Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/cities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/encities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rucities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arcities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/fields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rufields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/subfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/ensubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rusubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arsubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/pages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rupages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 233

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/featured.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 234

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/base.php on line 308
לפני כב' השופטת תמר בר-אשר צבן התובע חניה יוסף נגד הנתבעת גג אדום חברה קבלנית בע"מ בא-כוח התובע: עו"ד אבישי אלקושי בא-כוח הנת
מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 52

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/judges.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 53
DOC
PDF

פסק דין

לפני כב' השופטת תמר בר-אשר צבן

התובע
חניה יוסף

נגד

הנתבעת
גג אדום חברה קבלנית בע"מ

בא-כוח התובע: עו"ד אבישי אלקושי
בא-כוח הנתבעת: משה הרפז

החלטה

בהתאם לאמור בהחלטה זו, מתבקשת הנתבעת להשלים את סיכום טענותיה באופן בהיר בדיוק ובדיוק בהתאם להנחיות שיובאו להלן. התובע יהיה רשאי להגיב במגבלות שאף הן יפורטו להלן.

2. תובענה זו לרבות הראיות שנשמעו במסגרתה, נשמעה לפני כבוד השופט (בדימוס) יצחק מילנוב, אשר פרש לגמלאות לאחר שהצדדים הגישו את סיכומי טענותיהם וקודם למתן פסק הדין. משחלף המועד שנקבע בסעיף 15(א) בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 ובהתאם להנחיית נשיאת בית משפט זה, הועבר התיק אליי למתן פסק-דין.

תקנה 177 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שעניינה "רציפות הדיון", קובעת כי אם נמנע משופט לסיים את הדיון, רשאי שופט אחר לנהוג בעדויות כאילו הוא עצמו שמע אותן, ורשאי הוא להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו. לפיכך, פסק הדין יינתן מבלי שהעדויות שנשמעו בפני כבוד השופט מילנוב תשמענה פעם נוספת (ראו: ע"א 2449/08 טואשי נ' בנק מרכנתיל דיסקונט (2010), פסק-דינו של כבוד השופט ס' גובראן בפסקאות 12-11. כן ראו גם: ע"א 534/69 אהרן שושני נ' יפה אלזם, פ"ד כד(1) 145, 147 (1970); ע"א 79/72 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' פולק, פ"ד כז(1) 768, 773 (1973); ע"א 387/74 יוסף אברהם נ' בתי מרגוע ומלונות "היוזם" בע"מ, פ"ד כט(1) 353, 356 (1974); ע"א 577/94 אורות ייצוג אמנים והפקות ואח' נ' גלי עטרי, פ"ד נא(5) 241, 249 (1997)).

3. לאחר קריאת התיק כולו, לרבות התצהירים ונספחיהם, העדויות וסיכומי טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי ישנה אי בהירות רבה בטענותיה של הנתבעת באשר לסכומים ש לטענתה, לכאורה שילמה לתובע ובאשר לסכומים שלטענתה מהטעמים שפירטה, אינה נדרשת לשלם לו. הדברים כתובים בערבוביה ללא הפניה מסודרת אל נספחים ובעוד שלכאורה, אין התאמה בין הסכומים הנקובים בסיכומים לבין אלו הנקובים בתצהירו של מר כהן, מטעם הנתבעת. לא זו אף זו, אלא שנראה כי – בין שהדבר נעשה מתוך רשלנות ובין באופן לא מקרי – אין סיכום בהיר של הסכומים שהוזכרו ואין הפניות לאסמכתאות בעניין כל אחד מן הסכומים שהוזכר בטענות הנתבעת.

בכל אלו יש כדי לייצר ערפל וממילא ישנו קושי להידרש אל טענות הנתבעת.

לצורך הדוגמה (וישנן עוד דוגמאות רבות לכך), בפסקה 19 בתצהירו של מר כהן ישנו אוסף של סכומים, אך אין סיכום של כל אותו אוסף סכומים ולא ברור מה נטען בעניין התשלום הכולל, ככל ששולם . דוגמה נוספת היא שבפסקאות 26-15 בסיכומי הנתבעת, ישנה הפרחת סכומים מבלי שכולם נתמכים בראיות ומבלי שישנה הפנייה ברורה ומדויקת לראיה התומכת לכאורה, בכל סכום וסכום. חמור מכך, בשום מקום אין חישוב אריתמטי אשר מאפשר להבין מה נטען כי שולם ומה נטען כי לא שולם וכל זאת כאמור, בהיעדר הפניות ברורות.

4. על התנהלות מעין זו אמרה לפני כשבועיים כבוד המשנָה לנשיא בית המשפט העליון מ' נאור, את הדברים הבאים בע"א 678/11 ליאור מוצ'ניק נ' טרי-פיל בע"מ (14.2. 2012), בפסקה 10:

"אשר לתובעים וערעורם, אומר בפשטות כי מי שמציג ראיותיו באופן אותו הציגו התובעים, ועוד מנסה לזקוף לחובת המיזם תשלומים שאינם שייכים אליו – אין לו אלא על עצמו להלין אם תחושתו היא כי ידו על התחתונה, והחיוב לא היה בסכומים גבוהים די הצורך. אעיר עם זאת כי ניתן וצריך לדרוש מבעלי הדין עצמם 'לעשות סדר' בקבלות ובמסמכים המוגשים לבית המשפט, תוך היעזרות במקרה מתאים ברואי חשבון, ותוך חידוד המחלוקות בין הצדדים. זוהי עבודה שראוי להטיל אותה על הצדדים ומומחיהם, כך שהמחלוקות מובאות לבית המשפט בצורה חדה וברורה. כפי שנזדמן לי לומר לא אחת – הזמן השיפוטי הוא יקר, והוא שייך למתדיינים כולם. על הצדדים לעבד מסמכים המוגשים לבית המשפט ולא להטיל עליו מלאכה זו. כך בתביעות נזיקין בהן מוגשות לעתים מזומנות קבלות רבות על הוצאות שבעבר, כך בפירוק שותפויות למיניהן, וכך בהקשרים רבים אחרים" (ההדגשות אינן במקור) .

5. לאור האמור, תגיש הנתבעת השלמה אשר תכלול אך ורק את האמור להלן:

פירוט מדויק של הסכומים שלטענתה, שילמה לתובע. פירוט זה ייעשה בשתי טבלאות אחת לעניין הפרויקט במעלה אדומים והשנייה לעניין הפרויקט באלעד. הטבלאות תהיינה ברורות וקריאות. ככל שתהיינה קטגוריות שונות (סכומים השנויים במחלוקת ואלו שאינם שנויים במחלוקת), הדבר יפוצל וייערך חישוב וסיכום אריתמטי ברור ומדויק לכל קטגוריה וקטגוריה.

כל טבלה תהיה אך ורק לפי המבנה הבא ובסופה כאמור, יהיה סיכום מדויק של הסכומים:

הסכום שעל-פי טענת הנתבעת שילמה לתובע
מועד התשלום
אופן התשלום
(המחאה/מזומן)
אסמכתה מדויקת
(המקום הנזכר בתצהיר והנספח המדויק)
המקום שבו ישנה התייחסות בפרוטוקול
(שם העד, עמוד ומספרי שורות)
האם התשלום שנוי במחלוקת

6. הנתבעת תגיש את ההשלמה האמורה לכל המאוחר עד יום 21.3.2013.

התובע יהיה רשאי להגיב עד יום 7.4.2013, בכפוף לכך שיגיב רק לאמור בטבלה ולא יטען כל טענה חדשה אשר לא טען קודם לכן ובכפוף לכך שתגובתו לא תעלה על שלושה עמודים. עמוד יודפס בגופן david גודל 12, מרווח רגיל בין האותיות ויושארו לפחות 2.5 ס"מ בכל אחת מפאות הדף.

7. מובהר לצדדים כי מאחר שמדובר בתוספת המתאפשרת להם לפנים משורת הדין. שכן ניתן היה לכאורה, לתת את פסק הדין על סמך הקיים, על כל ההשלכות הנובעות מכך, לא תתקבל בקשה מטעם מי מהצדדים לדחיית המועדים האמורים (למעט מטעמים חריגים ומיוחדים ובכפוף לתמיכת בקשת הארכה בתצהיר , ככל שתוגש).

ניתנה היום, י"ח באדר תשע"ג, 28 בפברואר 2013, בהיעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

עופות קרובים אל | חקירות קרובים אל | מספרות ועיצוב שיער קרובים אל | הוצאה לפועל קרובים אל | תקשורת קרובים אל | כלי עבודה קרובים אל | נוטריונים קרובים אל | אופנה ובגדים קרובים אל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל | כרטיסים חכמים קרובים אל | מדע קרובים אל | פרחים קרובים אל | דיו ומדפסות קרובים אל | מוניות קרובים אל | תשמישי קדושה קרובים אל | תאורה קרובים אל | טבחים קרובים אל | פרזול קרובים אל | דיאטות קרובים אל | עיבוד נתונים קרובים אל מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון משטחי בטון | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרי שרברבות | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מתקני הסקה | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות איטום | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן, קרמיקה ושיש | מחירון בלוקי פוליביד לקירות | מחירון אגניות | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי ולוחות פוליקרבונט | מחירון חציבת פתחים ושקעים | מחירון שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון עטיפת תחבושות טבולות בסילפס לצינורות מבודדים | מחירון תקרות גבס, אלומיניום ופח | מחירון מערכות מניית אנרגיה | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון מחיצות מבודדות לחדרי קירור | מחירון תקרות וגגות | מחירון תקרות אלומיניום ופח מגולוון | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון קונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון אריחים לבריכות | מחירון תריסים | מחירון סורגים, מעקות, מכסים וסבכות מפלדה | מחירון פרופילי פלדה RSH - שח | מחירון שסתום אוויר משולב לביוב | מחירון בניה בבלוקי בטון | מחירון קורות יסוד וקירות מסד | מחירון חלון נגרר )הזזה( 3 ו- 4 אגפים - סגנון קלאסי | מחירון חציבת פתחים ושקעים | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירותבפני כב' השופטת יהודית שיצר המערערת שפרה יעקובי נגד המשיבה נציגות בית המשותף ע"י פינטו סימה | בפני כב' השופטת אביגיל זכריה המבקשת: מועצה מקומית בענה ע"י ב"כ עו"ד דכואר נגד העמ | בפני כב' הסגנית נשיא שרה דברת מערערים 1. החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ 2. עו"ד שלומית רונ | בפני כב' השופטת מירית פורר תובע מוחמד מבארק נגד נתבעת ס.א.ד.ר. החברה לעבודות בניין בע"מ הוד | פסק דין משלא ניתן טעם מספיק לאי מחיקת התובענה מחוסר מעש כנגד נתבע ____,וזאת לאחר משלוח התראה מיום __ | מספר בקשה:3 בפני כב' השופט דב פולוק מבקשים מוחמד עליאן נגד משיבים החלטה לשמיעת הוכחות ליום 20.5. | בפני כב' השופטת לימור ביבי-ממן תובעים שי אביסירה נגד נתבעים החלטה בהמשך להחלטתי מהיום, אני ממנה | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקשים קרן סיומין נגד משיבים הכשרת הישוב ח | החלטה בתיק ע"פ 9069/15 בבית המשפט העליון ע"פ 9069/15 לפני:כבוד השופטת א' חיות המערער:פלוני | בית משפט השלום בירושלים ת"א 23231-02-11 יעקוביס ליקה נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בע"מ | בית משפט השלום בראשון לציון מ"י 14275-04-12 מדינת ישראל נ' דוידי ואח' 23 אפריל 2012 בפנ | בית משפט השלום באשקלון 14 יולי 2011 ת"פ 41683-05-11 מדינת ישראל נ' מוגס(אחר/נוסף) ואח' | בפני כב' השופט דר' מנחם רניאל מערערים נגד משיבים איתמר שלמה החלטה אני קובע דיון בערעור ליום | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 55901-05-11 קנוש נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" 29 | החלטה בתיק ע"א 8544/15 בבית המשפט העליון ע"א 8544/15 לפני:כבוד השופט י' עמית המערער:ד" | לפני כב' השופט יוחנן כהן מספר תהליך: 56 הנדון: תזכורת אחרונה לאלכסנדר ספינרד על פי החלטת בית הדי | פסק-דין בתיק בע"מ 8628/10 בבית המשפט העליון בע"מ 8628/10 בפני: כבוד השופט א' רובינשטיין כב | החלטה בתיק בש"פ 9693/09 בבית המשפט העליון בש"פ 9693/09 בפני: כבוד השופט א' גרוניס העורר: ס | לפני: כב' הרשמת ד"ר רויטל טרנר התובע פדל עאבד ת.ז. XXXXXX876 ע"י ב"כ עוה"ד מ | לכבוד לשכת הוצל"פ חדרה הלל יפה 13, חדרה, 38203 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | 27 נובמבר 2014 לפני: כב' הסגנית נשיא איטה קציר המערער נסאר בשיר ת.ז. XXXXX170 ע"י ב"כ: | בפני כבוד ה שופטת עינב גולומב תובע בנק ערבי ישראלי בע"מ, ת.ז. XXXXXX144 נגד נתבעים עפיף מזאוי א | בפני כב' השופט יגאל גלם תובעים 1. מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בעמ נגד נתבעים 1. מיגה -