מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

07.11.12

מספר בקשה:12
בפני
כב' הרשמת קרן כ"ץ

מבקשים

אשר אילוז

נגד

משיבים

ירחמיאל ברק

החלטה

לפניי מונחת בקשת המבקש, שהינו התובע ובקשה נוספת, לביטול החלטה מיום 13.02.2012, אשר ניתנה בהיעדר התייצבותו לדיון, ובמסגרתה התקבלה בקשת המשיב לביטול פסק-הדין שניתן נגדו ביום 05.12.12 וכן התקבלה התנגדות המשיב לביצוע שטרות שהוגשה בהוצל"פ. כמו כן מונחת תגובת המשיב לבקשה זו, ותשובת המבקש לתגובת המשיב.

להן יובאו עיקרי טענות המבקש כפי שהועלו בבקשתו ובתשובתו לתגובת המשיב:
1. ביום 26.05.2002 נפתח תיק ההוצל"פ כנגד המשיב.
ביום 11.06.2002 נמסרה האזהרה למשיב באמצעות בן משפחה.
ביום 25.02.2004 הגיש המשיב בקשה לביטול צו מאסר בתיק ההוצל"פ, שניתן נגדו לאחר
שזומן לחקירת יכולת ולא התייצב. המשיב לא מילא אחר החלטת כב' ראש ההוצל"פ, ולכן
צו המאסר לא בוטל.
2. ביום 06.10.2011, או בסמוך, הגיש המשיב התנגדות בתיק. על אף שההתנגדות אינה
מצביעה על טעם מיוחד להארכת המועד להגשתה, נקבע דיון בהתנגדות לפני בית-המשפט
ליום 05.12.2011. המשיב לא התייצב לדיון זה, על אף שזומן כדין (אישור המסירה הוחזר
לשולח מהסיבה "לא נדרש"), כאמור בהחלטה מיום 05.12.2011, לפיכך נדחתה ההתנגדות
וניתן פסק דין כנגד המשיב.

3. בהתאם לפרוטוקול הדיון מיום 05.12.2011, שלח משרד ב"כ המבקש את פרוטוקול הדיון
למשיב באמצעות הדואר הרשום, ואף את הדואר הנ"ל לא טרח המשיב לאסוף.

4. ביום 15.02.2011 למדה באקראי ב"כ המבקש, באמצעות עיון במערכת "נט המשפט", כי
המשיב הגיש בקשה לביטול פסק-הדין מיום 05.12.2011 וכי ביום 13.02.2012 התקיים דיון
בהיעדר המבקש ונציג משרד באת-כוחו, ובו נתקבלה התנגדות המשיב וזאת אף מבלי לדון
בנימוקים להארכת המועד להגשתה, ואף מבלי לדון בנימוקים בגינם לא התייצב המשיב
לדיון שנקבע ליום 05.12.2011.

5. מועד הדיון כלל לא היה ידוע לב"כ המבקש, ולמיטב זיכרונה וידיעתה, לא נמסרה לה כל
הזמנה לדיון ואף העתק מבקשת המשיב לביטול פסק-הדין.

6. מעיון ב"אישורי מסירה לתיק" במערכת "נט המשפט" וכן במעקב רשומים ברשות הדואר
באינטרנט עולה, כי אין כל נתונים בדבר משלוח הזימון לדיון למשרד ב"כ המבקש. עוד
טוענת ב"כ המבקש, כי לא ניתנה כל החלטה בבקשת המשיב לביטול פסק-הדין מיום
05.12.2011.

7. תגובת המשיב לבקשה לביטול החלטה נשענת על עובדות אך אינה נתמכת בתצהיר, ועל כן
מטעם זה יטען המבקש כי יש לדחות את תגובת המשיב ואת הטענות העובדתיות הכלולות
בה ולקבל את בקשת המבקש.

8. המשיב בתגובתו טוען להגנתו, והמבקש מבהיר כי שתיקתו בעניין זה אינה מהווה הסכמה.
במידה ובית-המשפט יחליט לקבוע לדיון את בקשת המשיב לביטול פסק-הדין שניתן
בהיעדרו מיום 05.12.2011, טרם הדיון בסיכויי ההגנה יש לדון תחילה בנימוקים להיעדרותו
מהדיון שהתקיים ביום 05.12.2011 וכן בנימוקיו לאיחור בהגשת ההתנגדות, נימוקים אשר
המשיב בתגובתו מציין כי ייתכן ואינם מוצדקים.

9. באשר לטענות המשיב הנסמכות על פרוטוקול הדיון מיום 28.05.2012, יטען המבקש כי
הפרוטוקול אינו משקף את כל אשר התרחש בדיון, מאחר ועמידתה של ב"כ המבקש על
קיום הדיון לא באה לידי ביטוי בו.

10. כעולה מתגובת המשיב, הוא אינו כופר בטענת המבקש כי המבקש ו/או משרד באת-כוחו לא
קיבלו כל זימון לדיון שנערך ביום 13.02.2012.
מכאן, כי אין כל מחלוקת בין הצדדים כי ההחלטה אשר ניתנה בהיעדר המבקש בדיון ביום
13.02.2012 ניתנה מבלי שהמבקש ידע על הדיון ומבלי שזומן אליו כדין. לאור זאת, יהא זה
מן הצדק להורות על ביטול ההחלטה.

11. המבקש יטען עוד, כי גם מהפן המשפטי יהא זה מן הדין ומן הצדק להורות על ביטול
ההחלטה נוכח השיהוי של למעלה מ-9 שנים בהגשת ההתנגדות וזאת ללא כל סיבה.
התנגדות המשיב ובקשתו להארכת מועד אינה מראה כל טעם מיוחד לשם הארכת המועד
להגשת ההתנגדות מטעמו, ובוודאי שאינה מראה "סיבה סבירה" לכך, כנדרש בהלכת
בוקסבאום (ע"א (ב"ש) 1229/01 בוקסבאום נ' מלכה, תק-מח (2) 2002). מדובר במחדל,
רשלנות והתעלמות מדעת מצד המשיב.

12. אי ביטול ההחלטה יפגע קשות באינטרס ההסתמכות של המבקש על עיקרון סופיות הדיון,
שהינו עיקרון מהותי במערכת המשפט.

13. אשר על כן, מתבקש בית-המשפט להורות על ביטול ההחלטה ועל הותרת פסק-הדין על כנו.

14. בית-המשפט ביטל את פסק-הדין שניתן כנגד המשיב ביום 05.12.2011, על אף שזומן אליו
כדין וסיבת היעדרותו הינה שהותו בחו"ל, הלא ברורה לנוכח הגבלת היציאה שהוטלה עליו
ביום 03.10.2011. המבקש יטען כי מקל וחומר לאור נסיבות היעדרותו מהדיון, ראוי לגזור
גזירה שווה לגבי בקשתו ולהורות על ביטול ההחלטה.

15. לחילופין, מתבקש בית-המשפט להורות על ביטול ההחלטה ועל קביעת מועד לדיון בבקשת
המשיב להארכת המועד להגשת ההתנגדות ולאחר מכן בהתנגדות גופה.

16. לחילופי חילופין, מתבקש בית-המשפט לבטול את ההחלטה ולקבוע כי ההתנגדות תתקבל
בכפוף להפקדת ערובה בקופת בית-המשפט בסך של 20,000 ₪ לפחות, ערובה ראויה לאור
גובה חובו של המשיב ולאור הפגיעה באינטרנס סופיות הדיון של המבקש, אשר נפגם בצורה
שאינה ברת תיקון נוכח העיכוב בהליכים לגביית החוב ונוכח כך שההליכים צפויים להימשך
עוד זמן רב.

להן יובאו עיקרי טענות המשיב כפי שהועלו בתגובתו:
17. המשיב טוען כי בידיו טענות טובות כנגד השטרות, וכי המדובר בכישלון תמורה מלא.

18. בשלב זה של הדיון, המבקש כלל אינו צד בדיון, משום שהמשיב יכול לטעון טענות כנגד הצד
הקרוב, אשר אינן מעניינו של המבקש.

19. אין למבקש טענות לגופו של עניין, והוא נתלה בטענות באשר לאי עמידה בזמנים שהוקצבו
למשיב לפי סדרי הדין בבקשה לביטול פסק-הדין.

20. המשיב אינו בקו הבריאות, וסובל מנכות בשיעור של 30%.

21. בכל אופן ומקרה, טוען המשיב, כי על ביטול פסק-הדין להישאר על כנו במצב דברים של
טענת רמייה מוחלטת כלפי הצד הקרוב. גם אם אכן אין סיבה מוצדקת לאיחור המשיב ולא
נפל פגם בהליך, הרי שבחינת טענות הגנתו מטה את הכף לבירור העניין ולא ל"גניבת" פסק-
דין חמור כל-כך, באמתלה של איחור בהגשת ההתנגדות.

22. לפיכך, מבקש ב"כ המשיב כי ביטול פסק-הדין שניתן נגדו יישאר על כנו על מנת לאפשר
למשיב את יומו בבית המשפט ועל מנת שלא לקיים דיון מיותר לחלוטין, שבו המבקש כמעט
ואינו צד בעניין.

23. בהבהרה שהגיש ב"כ המשיב ביום 11.09.2012, עולה כי עקב השבתת מערכת "נט המשפט" במהלך הפגרה לא נסרקה בקשתו לתיקון בקשת הרשות להתגונן שהגיש. במידה ובית- המשפט יחליט על קיום דיון בכל זאת, למרות ייתורו, יגיש ב"כ המשיב בקשה להתנגדות
מתוקנת.

דיון
24. מחד, הוכח בפניי כי ב"כ המבקש לא זומנה כדין לדיון שהתקיים ביום 13.02.2012. מאידך, בשלב זה משמעות ביטול ההחלטה נשוא בקשה זו תהיה החזרת פסק-הדין שניתן כנגד המשיב על כנו, צעד אשר יהווה הרעת מצבו של המשיב באופן ניכר, לאור ביטול פסק- הדין שניתן נגדו ולאור זאת שניתנה לו הרשות להגן, לאחר שנבחנה; והיות וסיכויי התנגדות המבקש אינם קלושים, כפי שצוין בהחלטתי מיום 13.02.2012, לאור טענתו לכישלון תמורה מלא כנגד השטרות נשוא ההתנגדות וכי לקיחת השיקים נעשתה בלא הרשאה, אני מורה על דחיית הבקשה שלפניי.

25. יש לציין כי לאור הלכת בוקסבאום שצוטטה לעיל, על ביהמ"ש בבואו להאריך מועד, לשקול את כלל הנסיבות לרבות סיכויי ההגנה, ואין צורך בטעם מיוחד שיירשם.
לכן, היות ואני סבורה כי סיכויי ההגנה טובים הם, עקב טענת כישלון התמורה המלא, יש להאריך את המועד ולקבל את ההתנגדות גם אם חלפו 9 שנים.
בהתאם לתקנה 205(ג) לתקסד"א, ניתן לתת רשות להתגונן בהתנגדות גם ללא קיום של דיון במעמד שני הצדדים ועל יסוד הבקשה בלבד כפי שעשיתי בהחלטתי ביום 13.2.12 ולכן אין כל פגם בהחלטה זו.

26. יחד עם זאת, אכן זכותו של המבקש להיות מוגן לאחר חלוף זמן כה רב, ויתכן אף ותביעתו תיפגם עקב חלוף זמן כה רב.

27. לכן, מצד אחד אינני מבטלת את החלטתי מיום 13.02.2012 והיא תיוותר על כנה, אך מנגד לאור הזמן הרב שחלף, ההתנגדות תתקבל בכפוף לכך שהמשיב יפקיד כערובה בתיק ביהמ"ש סך של 3,000 ₪.

הסכום של 3,000 ₪ יופקד עד ולא יאוחר מיום 4.4.13. בהעדר הפקדה במועד תידחנה ההתנגדות והבקשה להארכת מועד.

המזכירות תביא בפניי את התיק לבדיקת ההפקדה ומתן החלטה לדחייתה במידה ולא יופקד הסכום במועד, ביום 7.4.13.

במידה ויופקד סכום הפיקדון במועדו, הרי שמניין הימים להגשת תצהירי גילוי מסמכים ותצהירי עדות ראשית, כאמור בהחלטתי מיום 13.02.2012, יחל מועד ביצוע ההפקדה, 4.4.13.

בשלב זה לאור הבהרת המשיב כי לא יהיה צורך לדון בבקשתו לתיקון ההתנגדות במידה והבקשה שבפני נדחית, אני מורה על מחיקתה.
אין כל צורך לקבוע מועד לדיון בבקשה שבפני שכן הוגשה בהתאם לתקנה 241 לתקסד"א ואני מורה על ביטול החלטתו של כב' הרשם גבאי, שקבעה כי יש לקבוע מועד לדיון.

בשולי ההחלטה אביע את התנצלותי על העיכוב במתן ההחלטה וזאת משום שנעדרתי מביהמ"ש עקב מחלה מספר חודשים ורק לאחרונה שבתי לעבוד.

המזכירות תמציא כדין העתק החלטתי זו לב"כ המבקש, לב"כ המשיב ולמשיב עצמו.

ניתנה היום, ח' אדר תשע"ג , 18 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

בנקים קרובים אל | יהלומים קרובים אל מקס נורדאו 14-24, בית שאן, ישראל | ציוד לאירועים קרובים אל נתיבי איילון, ראשון לציון, ישראל | תכשיטים קרובים אל בן עמי, עכו, ישראל | דיג קרובים אל שדרות הדקל 101, בית שמש, ישראל | ליטוש והברקה קרובים אל שבטי ישראל 97, רמת השרון, ישראל | רופאי שיניים קרובים אל צבי פרופס, תל אביב יפו, ישראל | מועדוני לקוחות קרובים אל יעקב מכלוף 180, בית שאן, ישראל | מכונות מזון קרובים אל משעול הורד 82-86, קרית גת, ישראל | סאונד קרובים אל איינשטיין 56, תל אביב יפו, ישראל | טיהור שפכים קרובים אל רבי עקיבא 58, הרצליה, ישראל | עץ קרובים אל 77, טבריה, ישראל | עיצוב פנים קרובים אל תנובה, ישראל | מזכירות קרובים אל בית הלל 11, רמת השרון, ישראל | ציוד ואספקה לחדרי שירותים קרובים אל 38, בית שמש, ישראל | אלקטרוניקה קרובים אל דרך החולמים, בית חנן, ישראל | אחזקה קרובים אל 40, Ben-Gurion Airport, ישראל | זואותרפיה קרובים אל עצמון 24, מגדל העמק, ישראל | מיזוג אוויר קרובים אל יאנוש קורצ'אק 1-3, אשקלון, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל הדובדבן 11, מגדל העמק, ישראל | דוגמנות רוברטו בתל אביב - יפו | השקעות אביב ונצ'ר קפיטל בע"מ בפתח תקוה | מוזיקה מאיר ישי בכפר תבור | מועדון זמר פרלה שירה ישראלית בהרצליה | שירות - חלפים לרכב חלץ בבית אל | מוזאיקה פסיפסים - עפרה לוקר באבן יהודה | כבלי וחוטי חשמל ארואקוויפמנט בע"מ בהרצליה | קאנטרי קלאב הקאנטרי ברעננה | אלומיניום אלומניום סרחאן ביפיע | עופות נורדיה מדגרות בנורדיה | גלריות וחנויות צילום מוזיאון ראשון לציון בראשון לציון | המרת מטבע צ'יינג' בחיפה | ליקויי למידה מכון קריאה נעימה בבני ברק | תשמישי קדושה שדרות הקודש בשדרות | עיבוד נתונים ה. בלמוט בע"מ בתל אביב - יפו | אדריכל ענת קאופמן תכנון נוף בגבעת עדה | מידע עסקי ג'י.איי.איי. מידע עסקי בע"מ ברעננה | וסתי לחץ זילברמן מערכות גזים בע"מ בפתח תקוה | מחצבים "אריעד"- מחצבים ומינרלים בנגב בע"מ בדימונה | מטבחים יאיר מטבחים תעשייתיים בירושליםמחירון גינון והשקיה | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות טיח | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון הכשרת השטח | מחירון תעלות גמישות מאלומיניום | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות | מחירון ריצוף במרצפות בטון וגרנוליט | מחירון אזעקות )גילוי פריצה( | מחירון פלדת זיון | מחירון חלון מרחב מוגן | מחירון מצמדים (דרסרים) ומחברים | מחירון מכסים וסבכות | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון בדיקות בטון מותז | מחירון צינורות פלדה מגולוונים | מחירון אינטרקום ומנעולים חשמליים | מחירון משאבות סחרור | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות | מחירון כיורים וקערות | מחירון איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון מנעולים חשמליים | מחירון טיח חוץ | מחירון חומרי עץ לתבניות ופיגומים | מחירון קירות תמך מסוג "טר | מחירון תמרור, שילוט, צביעה ועיצוב אספלט דקורטיבי | מחירון מכסים, מסגרות ואבני שפה מברזל  | מחירון חפירה, חציבה, מילוי והידוק | מחירון מערכות מיזוג אוויר עצמאיות | מחירון מעבי אוויר | מחירון יריעות אקוסטיות  | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימריםהחלטה בתיק בש"א 7937/12בבית המשפט העליון בש"א 7937/12 לפני:כבוד הנשיא א' גרוניס המבקשות:1. | 10 ספטמבר 2014 לפני: כב' השופטת חנה טרכטינגוט נציגת ציבור עובדים גב' חנה קפליניקוב נציג ציבו | בית משפט לתביעות קטנות בבית שמש ת"ק 17051-07-11 אסמרו ואח' נ' פלבניק ואח' 13 נובמבר | לפני כב' השופטת נאוה ברוורמן תובעים 1. איילון חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. יצחק שמעוני 2. | החלטה בתיק בג"ץ 4331/13בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4331/13 - א' לפני: | 02 דצמבר 2014 לפני: כב' הרשמת אפרת קוקה התובע דוד שרייבר ת.ז. XXXXXX714 - הנתבעים פסק דין (חלקי) | בפני כב' הרשמת בכירה ורדה שוורץ תובעים 1. תעשיות רדימיקס ישראל בעמ נגד נתבעים 1. בת אל מזרחי הנד | לפני כבוד השופט אברהם יעקב - סג"נ עותרים 1. דנקר בירגר בע"מ נגד משיבים 1. עיריית בת ים 2. | בפני כב' השופטת עידית וינברגר מאשימה 1. ועדה מקומית לתכנון מורדות הכרמל נגד נאשמים 1. חנה בנמוחה | בפני כב' השופטת מגי כהן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אדיר חסיד ב"כ המאשימה עו"ד כתר ד | בפני כב' השופט יעקב וגנר, סגן נשיא תובעים תאופיק מסרי נגד נתבעים החלטה 1. קדם משפט נקבע ליום 18. | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 47009-03-12 מירס תקשורת בע"מ נ' לויתא"מ 47010- | פסק-דין בתיק ע"א 7527/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 7527/13 לפ | לפני כב' הרשם בכיר אבי כהן תובעים 1. אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ נגד נתבעים 1. אלכס שמואלוב 2. | בית משפט השלום בירושלים ת"א 16339-02-11 ת"א 33119-06-11 ת"א 33139-06-11 בפני כב' | לפני כב' הסגן נשיאה ירון לוי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אורן אלשידה 2. שמואל אלשידה בקש | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה , ודאד יונס מבקשים מוחמד סאפיה נגד משיבים פלאפון תקשורת בע&quo | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו דמ"ר 55278-09-11 לוקיינוב נ' מיכאל דורושנקו (חב' MY | החלטה בתיק מ"ח 8772/06 בבית המשפט העליון מ"ח 8772/06 בפני: כבוד השופט א' א' לוי המבקש: יוס | לפני כבוד ה שופטת, סגנית נשיאה טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אל-עוקבי חמזה <#1#> | בפני כב' השופטת דנה מרשק מרום מבקש פהים מצארוה נגד משיבה מדינת ישראל נוכחים: המבקש בעצמו וע" | מספר בקשה:4 בפני כב' הרשם נדים מורני תובעת חברת פרטנר תקשורת בע"מ נגד נתבע ליאור גבע ת.ז. X | בפני כב' השופטת מגי כהן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמת ענת סולומון <#1#> נוכחים: ב"כ המא