מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

לפני:כב' השופט משה טוינה
נציג מעבידים מר שמעון לוי

התובעת:
לודמילה שבצוביץ ( ת.ז. XXXXXX552)
נגד
הנתבעים:

ע"י ב"כ עו"ד אביבית חזות - גדקר

פסק דין

1. הגב' לודמילה שבצוביץ (להלן: "התובעת") היא עובדת לשעבר של מכון עדן בע"מ (להלן: "הנתבעת 1").

2. נתבעת 1 הינה חברה בע"מ הפועלת במרכז הנגב בבאר – שבע. מר יצחק חזות (להלן: "הנתבע 2") הוא המנהל ובעליה של נתבעת 1.

3. בין התובעת לנתבעת 1 התקיימו יחסי עובד מעביד מחודש אוקטובר 2010 ועד לחודש מאי 2011.

4. ביום 15.5.11 ילדה התובעת במזל טוב.

5. בתביעה שהגישה התובעת בחודש יוני 2011, טענה התובעת לפיטורים עקב הלידה.

בדצמבר 2011 הגישה התובעת תביעה מתוקנת היא התביעה שלפנינו במסגרתה התבקש בית הדין לחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סכום בסדר גודל של כ – 60,000 ₪; בעילות תביעה שונות - פיצוי פיטורים, פיצוי על פיטורים שלא כדין בתקופת חופשת הלידה, דמי הודעה מוקדמת, הלנת שכר, קצבת הבראה, החזר הוצאות משפטיות ונזקים כביכול שנגרמו לתובעת בשל מניעת הזכות לדמי אבטלה.

6. במוקד התביעה טענת התובעת כי לאחר שילדה ביום 15.5.11, היא התייצבה במקום העבודה ביום 23.5.11 ובאותה מעמד הודע לה על פיטוריה.

7. לטענת הנתבעים לתביעת התובעת אין בסיס. בהקשר זה טענו הנתבעים כי יש לדחות את ה תביעה ככל שהדבר נוגע לנתבע 2 בהיעדר עילה. הנתבעים הוסיפו כי יש לדחות את תביעת התובעת לגופה, מקום שהתובעת בחרה מיוזמתה לסיים את ההתקשרות, בעקבות הלידה.

בפרט דוחים הנתבעים את הגרסה, לפיה פיטר נתבע 2 את התובעת בעת שהתייצבה במקום העבודה לאחר הלידה.

8. את הדיון בתביעת התובעת, נפתח בבירור עילת התביעה נגד הנתבע 2.

9. נקודת המוצא מבירור עילת התביעה נגד הנתבע 2 היא העובדה לפיה הועסקה התובעת בחברה בע"מ היא הנתבעת 1 עובדה שהייתה בידיעתה של התובעת בזמן עבודתה. בפרט בשים לב בתלושי השכר שהונפקו ונמסרו לתובעת בזמן אמת המעידים על העסקתה כאמור.

10. חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה וממנהליה. מכוח האישות המשפטית הנפרדת של החברה בע"מ לא ניתן לייחס את חובות החברה בע"מ, לבעלי המניות, ולמנהלים שפעלו בשמה; אלא בנסיבות חריגות שהוכרו בחוק ובפסיקה - להרמת מסך ההתאגדות.

11. בענייננו לא טענה התובעת לקיומם של אותם נסיבות חריגות בהם ניתן להרים את מסך ההתאגדות, ממילא נסיבות כאמור לא הוכחו. על רקע זה אין אלא לדחות את התביעה ככל שהדבר נוגע לנתבע 2.

12. התובעת נקלטה לעבודה בנתבעת כמנהלת חשבונות בסוף חודש אוקטובר 2010; והיא עבדה בפועל עד לתחילת חודש מאי 2011 (לא יאוחר מיום ה- 3.5.11 לטענת התובעת היא אושפזה בבית חולים מיום 4.5.11 ולאחר מכן לא חזרה לעבודה בפועל).

13. על רקע זה התביעות לפיצוי פיטורים, פיצויים על פיטורים בזמן חופשת הלידה, דמי הבראה והודעה מוקדמת - מתבססות כולן על הטענה לפיה פוטרה התובעת בידי הנתבע 2 ביום 23.5.11.

כך ככל שימצא כי היוזמה לניתוק יחסי עובד מעביד היא של התובעת - אין הנתבעת 1 חייבת במתן הודעה מוקדמת ובפיצויים על שלילת הזכאות לשכר בתקופת העסקה המוגנת שלאחר תום תקופת חופשת הלידה.

כך גם היה וימצא כי התובעת היא שיזמה את ניתוקם של יחסי עובד מעביד - לא זכאית התובעת לפיצוי פיטורים ולקצבת הבראה; משלא השלימה התובעת שנה לעבודתה בנתבעת 1 .

14. הטענה לעניין פיטורי התובעת בידי הנתבע 2 בהודעה בעל- פה שנמסרה לתובעת ביום ה – 23.5.11 מתבססת על עדות התובעת ועדות בן הזוג מר יורם בוקובזה. טענה זו לפיה היוזמה לסיומם של יחסי עובד מעביד באה מצדו של הנתבע עומדת בסתירה גמורה לדברים שמסרה התובעת בדיון שהתקיים בפני כבוד הרשם פרנקל (כתוארו כאז) ביום 25.7.11 לפני תום חופשת הלידה. באותו דיון הודיעה התובעת : "אני לא רוצה לחזור לעבוד אני רוצה להישאר עם התינוקת שלי ואני רוצה לקב ל פיצויים ומשכורת....".

15. הגרסה האומרת כי התובעת היא שבחרה שלא לחזור לעבודה לאחר הלידה, מקבלת חיזוק מהעובדה לפיה במקביל לעבודתה בנתבעת 1, עבדה התובעת ב"בית הרופא" וגם לשם לא חזרה לעבודה לאחר הלידה; וגם נגדו הגישה התובעת תביעה לפיצויים על פיטורים שלא כדין בשל הלידה. (ראה: עדות התובעת ביום 12.7.12 שורה 7-21).

16. לכל זאת יש להוסיף. כי התרשמותנו מעדות התובעת ובן הזוג והנסיבות הסובבות את התביעה, אינן מאפשרות קבלת גרסה עובדתית המסתמכת על עדות התובעת ובן הזוג.

בהקשר זה נוסיף, את העובדה לפיה התביעה הוגשה לבית הדין ב – 15.6.11 מבלי שנעשה כל ניסיון לברר, מול המעביד את אפשרות חזרתה לעבודה; את העובדה כי במסגרת ה תביעה טענה התובעת להוצאות משפט וייעוץ של עו"ד בסכום של 7,000 ₪ מבלי שהדבר נתמך במסמך כלשהו; נזכיר שוב את התביעה שהגישה התובעת בעילה דומה נגד מעביד אחר.

לצד זה נוסיף כי מקובלת עלינו עדותו של נתבע 2, המספר בתשובה לטענת הפיטורים:

"לא נכון היו פה דיונים וכל הזמן אמרתי שאין לי מניעה להחזיר אותה לעבודה והיא יכולה לחזור לעבודה אני רוצה לציין ש"מכון עדן" 40 שנה מעסיק ומעולם לא היינו פה בבית הדין". (עמוד 13 לפרוטוקול מיום 12.6.12 שורות 2-3).

17. משאין לקבל את טענת התובעת על פיטוריה בע"פ על ידי הנתבע 2 לאחר הלידה - התביעות לפיצוי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, קצבת הבראה ופיצוי בגין אובדן הזכות לשכר בתקופת העבודה המוגנת שלאחר תום חופשת הלידה - דינן להידחות.

18. התביעה לפיצוי על אובדן הזכות לדמי אבטלה הועלתה בעלמא מבלי להתייחס לפניה למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה ולסיבת הדחיה. בנסיבות הללו אין לנו אלא לדחות את הטענה – לתשלום פיצוי על אובדן הזכות לדמי אבטלה.

19. משלא הוצגו ראיות כל שהן להוצאות ייעוץ משפטי בהן נשאה התובעת לצורכי ההליך הנוכחי ובשים לב לתוצאה, דחיית הגרסה העובדתית של התובעת לפיטורים בידי הנתבע 2 – אין התובעת זכאית להחזר הוצאות משפטיות.

20. סוף דבר התביעה נגד הנתבע 2 נדחית בהיעדר עילה; התביעה נגד הנתבע 1 נדחית בגופה.

בהתחשב בנסיבות האישיות של התובעת – אין צו להוצאות.

21. הערעור על פסק הדין הוא בזכות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין למבקש. פסק דין ניתן במותב חסר בהתאם להחלטת בית הדין בפתח דיון ההוכחות.

ניתן היום, כ"ח כסלו תשע"ג, (12 דצמבר 2012), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר שמעון לוי
נציג ציבור מעבידים

משה טוינה
שופט

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

תיירות קרובים אל הכובשים 53, זכרון יעקב, ישראל | יועצי מס קרובים אל הרב רחמים בוקרה, אשקלון, ישראל | לימוזינות קרובים אל 410, ישראל | מהנדסים קרובים אל | ניקיון קרובים אל דרך החרושת, קרית גת, ישראל | מתווכים קרובים אל השלום 13-15, כפר סבא, ישראל | מבלטים קרובים אל עמל, באר שבע, ישראל | פיצוציות קרובים אל 4 2545, קיסריה, ישראל | חקלאות קרובים אל ד"ר יונה אנגל 15, חיפה, ישראל | טפטים קרובים אל פרחי ישראל 16, נתיבות, ישראל | זואותרפיה קרובים אל Unnamed Road, Gat, ישראל | השקעות קרובים אל יפה נוף 59, צפת, ישראל | מוסכים קרובים אל 4074 6-10, נצרת, ישראל | שמלות כלה קרובים אל הרמב"ם 5-7, בית שאן, ישראל | מזכירות קרובים אל Unnamed Road, Umm al-Fahm, ישראל | פסיכיאטרים קרובים אל אסא המלך 2-20, ערד, ישראל | רפדים קרובים אל תאשור 12-22, עפולה, ישראל | הידראוליקה קרובים אל דרך בגין, קריית ביאליק, ישראל | כספות קרובים אל 4, אשקלון, ישראל | טפטים קרובים אל עין א נבי 8, אום אל-פחם, ישראל | משאבות משארקה עסקים בנצרת | מזרנים גוד נייט באשדוד | נעליים קליגולה באשקלון | טכנאי יעקב מורדכי בבית שמש | מוצרים חסיני אש מינרלים ורפרקטורים ביהוד | אלקטרוניקה ארית תעשיות בע"מ באור יהודה | מצלמות אבטחה ליאם מערכות אבטחה בע"מ בטבריה | פסיכיאטר ד"ר יהלום הלה בקרית אונו | פיתוח מערכות מידע צור - חווית המשתמש ברעננה | נגר שלי אברהם נגריה בלוד | גנן שמורת טבע בעתלית | נייר וקרטון יבניר חברה למסחר בע"מ בחולון | יועץ מס פיק דפנה - רו"ח בבני ברק | חדרים נקיים גליל טק בע"מ בנשר | חגורות אור - אביזרי עור בתל אביב - יפו | עמילי מכס טרנס אטלס בע"מ בחיפה | דוגמנות שואוביזזז showbizzz ברמת גן | חממות משק פרחים בוכריס בשדה יצחק | מכולות וקונטיינרים י.מור הובלה ולוגיסטיקה בע"מ ברחובות | ניקיון אש אחזקות ושירותים בירושליםמחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון ריהוט חוץ | מחירון מתקני תברואה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מסגרות חרש | מחירון עבודות בניה | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון גידור | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון מוצרי נגרות | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון חידוש צנרת | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע), בורות רקב ומפרידי שומן | מחירון רעפי חרס | מחירון בלוקי פומיס | מחירון ריצוף | מחירון פרופילים לגבס | מחירון ריצוף ביריעות גומי | מחירון קידוח גלילים בבטון קשוי | מחירון תאים לאביזרים | מחירון בידוד תרמי לגג רעפים | מחירון זכוכית שטוחה אנטיסא | מחירון הריסת מרצפים ורצפות בטון | מחירון צינורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס GRP) | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עמודי יסוד | מחירון פרגולות | מחירון אביזרים לצנרת P.V.C לביוב ותיעול לפי ת"י 884 | מחירון תקרות פריקות מאריחי פיברגלס | מחירון טרצו יצוק באתר | מחירון ברזיות | מחירון שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון | מחירון שוחות | מחירון זכוכית חלבית | מחירון אדני חלונות, נדבך ראשי )קופינג( ותוספות לריצוף | מחירון מתקני תברואה | מחירון ברזים, שסתומים ומסננים | מחירון ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C | מחירון טיפול בעץ ומתכת | מחירון צינור פלדה מגולוון דרג ב' | מחירון ממסרים ומגעניםבית משפט השלום בחיפה ת"א 21693-09-09 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ואח' נ' אורן ואח' | לפני כב' השופט ישי קורן תובעים 1. שושנה טפחה זליכה נגד נתבעים 1. גרנד האוס בע"מ החלטה קדם מ | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. וליד זואהרה נגד נתבעים 1. ל.ג. (לרזה) 2004 בע"מ 2. שלמ | פסק-דין בתיק עע"מ 4629/13בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים עע"מ | בית משפט השלום בעפולה ת"ט 19882-10-11 תערובות הצפון בע"מ נ' מחאמיד איאד תיק חיצוני: 09 | בפני כב' השופטת נגה שמואלי-מאייר מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 2. שמעון אברזל (עציר) תסקיר בה | בית המשפט המחוזי בבאר שבע מ"ת 26878-11-11 מדינת ישראל נ' צוציאשוילי(עציר) 15 נובמבר 2011 26 | בפני כב' השופטת איילת גרבי המאשימה מדינת ישראל ע"י ב"כ המתמחה אריאל בן חמו נגד הנאשם פ | החלטה בתיק בג"ץ 10747/03 בבית המשפט העליון בג"ץ 10747/03 בפני: כבוד השופט א' א' לוי העותרי | בפני כב' השופט דוד שוהם מבקשים 1. ילנה דוויק נגד משיבים 1. סירוס באסרי 2. שלום תירוש 3. ישיר אי | בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע ת"ק 54455-08-10 קוטרו נ' כהן 05 יולי 2011 בפני כב' השופ | בית משפט השלום בקריות חע"ק 33934-07-11 עיריית נהריה נ' זנטי 15 ינואר 2012 בפני כב' השופ | לפני כב' השופטת רחל ערקובי תובעים 1. תומר גיל 2. חביבה גיל 3. עובדיה גיל 4. ענת גיל 5. או.גיל דו | פסק-דין בתיק ע"א 6802/11 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 6802/11 וע | בפני כב' השופטת מעין צור התובע אחמד תיתי נגד הנתבעים 1.מוופק עלי תיתי 2.מנורה חברה לביטוח בע&quo | בית משפט השלום בנצרת ת"ט 36299-06-12 ס.ח.ג.י. מתכת בע"מ נ' ח'טיב תיק חיצוני: 13046 | בפני כב' השופט נאיל מהנא מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. בנימין הראל 203383468 ירושלים אילן | החלטה בתיק בג"ץ 3008/04 בבית המשפט העליון בג"ץ 3008/04 בפני: כבוד השופט א' מצא העותרים: 1. | לפני כב' השופטת חנה שניצר-זאגא תובעים 1. הדר לאופר נגד נתבעים 1. איי.די.איי חב' לביטוח בע&qu | בית משפט השלום בקריית גת 15 דצמבר 2011 ת"א 9730-09-10 סלם נ' גולדברג ואח' בפני כב' | בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו תת"ע 6996-11-11 מדינת ישראל נ' בן לולו יוחאי תיק חיצו