את העדות עצמה, אולם לאחר שבחנתי את הדברים, ובפרט את מהות האישום והחלטת כב' השופט דראל, קבעתי כי העדות המוקדמת עצמה תישמע בפני הרכב שלושה שופטים, אף זאת על פי סמכותי שבדין.

כמו כן אין מקום לטענה כי עקב כך שנחשפתי לעברו של אחד הנאשמים, ראוי כי לא אהיה חלק מההרכב שדן בתיק העיקרי. עברו שפורט כאמור אינו יוצר בשום אופן דעה מוקדמת על נאשם זה.

אינני מקבל את טענת הנאשמים כי נשללה מהם זכות הטיעון זאת נוכח העובדות שפורטו לעיל.

אינני מקבל את טענת הנאשמים, כאילו שמתי עצמי ערכאת ערעור על החלטת כב' השופט דראל, שהרי הוא עצמו סייג את החלטתו כנכונה ותקפה לשלב בו ניתנה, טרם הגשת כתב האישום.

אינני מקבל את טענת הנאשמים, כי אין זה ראוי שאהיה חלק מההרכב שדן בתיק העיקרי לאחר שדנתי בבקשה לגביית עדות מוקדמת, שהרי כך נהוג במקרים רבים ואין הדבר מהווה עילה לפסלות.

לא ברור לי מדוע טענת הפסלות כלפי לא הועלתה טרם החל הדיון בתיק העיקרי וטרם נשמעה העדות המוקדמת שהרי החלטתי ניתנה ביום 18/11/14, מיד לאחר מכן נקבע ההרכב. היה בידי הנאשמים זמן רב לטעון טענה זו, ויודגש כי גם לדברי ב"כ הנאשמים הנוכחי באותו שלב של הדיון היו הנאשמים מיוצגים על ידו, דברים אלה נכונים גם להמשך ההליך שעה שהנאשמים היו מיוצגים על ידי הסנגוריה הציבורית.

לכל זאת, יש להוסיף את החלטת בית המשפט העליון בע"פ 7894/14, הסנגוריה הציבורית נ' בית המשפט המחוזי בירושלים ואח' ( החלטה מיום 7/12/14), במסגרתה נדחתה בקשת הסנגוריה הציבורית לדחות את הדיון שהיה קבוע לאותו יום לשמיעת העדות המוקדמת. בית המשפט העליון קבע כי יש לקיים את הדיון עוד באותו היום, כל זאת לאחר שעלו לפניו טענות בדבר הצורך בגביית העדות המוקדמת.

לאור הדברים שפורטו לעיל, אינני סבור שקמה העילה לפסלות שופט. לטעמי, לא הוכחה האפשרות המעשית למשוא פנים כלשהו, או לכך שדעתי ננעלה באשר לתוצאה הסופית בהליך העיקרי, כאשר מדובר בהוכחת כתב האישום, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי, שהרי טענות הנאשמים כלפיי מתייחסות להליכים שקדמו לדיון בהליך העיקרי.

סוף דבר, בקשת הנאשמים להורות על ביטול החלטתי מיום 18/11/14 נדחית, וכך גם בקשתם לפסילתי מלדון בהרכב בתיק העיקרי.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, כ' טבת תשע"ה, 11 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

כבישים קרובים אל ירושלים הבירה 51, בית שאן, ישראל | מהנדסי תחבורה קרובים אל א.י. שחראי, ירושלים, ישראל | דוגמנות קרובים אל דרך הרכבת 10, נתניה, ישראל | מנעולים קרובים אל סובב כרמיאל, כרמיאל, ישראל | איטום קרובים אל דרך היוצרים, נהריה, ישראל | העצמה אישית קרובים אל לח"י, זכרון יעקב, ישראל | צורפים קרובים אל הטיילת 21, אשדוד, ישראל | עיניים קרובים אל חטיבת הראל, נתיבות, ישראל | צורפים קרובים אל | מבנים קרובים אל 118, מצפה, ישראל | טלוויזיות קרובים אל יגאל אלון 7-13, קרית מוצקין, ישראל | מים קרובים אל מילוס 18, באר שבע, ישראל | ספרי קודש קרובים אל שדרות הרב אליהו כ"ץ, באר שבע, ישראל | מיקרופילם קרובים אל האגס 171, קדרון, ישראל | תחנות רדיו קרובים אל Unnamed Road, Rosh Haayin, ישראל | ריקוד קרובים אל אמה טאובר פרידמן 8, הרצליה, ישראל | טלפונים קרובים אל יהודה הלוי 70, ראשון לציון, ישראל | מלגזות קרובים אל הדקל 47, אורות, ישראל | נגרים קרובים אל משעול חטיבת הנגב 4, שדרות, ישראל | מהנדסים קרובים אל ירושלים, ישראל | מברשות המטאטא בתל אביב - יפו | חממות אוטומציה בחקלאות - עין הבשור בעין הבשור | ילדים תיאטרון וצחוק של אודליה ביבנה | טפטים שטיחי שמחון בבאר שבע | גמילה מג"ל-מרכז גמילה ליפתא בירושלים | אלומיניום אלומאסטר בשדרות | שיער קשמן רוחי-עיצוב מכירה בבני ברק | עניבות אל-רם מוצרי אפנה בע"מ ברמת גן | אומנויות לחימה מכבי הרצליה גו'דו בהרצליה | מכניקה עדינה אמ.די.די המרכז לתכנון ופיתוח מכני בע"מ ברמת ישי | נעליים סטודיו קטריז בלוד | מכונות מזון סלומונוב שלמה בתל אביב - יפו | לוחות הנצחה וזיכרון גל-עד מפעלי שילוט והנצחה בע"מ בפתח תקוה | ציוד לתעשייה אי.בי.אל טכנולוגיות בע"מ בגן יבנה | מיכון חקלאי אגרומונד באשדוד | מקווה מקווה - טהרה בירושלים | דלתות מרכז הדלתות ברהט | מדליות וגביעים ב. שוהם הפסל בבית עריף | בשמים דידי קוסמטיקה ומתנות במבשרת ציון | בית עלמין בית עלמין קרית עקרון בקרית עקרוןמחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מתקני הסקה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון עבודות עפר | מחירון ריהוט חוץ | מחירון גידור | מחירון עבודות טיח | מחירון יריעות ניקוז, הפרדה ו | מחירון מעקות ומאחזי יד ממתכת | מחירון ניקוז מי גשם | מחירון פרגולות | מחירון איטום רצפות בטון עם ציפוי צמנטי | מחירון מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות | מחירון חדרי קירור | מחירון תאי בקרה | מחירון שונות | מחירון פינות, רשתות וסרגלים לטיח | מחירון חיפוי קירות חוץ באבן | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון ספחים- מחברי הברגה מסוג G.M | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון אלמנטים לניקוז (תיעול) | מחירון ציוד לכיבוי אש | מחירון צינורות לחץ לאספקת מים וביוב | מחירון מדפים | מחירון גופי תאורה (מנורות) ואביזריהם | מחירון הריסת מרצפים, קירות, מחיצות ותקרות | מחירון מגוף טריז רחב לביוב | מחירון קירות מסך של אלומיניום מאולגן/צבוע | מחירון משאבות סחרור | מחירון כבלים ומגשרים | מחירון צנרת פלדה (שחור) | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון צינורות עגולים מפלדה -  | מחירון אגרגרטים (בשער המפעל) | מחירון מקלחונים | מחירון מכפילי חניהבית משפט השלום בירושלים ת"א 21856-08 ע.מ. יחיא אלגעברי ואח' נ' המפקד הצבאי באזור יהודה | החלטה בתיק ע"א 395/13 בבית המשפט העליון ע"א 395/13 לפני:כבוד השופטת ע' ארבל המבקשים:1. רחל | בפני סגן הנשיא, כבוד השופט אביהו גופמן מאשימה 1. מדינת ישראל מדינת ישראל נגד נאשם מוחמד מחאג'נה | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 12433-08-11 בפני כב' השופטת רוית צדיק תובעים משה כה | ניתנה ביום 17 מאי 2015 בן ג'זאלה ניהול והשקעות בע"מ המבקשת - גאדה עאמר המשיבה בשם המבקשת: ע | בית משפט השלום בחיפה תא"ק 11414-07 ספדי נ' דבס ואח' 27 מרץ 2012 א.ג.נ., הנדון: עיקול על | בית משפט השלום ברמלה תא"מ 12313-07-11 שומרה חברה לבטוח בע"מ נ' יורה ואח' 01 אפריל | לפני כב' השופט ישי קורן תובעים 1. אשר גבאי 2. יעל רות גבאי נגד נתבעים 1. רחל גרבי 2. מאיר ג' | 19 אוקטובר 2014 לפני: כב' הנשיאה – אפרת לקסר התובעת ג'נביב גיאב - הנתבעות פסק דין (חלקי) נית | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 43791-04-12 ערוקי נ' לביטוח בע"מ תיק חיצוני: 06 מאי 2012 ב | בבית המשפט העליון בש"א 3668/01 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקשת: תבור תעשיות שיש (בפירוק) נגד המש | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 13756-11-11 לוד - סנטר (אחזקה וניהול) 1992 בע"מ ואח' | לכבוד לשכת הוצל"פ הרצליה בן גוריון 31, הרצליה, 46785 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק | בית משפט השלום לתעבורה בנצרת תת"ע 936-06-09 מדינת ישראל נ' מיכאל עדי תיק חיצוני: 1020088936 | בית משפט השלום באילת 30 אוקטובר 2011 ת"פ 16333-07-11 מדינת ישראל נ' זנטי בפני כב' השופט | בבית המשפט העליון בג"ץ 7948/01 - י' בפני: כבוד השופט מ' חשין העותר: טראקו בניה ופיתוח והשקעות ב | בפני כב' השופט שאהר אטרש בעניין התובעים: ע"י ב"כ עו"ד עו"ד עבד קסום ואח' | בית משפט השלום באילת תא"מ 10748-10-11 חברת פרטנר תקשורת בע"מ נ' בוזגלו מספר בקשה:1 בפנ | החלטה בתיק ע"א 4112/15 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 4112/15 - א' לפני:כבוד הרשמת ליאת בנ | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 26416-07-10 שמחוני נ' אריאל (שגב) ואח' מספר בקשה:17 בפני כב | בפני כב' השופט דורון חסדאי התובעים 1.בני רענן 2.מרון גלמן, עו"ד 3.אריאלה לב תמיר, אדריכלית | לפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. נופר אלטמן נגד נתבעים 1. מורן חסיד הזמנה לדין   הואיל והתוב | בפני כב' השופט יובל ליבדרו מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. עומרי דוד בן שימול הודעה לנאשם בד