מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

07.11.12

מספר בקשה:12
בפני
כב' הרשמת קרן כ"ץ

מבקשים

אשר אילוז

נגד

משיבים

ירחמיאל ברק

החלטה

לפניי מונחת בקשת המבקש, שהינו התובע ובקשה נוספת, לביטול החלטה מיום 13.02.2012, אשר ניתנה בהיעדר התייצבותו לדיון, ובמסגרתה התקבלה בקשת המשיב לביטול פסק-הדין שניתן נגדו ביום 05.12.12 וכן התקבלה התנגדות המשיב לביצוע שטרות שהוגשה בהוצל"פ. כמו כן מונחת תגובת המשיב לבקשה זו, ותשובת המבקש לתגובת המשיב.

להן יובאו עיקרי טענות המבקש כפי שהועלו בבקשתו ובתשובתו לתגובת המשיב:
1. ביום 26.05.2002 נפתח תיק ההוצל"פ כנגד המשיב.
ביום 11.06.2002 נמסרה האזהרה למשיב באמצעות בן משפחה.
ביום 25.02.2004 הגיש המשיב בקשה לביטול צו מאסר בתיק ההוצל"פ, שניתן נגדו לאחר
שזומן לחקירת יכולת ולא התייצב. המשיב לא מילא אחר החלטת כב' ראש ההוצל"פ, ולכן
צו המאסר לא בוטל.
2. ביום 06.10.2011, או בסמוך, הגיש המשיב התנגדות בתיק. על אף שההתנגדות אינה
מצביעה על טעם מיוחד להארכת המועד להגשתה, נקבע דיון בהתנגדות לפני בית-המשפט
ליום 05.12.2011. המשיב לא התייצב לדיון זה, על אף שזומן כדין (אישור המסירה הוחזר
לשולח מהסיבה "לא נדרש"), כאמור בהחלטה מיום 05.12.2011, לפיכך נדחתה ההתנגדות
וניתן פסק דין כנגד המשיב.

3. בהתאם לפרוטוקול הדיון מיום 05.12.2011, שלח משרד ב"כ המבקש את פרוטוקול הדיון
למשיב באמצעות הדואר הרשום, ואף את הדואר הנ"ל לא טרח המשיב לאסוף.

4. ביום 15.02.2011 למדה באקראי ב"כ המבקש, באמצעות עיון במערכת "נט המשפט", כי
המשיב הגיש בקשה לביטול פסק-הדין מיום 05.12.2011 וכי ביום 13.02.2012 התקיים דיון
בהיעדר המבקש ונציג משרד באת-כוחו, ובו נתקבלה התנגדות המשיב וזאת אף מבלי לדון
בנימוקים להארכת המועד להגשתה, ואף מבלי לדון בנימוקים בגינם לא התייצב המשיב
לדיון שנקבע ליום 05.12.2011.

5. מועד הדיון כלל לא היה ידוע לב"כ המבקש, ולמיטב זיכרונה וידיעתה, לא נמסרה לה כל
הזמנה לדיון ואף העתק מבקשת המשיב לביטול פסק-הדין.

6. מעיון ב"אישורי מסירה לתיק" במערכת "נט המשפט" וכן במעקב רשומים ברשות הדואר
באינטרנט עולה, כי אין כל נתונים בדבר משלוח הזימון לדיון למשרד ב"כ המבקש. עוד
טוענת ב"כ המבקש, כי לא ניתנה כל החלטה בבקשת המשיב לביטול פסק-הדין מיום
05.12.2011.

7. תגובת המשיב לבקשה לביטול החלטה נשענת על עובדות אך אינה נתמכת בתצהיר, ועל כן
מטעם זה יטען המבקש כי יש לדחות את תגובת המשיב ואת הטענות העובדתיות הכלולות
בה ולקבל את בקשת המבקש.

8. המשיב בתגובתו טוען להגנתו, והמבקש מבהיר כי שתיקתו בעניין זה אינה מהווה הסכמה.
במידה ובית-המשפט יחליט לקבוע לדיון את בקשת המשיב לביטול פסק-הדין שניתן
בהיעדרו מיום 05.12.2011, טרם הדיון בסיכויי ההגנה יש לדון תחילה בנימוקים להיעדרותו
מהדיון שהתקיים ביום 05.12.2011 וכן בנימוקיו לאיחור בהגשת ההתנגדות, נימוקים אשר
המשיב בתגובתו מציין כי ייתכן ואינם מוצדקים.

9. באשר לטענות המשיב הנסמכות על פרוטוקול הדיון מיום 28.05.2012, יטען המבקש כי
הפרוטוקול אינו משקף את כל אשר התרחש בדיון, מאחר ועמידתה של ב"כ המבקש על
קיום הדיון לא באה לידי ביטוי בו.

10. כעולה מתגובת המשיב, הוא אינו כופר בטענת המבקש כי המבקש ו/או משרד באת-כוחו לא
קיבלו כל זימון לדיון שנערך ביום 13.02.2012.
מכאן, כי אין כל מחלוקת בין הצדדים כי ההחלטה אשר ניתנה בהיעדר המבקש בדיון ביום
13.02.2012 ניתנה מבלי שהמבקש ידע על הדיון ומבלי שזומן אליו כדין. לאור זאת, יהא זה
מן הצדק להורות על ביטול ההחלטה.

11. המבקש יטען עוד, כי גם מהפן המשפטי יהא זה מן הדין ומן הצדק להורות על ביטול
ההחלטה נוכח השיהוי של למעלה מ-9 שנים בהגשת ההתנגדות וזאת ללא כל סיבה.
התנגדות המשיב ובקשתו להארכת מועד אינה מראה כל טעם מיוחד לשם הארכת המועד
להגשת ההתנגדות מטעמו, ובוודאי שאינה מראה "סיבה סבירה" לכך, כנדרש בהלכת
בוקסבאום (ע"א (ב"ש) 1229/01 בוקסבאום נ' מלכה, תק-מח (2) 2002). מדובר במחדל,
רשלנות והתעלמות מדעת מצד המשיב.

12. אי ביטול ההחלטה יפגע קשות באינטרס ההסתמכות של המבקש על עיקרון סופיות הדיון,
שהינו עיקרון מהותי במערכת המשפט.

13. אשר על כן, מתבקש בית-המשפט להורות על ביטול ההחלטה ועל הותרת פסק-הדין על כנו.

14. בית-המשפט ביטל את פסק-הדין שניתן כנגד המשיב ביום 05.12.2011, על אף שזומן אליו
כדין וסיבת היעדרותו הינה שהותו בחו"ל, הלא ברורה לנוכח הגבלת היציאה שהוטלה עליו
ביום 03.10.2011. המבקש יטען כי מקל וחומר לאור נסיבות היעדרותו מהדיון, ראוי לגזור
גזירה שווה לגבי בקשתו ולהורות על ביטול ההחלטה.

15. לחילופין, מתבקש בית-המשפט להורות על ביטול ההחלטה ועל קביעת מועד לדיון בבקשת
המשיב להארכת המועד להגשת ההתנגדות ולאחר מכן בהתנגדות גופה.

16. לחילופי חילופין, מתבקש בית-המשפט לבטול את ההחלטה ולקבוע כי ההתנגדות תתקבל
בכפוף להפקדת ערובה בקופת בית-המשפט בסך של 20,000 ₪ לפחות, ערובה ראויה לאור
גובה חובו של המשיב ולאור הפגיעה באינטרנס סופיות הדיון של המבקש, אשר נפגם בצורה
שאינה ברת תיקון נוכח העיכוב בהליכים לגביית החוב ונוכח כך שההליכים צפויים להימשך
עוד זמן רב.

להן יובאו עיקרי טענות המשיב כפי שהועלו בתגובתו:
17. המשיב טוען כי בידיו טענות טובות כנגד השטרות, וכי המדובר בכישלון תמורה מלא.

18. בשלב זה של הדיון, המבקש כלל אינו צד בדיון, משום שהמשיב יכול לטעון טענות כנגד הצד
הקרוב, אשר אינן מעניינו של המבקש.

19. אין למבקש טענות לגופו של עניין, והוא נתלה בטענות באשר לאי עמידה בזמנים שהוקצבו
למשיב לפי סדרי הדין בבקשה לביטול פסק-הדין.

20. המשיב אינו בקו הבריאות, וסובל מנכות בשיעור של 30%.

21. בכל אופן ומקרה, טוען המשיב, כי על ביטול פסק-הדין להישאר על כנו במצב דברים של
טענת רמייה מוחלטת כלפי הצד הקרוב. גם אם אכן אין סיבה מוצדקת לאיחור המשיב ולא
נפל פגם בהליך, הרי שבחינת טענות הגנתו מטה את הכף לבירור העניין ולא ל"גניבת" פסק-
דין חמור כל-כך, באמתלה של איחור בהגשת ההתנגדות.

22. לפיכך, מבקש ב"כ המשיב כי ביטול פסק-הדין שניתן נגדו יישאר על כנו על מנת לאפשר
למשיב את יומו בבית המשפט ועל מנת שלא לקיים דיון מיותר לחלוטין, שבו המבקש כמעט
ואינו צד בעניין.

23. בהבהרה שהגיש ב"כ המשיב ביום 11.09.2012, עולה כי עקב השבתת מערכת "נט המשפט" במהלך הפגרה לא נסרקה בקשתו לתיקון בקשת הרשות להתגונן שהגיש. במידה ובית- המשפט יחליט על קיום דיון בכל זאת, למרות ייתורו, יגיש ב"כ המשיב בקשה להתנגדות
מתוקנת.

דיון
24. מחד, הוכח בפניי כי ב"כ המבקש לא זומנה כדין לדיון שהתקיים ביום 13.02.2012. מאידך, בשלב זה משמעות ביטול ההחלטה נשוא בקשה זו תהיה החזרת פסק-הדין שניתן כנגד המשיב על כנו, צעד אשר יהווה הרעת מצבו של המשיב באופן ניכר, לאור ביטול פסק- הדין שניתן נגדו ולאור זאת שניתנה לו הרשות להגן, לאחר שנבחנה; והיות וסיכויי התנגדות המבקש אינם קלושים, כפי שצוין בהחלטתי מיום 13.02.2012, לאור טענתו לכישלון תמורה מלא כנגד השטרות נשוא ההתנגדות וכי לקיחת השיקים נעשתה בלא הרשאה, אני מורה על דחיית הבקשה שלפניי.

25. יש לציין כי לאור הלכת בוקסבאום שצוטטה לעיל, על ביהמ"ש בבואו להאריך מועד, לשקול את כלל הנסיבות לרבות סיכויי ההגנה, ואין צורך בטעם מיוחד שיירשם.
לכן, היות ואני סבורה כי סיכויי ההגנה טובים הם, עקב טענת כישלון התמורה המלא, יש להאריך את המועד ולקבל את ההתנגדות גם אם חלפו 9 שנים.
בהתאם לתקנה 205(ג) לתקסד"א, ניתן לתת רשות להתגונן בהתנגדות גם ללא קיום של דיון במעמד שני הצדדים ועל יסוד הבקשה בלבד כפי שעשיתי בהחלטתי ביום 13.2.12 ולכן אין כל פגם בהחלטה זו.

26. יחד עם זאת, אכן זכותו של המבקש להיות מוגן לאחר חלוף זמן כה רב, ויתכן אף ותביעתו תיפגם עקב חלוף זמן כה רב.

27. לכן, מצד אחד אינני מבטלת את החלטתי מיום 13.02.2012 והיא תיוותר על כנה, אך מנגד לאור הזמן הרב שחלף, ההתנגדות תתקבל בכפוף לכך שהמשיב יפקיד כערובה בתיק ביהמ"ש סך של 3,000 ₪.

הסכום של 3,000 ₪ יופקד עד ולא יאוחר מיום 4.4.13. בהעדר הפקדה במועד תידחנה ההתנגדות והבקשה להארכת מועד.

המזכירות תביא בפניי את התיק לבדיקת ההפקדה ומתן החלטה לדחייתה במידה ולא יופקד הסכום במועד, ביום 7.4.13.

במידה ויופקד סכום הפיקדון במועדו, הרי שמניין הימים להגשת תצהירי גילוי מסמכים ותצהירי עדות ראשית, כאמור בהחלטתי מיום 13.02.2012, יחל מועד ביצוע ההפקדה, 4.4.13.

בשלב זה לאור הבהרת המשיב כי לא יהיה צורך לדון בבקשתו לתיקון ההתנגדות במידה והבקשה שבפני נדחית, אני מורה על מחיקתה.
אין כל צורך לקבוע מועד לדיון בבקשה שבפני שכן הוגשה בהתאם לתקנה 241 לתקסד"א ואני מורה על ביטול החלטתו של כב' הרשם גבאי, שקבעה כי יש לקבוע מועד לדיון.

בשולי ההחלטה אביע את התנצלותי על העיכוב במתן ההחלטה וזאת משום שנעדרתי מביהמ"ש עקב מחלה מספר חודשים ורק לאחרונה שבתי לעבוד.

המזכירות תמציא כדין העתק החלטתי זו לב"כ המבקש, לב"כ המשיב ולמשיב עצמו.

ניתנה היום, ח' אדר תשע"ג , 18 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

עמילי מכס קרובים אל עזר וייצמן 10, הוד השרון, ישראל | איתור נזילות קרובים אל התירוש 9-19, זכרון יעקב, ישראל | תשמישי קדושה קרובים אל מוטה גור, באר שבע, ישראל | נוטריונים קרובים אל יובל יניב, קרית שמונה, ישראל | חומרי בניין קרובים אל 4 2545, קיסריה, ישראל | חביות קרובים אל פרופ' נח פלר, פתח תקווה, ישראל | קונסטרוקציות מתכת קרובים אל קרן קימת לישראל 2-14, נהריה, ישראל | שטיחים קרובים אל 40, עומר, ישראל | פיצוציות קרובים אל מיכל פוחצ'בסקי 45, ראשון לציון, ישראל | סוכנויות רכב קרובים אל שדרות ניל"י, זכרון יעקב, ישראל | טיפול אישי קרובים אל בוקק 8, רמת השרון, ישראל | ריקוד קרובים אל סמטת הפלדה 4, שדרות, ישראל | יועצי מס קרובים אל א רבאט, אום אל-פחם, ישראל | טיפול זוגי קרובים אל חיים הרצוג, קרית מלאכי, ישראל | צבעים קרובים אל שדרות מנחם בגין, בית שאן, ישראל | שפים קרובים אל צה"ל 80, תל אביב יפו, ישראל | מיסבים קרובים אל רחבת אלכסנדרוני 11-15, באר שבע, ישראל | גריל קרובים אל Unnamed Road, Safed, ישראל | מזכירות קרובים אל ברלב 17, שדרות, ישראל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל נחל טרשים 18, מצפה רמון, ישראל | מהנדסים רוזנבליט יצחק בחיפה | תריסים תריסי אבי עוז בפתח תקוה | מיטות עיסוי קוסמוטרייד בבית עריף | גלידה גלידל'ה ברעננה | אלומיניום ק.ש. אלומיניום בבני ברק | שיפוצניק משה גיל-בר - אומן בגבס באבן יהודה | טיפול אישי רן רייטר - מטפל התנהגותי ברמת השרון | מיכלים מיכלי הצפון במעיליא | אלקטרואופטיקה דמיון פתרונות יצירתיים בע"מ בתל אביב - יפו | תחנת רדיו רדיו סמאש באלפי מנשה | הובלות משכוכית הובלות ומנופים בע"מ בכפר סבא | רשתות שידור חדשות ישראל בירושלים | פיצריה לחם לשובע בנתיבות | מוזיאון גלריה הוראס ריכטר בתל אביב - יפו | פטנטים הפי"ל הפדרציה למוסיקה ישראלית וים-תיכונית בע"מ בתל אביב - יפו | משתלה בתי צמיחה בחן בבחן | משקפיים אופטומטריה - זוית ראיה באילת | פלסטיק מגוז תעשיות פלסטיק בע"מ בניצני עוז | משקפיים לנס פור יו - Lens4U בקרית ים | סוכנות רכב מכשירי תנועה בע"מ בירושליםמחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות עפר | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון פיגום חשמלי תלוי | מחירון מכסים, מסגרות ואבני שפה מברזל יציקה | מחירון סולמות כבלים | מחירון קבועות תברואיות ואביזריהן | מחירון ספחים לצנרת לחץ E.P.D.H | מחירון הריסת מבנה קל | מחירון ברזים וסוללות | מחירון משטחים ושבילים | מחירון שונות | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון התפשטות, משאבת סחרור והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת )כדוגמת פקסגול,( כ14- | מחירון חציבה | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות | מחירון התפשטות, משאבת סחרור והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת )כדוגמת פקסגול,( כ14- | מחירון פיגום חשמלי תלוי | מחירון חגורות | מחירון קורות פלדה לעוגנים זמניים | מחירון צינורות פלדה | מחירון חציבות ושונות | מחירון ריצוף בשטיחים | מחירון איטום בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון בדיקת אספלט | מחירון חלון מרחב מוגן | מחירון אספקת מים קרים וחמים | מחירון תקרות צלעות מצולבות (קסטות) | מחירון מרצפי בטון | מחירון מתקני מתח גבוה | מחירון ריצוף במרצפות בטון וגרנוליטהחלטה בתיק בג"ץ 1823/07 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 1823/07 - א' בפני | בפני כב' השופטת שושנה אלמגור מבקשים 1. בן ציון סביליה 2. קרן סביליה 3. דורון יהב 4. רינה לוי 5. | בפני כב' הסגנית נשיא לילי יונג-גפר מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. חליל אלנסאסרה הודעה ניתןצ | בפני כב' השופט ירון מינטקביץ המאשימה עיריית בית שמש נגד הנאשמת שרה דניאלי <#2#> נוכחים: בא כו | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט יצחק כהן, סגן נשיא מבקשים מוחמד דיאב מוחמד חילף נגד משיבים חנן פולינה | בפני כב' השופטת מגי כהן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם דביר שלם <#1#> נוכחים: ב"כ המאשימה | החלטה בתיק ע"א 6090/14 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 6090/14 - ד' לפני:כבוד הרשמת ליאת בנ | בפני כב' השופטת מירב כפיר תובעים יוספה סלומון נגד נתבעים 1.מזל אהרון 2.איילון חברה לביטוח בע&quo | בית משפט השלום באשקלון תא"מ 2388-09 הראל חברה לביטו נ' ט.א שוקת בע"מ תיק חיצוני: 30 מא | 27 נובמבר 2014 לפני: כב' השופט תומר סילורה התובע mogos gebreselasi ע"י ב"כ: עו"ד | המבקש שלום חזן נגד המשיבה מדינת ישראל החלטה לפני בקשת המבקש, לפי סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח | המבקשת שולמית צברי, אלמנתו ויורשתו היחידה של חיים צברי ז"ל נגד המשיבה מדינת ישראל – מ ינהל מקרק | בפני כב' השופט נוהאד חסן התובע: משה שרר, ת.ז. XXXXXX530 ע"י ב"כ עוה"ד טל שטקלר-טי | בבית המשפט העליון בה"נ 4570/97 בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין המבקש: נאום קאגן נגד המשיבים: 1. | התובעת: יפה גרטנלאוב ע"י ב"כ: עו"ד - הנתבע: המוסד לביטוח לאומי ע"י ב"כ: ע | בפני כב' הרשם שמעון רומי בקשה מס' 1 מבקשת/חייבת אגמי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ ח"פ | בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו תת"ע 5279-10-11 מדינת ישראל נ' מעוז בפני שופט שמואל מ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 27267-04-11 אתוסיה בע"מ נ' מיילויז'ן בע"מ | בפני כב' השופט חגי טרסי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. טימור בבייב הודעה-אי ביצוע מסירה הרי | המבקשת: גנט גנגינה (דלל) נגד המשיבה: מדינת ישראל החלטה לפני בקשת המבקשת לפי סעיף 230 לחוק סדר הדין ה | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ה"פ 19786-12-11 סאלחין ואח' נ' בנק לאומי לישראל בעמ ואח&# | בית משפט השלום בראשון לציון מ"י 44672-07-11 מדינת ישראל נ' מסעוד 26 יולי 2011 בפני כבוד השו