מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

07.11.12

מספר בקשה:12
בפני
כב' הרשמת קרן כ"ץ

מבקשים

אשר אילוז

נגד

משיבים

ירחמיאל ברק

החלטה

לפניי מונחת בקשת המבקש, שהינו התובע ובקשה נוספת, לביטול החלטה מיום 13.02.2012, אשר ניתנה בהיעדר התייצבותו לדיון, ובמסגרתה התקבלה בקשת המשיב לביטול פסק-הדין שניתן נגדו ביום 05.12.12 וכן התקבלה התנגדות המשיב לביצוע שטרות שהוגשה בהוצל"פ. כמו כן מונחת תגובת המשיב לבקשה זו, ותשובת המבקש לתגובת המשיב.

להן יובאו עיקרי טענות המבקש כפי שהועלו בבקשתו ובתשובתו לתגובת המשיב:
1. ביום 26.05.2002 נפתח תיק ההוצל"פ כנגד המשיב.
ביום 11.06.2002 נמסרה האזהרה למשיב באמצעות בן משפחה.
ביום 25.02.2004 הגיש המשיב בקשה לביטול צו מאסר בתיק ההוצל"פ, שניתן נגדו לאחר
שזומן לחקירת יכולת ולא התייצב. המשיב לא מילא אחר החלטת כב' ראש ההוצל"פ, ולכן
צו המאסר לא בוטל.
2. ביום 06.10.2011, או בסמוך, הגיש המשיב התנגדות בתיק. על אף שההתנגדות אינה
מצביעה על טעם מיוחד להארכת המועד להגשתה, נקבע דיון בהתנגדות לפני בית-המשפט
ליום 05.12.2011. המשיב לא התייצב לדיון זה, על אף שזומן כדין (אישור המסירה הוחזר
לשולח מהסיבה "לא נדרש"), כאמור בהחלטה מיום 05.12.2011, לפיכך נדחתה ההתנגדות
וניתן פסק דין כנגד המשיב.

3. בהתאם לפרוטוקול הדיון מיום 05.12.2011, שלח משרד ב"כ המבקש את פרוטוקול הדיון
למשיב באמצעות הדואר הרשום, ואף את הדואר הנ"ל לא טרח המשיב לאסוף.

4. ביום 15.02.2011 למדה באקראי ב"כ המבקש, באמצעות עיון במערכת "נט המשפט", כי
המשיב הגיש בקשה לביטול פסק-הדין מיום 05.12.2011 וכי ביום 13.02.2012 התקיים דיון
בהיעדר המבקש ונציג משרד באת-כוחו, ובו נתקבלה התנגדות המשיב וזאת אף מבלי לדון
בנימוקים להארכת המועד להגשתה, ואף מבלי לדון בנימוקים בגינם לא התייצב המשיב
לדיון שנקבע ליום 05.12.2011.

5. מועד הדיון כלל לא היה ידוע לב"כ המבקש, ולמיטב זיכרונה וידיעתה, לא נמסרה לה כל
הזמנה לדיון ואף העתק מבקשת המשיב לביטול פסק-הדין.

6. מעיון ב"אישורי מסירה לתיק" במערכת "נט המשפט" וכן במעקב רשומים ברשות הדואר
באינטרנט עולה, כי אין כל נתונים בדבר משלוח הזימון לדיון למשרד ב"כ המבקש. עוד
טוענת ב"כ המבקש, כי לא ניתנה כל החלטה בבקשת המשיב לביטול פסק-הדין מיום
05.12.2011.

7. תגובת המשיב לבקשה לביטול החלטה נשענת על עובדות אך אינה נתמכת בתצהיר, ועל כן
מטעם זה יטען המבקש כי יש לדחות את תגובת המשיב ואת הטענות העובדתיות הכלולות
בה ולקבל את בקשת המבקש.

8. המשיב בתגובתו טוען להגנתו, והמבקש מבהיר כי שתיקתו בעניין זה אינה מהווה הסכמה.
במידה ובית-המשפט יחליט לקבוע לדיון את בקשת המשיב לביטול פסק-הדין שניתן
בהיעדרו מיום 05.12.2011, טרם הדיון בסיכויי ההגנה יש לדון תחילה בנימוקים להיעדרותו
מהדיון שהתקיים ביום 05.12.2011 וכן בנימוקיו לאיחור בהגשת ההתנגדות, נימוקים אשר
המשיב בתגובתו מציין כי ייתכן ואינם מוצדקים.

9. באשר לטענות המשיב הנסמכות על פרוטוקול הדיון מיום 28.05.2012, יטען המבקש כי
הפרוטוקול אינו משקף את כל אשר התרחש בדיון, מאחר ועמידתה של ב"כ המבקש על
קיום הדיון לא באה לידי ביטוי בו.

10. כעולה מתגובת המשיב, הוא אינו כופר בטענת המבקש כי המבקש ו/או משרד באת-כוחו לא
קיבלו כל זימון לדיון שנערך ביום 13.02.2012.
מכאן, כי אין כל מחלוקת בין הצדדים כי ההחלטה אשר ניתנה בהיעדר המבקש בדיון ביום
13.02.2012 ניתנה מבלי שהמבקש ידע על הדיון ומבלי שזומן אליו כדין. לאור זאת, יהא זה
מן הצדק להורות על ביטול ההחלטה.

11. המבקש יטען עוד, כי גם מהפן המשפטי יהא זה מן הדין ומן הצדק להורות על ביטול
ההחלטה נוכח השיהוי של למעלה מ-9 שנים בהגשת ההתנגדות וזאת ללא כל סיבה.
התנגדות המשיב ובקשתו להארכת מועד אינה מראה כל טעם מיוחד לשם הארכת המועד
להגשת ההתנגדות מטעמו, ובוודאי שאינה מראה "סיבה סבירה" לכך, כנדרש בהלכת
בוקסבאום (ע"א (ב"ש) 1229/01 בוקסבאום נ' מלכה, תק-מח (2) 2002). מדובר במחדל,
רשלנות והתעלמות מדעת מצד המשיב.

12. אי ביטול ההחלטה יפגע קשות באינטרס ההסתמכות של המבקש על עיקרון סופיות הדיון,
שהינו עיקרון מהותי במערכת המשפט.

13. אשר על כן, מתבקש בית-המשפט להורות על ביטול ההחלטה ועל הותרת פסק-הדין על כנו.

14. בית-המשפט ביטל את פסק-הדין שניתן כנגד המשיב ביום 05.12.2011, על אף שזומן אליו
כדין וסיבת היעדרותו הינה שהותו בחו"ל, הלא ברורה לנוכח הגבלת היציאה שהוטלה עליו
ביום 03.10.2011. המבקש יטען כי מקל וחומר לאור נסיבות היעדרותו מהדיון, ראוי לגזור
גזירה שווה לגבי בקשתו ולהורות על ביטול ההחלטה.

15. לחילופין, מתבקש בית-המשפט להורות על ביטול ההחלטה ועל קביעת מועד לדיון בבקשת
המשיב להארכת המועד להגשת ההתנגדות ולאחר מכן בהתנגדות גופה.

16. לחילופי חילופין, מתבקש בית-המשפט לבטול את ההחלטה ולקבוע כי ההתנגדות תתקבל
בכפוף להפקדת ערובה בקופת בית-המשפט בסך של 20,000 ₪ לפחות, ערובה ראויה לאור
גובה חובו של המשיב ולאור הפגיעה באינטרנס סופיות הדיון של המבקש, אשר נפגם בצורה
שאינה ברת תיקון נוכח העיכוב בהליכים לגביית החוב ונוכח כך שההליכים צפויים להימשך
עוד זמן רב.

להן יובאו עיקרי טענות המשיב כפי שהועלו בתגובתו:
17. המשיב טוען כי בידיו טענות טובות כנגד השטרות, וכי המדובר בכישלון תמורה מלא.

18. בשלב זה של הדיון, המבקש כלל אינו צד בדיון, משום שהמשיב יכול לטעון טענות כנגד הצד
הקרוב, אשר אינן מעניינו של המבקש.

19. אין למבקש טענות לגופו של עניין, והוא נתלה בטענות באשר לאי עמידה בזמנים שהוקצבו
למשיב לפי סדרי הדין בבקשה לביטול פסק-הדין.

20. המשיב אינו בקו הבריאות, וסובל מנכות בשיעור של 30%.

21. בכל אופן ומקרה, טוען המשיב, כי על ביטול פסק-הדין להישאר על כנו במצב דברים של
טענת רמייה מוחלטת כלפי הצד הקרוב. גם אם אכן אין סיבה מוצדקת לאיחור המשיב ולא
נפל פגם בהליך, הרי שבחינת טענות הגנתו מטה את הכף לבירור העניין ולא ל"גניבת" פסק-
דין חמור כל-כך, באמתלה של איחור בהגשת ההתנגדות.

22. לפיכך, מבקש ב"כ המשיב כי ביטול פסק-הדין שניתן נגדו יישאר על כנו על מנת לאפשר
למשיב את יומו בבית המשפט ועל מנת שלא לקיים דיון מיותר לחלוטין, שבו המבקש כמעט
ואינו צד בעניין.

23. בהבהרה שהגיש ב"כ המשיב ביום 11.09.2012, עולה כי עקב השבתת מערכת "נט המשפט" במהלך הפגרה לא נסרקה בקשתו לתיקון בקשת הרשות להתגונן שהגיש. במידה ובית- המשפט יחליט על קיום דיון בכל זאת, למרות ייתורו, יגיש ב"כ המשיב בקשה להתנגדות
מתוקנת.

דיון
24. מחד, הוכח בפניי כי ב"כ המבקש לא זומנה כדין לדיון שהתקיים ביום 13.02.2012. מאידך, בשלב זה משמעות ביטול ההחלטה נשוא בקשה זו תהיה החזרת פסק-הדין שניתן כנגד המשיב על כנו, צעד אשר יהווה הרעת מצבו של המשיב באופן ניכר, לאור ביטול פסק- הדין שניתן נגדו ולאור זאת שניתנה לו הרשות להגן, לאחר שנבחנה; והיות וסיכויי התנגדות המבקש אינם קלושים, כפי שצוין בהחלטתי מיום 13.02.2012, לאור טענתו לכישלון תמורה מלא כנגד השטרות נשוא ההתנגדות וכי לקיחת השיקים נעשתה בלא הרשאה, אני מורה על דחיית הבקשה שלפניי.

25. יש לציין כי לאור הלכת בוקסבאום שצוטטה לעיל, על ביהמ"ש בבואו להאריך מועד, לשקול את כלל הנסיבות לרבות סיכויי ההגנה, ואין צורך בטעם מיוחד שיירשם.
לכן, היות ואני סבורה כי סיכויי ההגנה טובים הם, עקב טענת כישלון התמורה המלא, יש להאריך את המועד ולקבל את ההתנגדות גם אם חלפו 9 שנים.
בהתאם לתקנה 205(ג) לתקסד"א, ניתן לתת רשות להתגונן בהתנגדות גם ללא קיום של דיון במעמד שני הצדדים ועל יסוד הבקשה בלבד כפי שעשיתי בהחלטתי ביום 13.2.12 ולכן אין כל פגם בהחלטה זו.

26. יחד עם זאת, אכן זכותו של המבקש להיות מוגן לאחר חלוף זמן כה רב, ויתכן אף ותביעתו תיפגם עקב חלוף זמן כה רב.

27. לכן, מצד אחד אינני מבטלת את החלטתי מיום 13.02.2012 והיא תיוותר על כנה, אך מנגד לאור הזמן הרב שחלף, ההתנגדות תתקבל בכפוף לכך שהמשיב יפקיד כערובה בתיק ביהמ"ש סך של 3,000 ₪.

הסכום של 3,000 ₪ יופקד עד ולא יאוחר מיום 4.4.13. בהעדר הפקדה במועד תידחנה ההתנגדות והבקשה להארכת מועד.

המזכירות תביא בפניי את התיק לבדיקת ההפקדה ומתן החלטה לדחייתה במידה ולא יופקד הסכום במועד, ביום 7.4.13.

במידה ויופקד סכום הפיקדון במועדו, הרי שמניין הימים להגשת תצהירי גילוי מסמכים ותצהירי עדות ראשית, כאמור בהחלטתי מיום 13.02.2012, יחל מועד ביצוע ההפקדה, 4.4.13.

בשלב זה לאור הבהרת המשיב כי לא יהיה צורך לדון בבקשתו לתיקון ההתנגדות במידה והבקשה שבפני נדחית, אני מורה על מחיקתה.
אין כל צורך לקבוע מועד לדיון בבקשה שבפני שכן הוגשה בהתאם לתקנה 241 לתקסד"א ואני מורה על ביטול החלטתו של כב' הרשם גבאי, שקבעה כי יש לקבוע מועד לדיון.

בשולי ההחלטה אביע את התנצלותי על העיכוב במתן ההחלטה וזאת משום שנעדרתי מביהמ"ש עקב מחלה מספר חודשים ורק לאחרונה שבתי לעבוד.

המזכירות תמציא כדין העתק החלטתי זו לב"כ המבקש, לב"כ המשיב ולמשיב עצמו.

ניתנה היום, ח' אדר תשע"ג , 18 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

שירות - חלפים לרכב קרובים אל שדרות עופר, אשקלון, ישראל | סוכנויות ידיעות קרובים אל Unnamed Road, Gat, ישראל | יועצי מס קרובים אל Unnamed Road, Dimona, ישראל | פרזול קרובים אל סיני, כפר סבא, ישראל | מיזוג אוויר קרובים אל שביל ישראל, ג'סר א זרקא, ישראל | בעלי חיים קרובים אל הבנים 112, אבן יהודה, ישראל | טכנאים קרובים אל הנעמן 1-5, בית שאן, ישראל | מתנות קרובים אל גדוד ברק, טבריה, ישראל | אומנויות לחימה קרובים אל 257, בית שאן, ישראל | חוטי מתכת קרובים אל שביל ישראל, ערד, ישראל | שידוכים קרובים אל שושנת העמקים 13-29, מגדל העמק, ישראל | צעצועים ואמנות ילדים קרובים אל הבנאי 4, הוד השרון, ישראל | עץ קרובים אל האילנות 17, הרצליה, ישראל | מנופים קרובים אל שפינוזה 12, תל אביב יפו, ישראל | גיל הזהב קרובים אל הנצח 16, רמת השרון, ישראל | נוטריונים קרובים אל הרצל 73, גדרה, ישראל | חילוץ והצלה קרובים אל נתיב הנחש, דימונה, ישראל | צבעים קרובים אל אלעזר בן יאיר 6, ערד, ישראל | מכירת רכב קרובים אל Unnamed Road, Umm al-Fahm, ישראל | קראטה קרובים אל שביל ישראל, זכרון יעקב, ישראל | שמאים עם שרותי שמאות בע"מ ברחובות | אלקטרואופטיקה נובה, מכשירי מדידה בע"מ ברחובות | מאמן אישי חניתה אוחנה בבאר שבע | תינוקות במבינו באשקלון | מזרנים איכות ונועם בשינה בע"מ באשקלון | רפד דן גאלרי וילונות אומן בחיפה | גנן אבי הגנן בבית שמש | תשמישי קדושה הפצת תשמישי קדושה בע"מ בבני ברק | ציוד לתעשייה ארבע דייגים בתל אביב - יפו | הרב לנדמן נתן נטע בחולון | פלסטיק א.ר.ז מפעל פלסטיק בבוקעאתא | לשכות מסחר לשכת המסחר ישראל-איטליה בתל אביב - יפו | ריסוס והדברה אורן זיו-אלבז ברמת גן | חיתולים למבוגרים דנ-אל שיווק והפצה בחיפה | יבוא ויצוא ווילינג בע"מ בגבעתיים | מתכות שחר נירוסטה בעמינדב | ניהול נכסים ב.ג. פאר ניהול אחזקות ופרוייקטים בע"מ בנתניה | מוזיקה יונתן ונטו vantu בתל אביב - יפו | איפור הילה צוקר - מאפרת בתל אביב - יפו | שמורת טבע גן לאומי שומרון(סבסטיה) בקרני שומרוןמחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון חומרי חשמל | מחירון מעליות | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מתקני הסקה | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון תבניות לתקרות | מחירון פנלים מבודדים | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון מתקני הסקה | מחירון ריהוט חוץ | מחירון פנלים מבודדים | מחירון אביזרי צנרת | מחירון קירות תומכים מבטון | מחירון שינוע והעברת ריהוט | מחירון איטום גגות ביריעות E.P.D.M | מחירון *********************************************************************** | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון ביטומנים מנושבים ואלסטומרים ביישום חם | מחירון שלוחות טפטוף | מחירון ריתוך וחיתוך צנרת פלדה ופוליאתילן | מחירון רצפות מאריחי אלומיניום | מחירון איטום רצפות בציפויים ביטומניים | מחירון ש"ע פועלי בנין | מחירון סיוד וצביעה על טיח, בטון, בלוקים וגבס | מחירון צינורות P.V.C ופוליאתילן | מחירון מערכת קירור לחדרי קירור (18°C | מחירון נטיעה | מחירון מכסים, מסגרות ואבני שפה מברזל יציקה | מחירון צנרת ומשאבות סחרור | מחירון פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון ספחים מגולוונים | מחירון מערכת הסקה מוסקת בגז | מחירון צינורות | מחירון מנעולים | מחירון צינורות עגולים מפלדה -  | מחירון ארגזים ובלוקי פוליביד ואגרגט מפוליסטירן  | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון משאבות ביוב | מחירון הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון | מחירון דלתות פלדה, דלתות פלדה רב זרועיות ודלתות פלדה חסינות אשבפני כב' השופט בני שגיא, סגן נשיאה מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים החלטה לאור מעצרם של הנאש מים | בפני כב' השופטת יפעת שיטרית תובעים שנייב אנדריי נגד נתבעים נסים הרוש החלטה בשל היעדרותי מבית המש | בקשה מס' 2 בפני כב' השופט, ד"ר קובי ורדי מבקשים 1. יעיש ביינה דבסאי (עציר) נגד משיבים ק | בפני כב' השופטת יסכה רוטנברג תובעים 1.AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ 2.קרני בצלאל נגד נתבעים 1. | בית משפט השלום בחיפה ת"א 7159-08 לבון נ' ו.מח.לתכנון ובניה צפון חיפה ואח' 11 אוקטובר 20 | בפני כב' השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה תובעים 1.אלכסיי אניסימוב 2.יבגני אניסימוב נגד נתבעת גלש&q | בפני כב' השופטת אורית וינשטיין פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"ם – 1980 בעניין: חנאן עוויסאת | בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה 22 מאי 2012 ת"ק 17191-10-11 דשתי ואח' נ' א. ט. - שרות | בית משפט השלום בעפולה תא"ק 21081-08-09 עיריית מגדל העמק נ' בן חיים ואח' תיק חיצוני: בפנ | בפני כב' השופטת דנה מרשק מרום מאשימה 1. מ.י. שלוחת תביעות כפר סבא נגד נאשמים 1. טאהר עבד אל קאדר | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה המ"ש 5199-09-11 רוזנפלד נ' משטרת ישראל / ענף התנועה 03 אוקטובר | בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 30991-08-11 חזן נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה פש"ר 31031-08 | בית משפט השלום ברמלה ת"א 2304-07 אטיאס אסף באמצעות הוריו אלי ועליזה נ' מדינת ישראל משרד החי | בפני כב' השופטת חני סלוטקי – אב"ד כב' השופט מרדכי לוי כב' השופט אריאל חזק מאשימה מד | בית משפט השלום לתעבורה בעכו תת"ע 8211-01-12 מדינת ישראל נ' עראבי תיק חיצוני: 11110100887 מס | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 48875-05-11 צמיגי הדרום (1995) בע"מ נ' ונונו דני בע | בפני כב' השופטת עדי חן-ברק בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 להלן: "הפקו | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון מבקשים 1. עדנאן ח'יר נגד משיבים 1. כונס נכסים רשמי מחוז חי | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8671/00 בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין כבוד הש | בפני כב' השופטת עירית הוד התובעים נגד הנתבעות <#2#> החלטה בהיעדר הודעה מטעם התובע מס' 2 ל | בית משפט השלום בנצרת ת"א 5929-09-08 אבראהים ואח' נ' מועצה מקומית דיר חנא ואח' תיק ח | בית משפט השלום באשדוד תא"מ 47656-05-11 אביב כל בו לבניין 1990 נ' בן מוחה תיק חיצוני: מספר ב | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 50070-07-11 י.מ.ר. קום בע"מ נ' מאור 14 נובמבר 2011 ל | בפני כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס המאשימה ועדה מקומית לתכנון ובנייה יהוד נגד הנאשמים 1. אופיר סמוא | בפני כב' השופט בדימוס יהודה גרניט תובעים 1.רוני סדרינה 2.צחי סדרינה נגד נתבעים 1.ש. שלמה רכב בע&