מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי

תובעת

כוכב השחר (תפעול) בע"מ ח.פ. 511859076

נגד

נתבעת

נופהר פיתוח ותשתיות בע"מ ח.פ. 513501486

פסק דין

התובעת, הגישה תביעה כספית נגד הנתבעת לתשלום הסך של 44,016 ₪. בהחלטתי מיום 04.03.12, ולבקשת התובעת, הוריתי על תיקון כתב התביעה, בכך שסכום התביעה יעמוד על סך של 32,247 ₪.

טענות התובעת

על פי הנטען בכתב התביעה, במהלך השנים 2009-2010 סיפקה התובעת לנתבעת סחורה, בהתאם להזמנת הנתבעת (להלן: "הסחורה").

לטענת התובעת, חרף אספקת הסחורה כאמור לעיל, לא שילמה הנתבעת את כל חובה לתובעת, ונותרה חייבת, נכון ליום 22.08.10, הסך של 43,174 ₪, ובצירוף הפרשי ריבית והצמדה עמד על סך של 44,016 ₪, סכום אשר הוקטן בהמשך, כמתואר לעיל, והועמד על סך של 32,247 ₪ (להלן: "החוב").

הוסיפה התובעת וטענה כי פניותיה אל הנתבעת לתשלום החוב, לרבות במכתבה מיום 05.12.10, לא צלחו, ובכך הפרה הנתבעת א ת חוזה ההתקשרות עמה.

התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת בתשלום מלוא החוב, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה עד לתשלום המלא בפועל.

טענות הנתבע ת

מנגד, טענה הנתבעת כי משפנתה אליה התובעת בעניין החוב הנ"ל, ציינה במכתב תגובה מיום 22.12.10, כי יתרת חוב משנת 2008 על סך של 13,127.98 ₪ לא שולמה על ידה, מכיוון שמדובר בחיוב יתר שנעשה על ידי התובעת בניגוד לסיכום בין הצדדים.

עוד טענה הנתבעת, כי במסגרת פרויקט של כביש עוקף שבות רחל בשנת 2009 (להלן:"הפרויקט") , הזמינה מועצה אזורית בנימין (להלן: "המועצה") מהתובעת 4,500 טון של מצעים, ששוויים עומד ע"ס של 67,500 ₪ בתוספת מע"מ (להלן: "המצעים").

הוסיפה הנתבעת וטענה כי בסופו של יום, לא סיפקה התובעת את המצעים הנ"ל, ובמקומם נעשה שימוש במצעים של הנתבעת, כאשר לאחר התדיינות בין מנהל התובעת לסגן יו"ר המועצה, הוסכם כי תזוכה כרטסת הנתבעת אצל התובעת כנגד המצעים שסופקו על ידה, כאשר בפועל לא נעשה זיכוי בשווי של 4500 טון הנ"ל, אלא עבור 3400 טון בלבד, ששווים 51,000 ₪ בתוספת מע"מ, ובכך נוצר הפרש של 19,140 ₪ לזכות הנתבעת אצל התובעת.

עוד טענה הנתבעת כי, היתרה על סך 10,660 ₪ תשולם באופן מיידי ולאחר התשלום לא תישאר הנתבעת חייבת לתובעת בסכום כלשהו, ואכן הועברה המחאה בסכום של 10,927 ₪ שבעקבותיה תוקן כתב התביעה וסכום התביעה הוקטן ל- 32,247 ₪.

הנתבעת מבקשת להורות על דחיית התביעה.

הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם. מטעם התובעת הוגש תצהיר ו של מר עמי שושני, אשר משמש כמנהל המחצבה של התובעת (להלן:"שושני"). מטעם הנתבעת הוגש תצהיר מ נהלה מר יגאל בן-נון (להלן: "בן-נון"). כן העידו מטעם הנתבעת מר עקיבא יצחק, המשמש רכז ביצועי של המועצה (להלן: "יצחק" ), וכן מר מוטי יוגב, סגן יו"ר המועצה (להלן: "יוגב" ).

המצהירים והעדים נחקרו בפניי.

דיון

השאלה העומדת בפנינו היא, האם נותרה לתובעת יתרת חוב אצל הנתבעת, שעל האחרונה לשאת בתשלומה, שמא לא קיימת יתרה בכלל ואכן כטענת הנתבעת הכל שולם לתובעת?

הודאת הנתבעת בחוב

מעיון בסעיף 8 לכתב ההגנה, עולה כי הנתבעת מודה בקיומו של חוב אצל התובעת, אך טוענת כי למעט הסך של 10,660 ₪ אשר חייבת לשלם לתובעת, סכום אשר אכן שילמה לאחר הגשת התביעה, אין היא חייבת לשלם לתובעת סכום כלשהו, וזאת משני טעמים. הראשון; יתרת חוב משנת 2008 על סך של 13,127.98 ₪ הינו חיוב יתר שנעשה בניגוד למוסכם בין הצדדים. השני; יש לקזז את יתרת עלות המצעים שסופקו ע"י הנתבעת למועצה, ושלא קוזזו בפועל, על סך ש ל 19,140 ₪ .

בסעיף הנ"ל , מפנה הנתבעת למכתב בא כוחה, אשר נשלח אל ב"כ התובעת, בו צוין כי יתרת חוב משנת 2008 בסך של 13,127.98 ₪ לא שולמה על ידי הנתבעת, היות ומדובר בחיוב יתר שנעשה על ידי התובעת וסך של 19,140 ₪ בגין פרויקט שבות רחל שהיה צריך לקזז מכרטסת הנתבעת אצל התובעת כאשר בפועל סכום זה לא קוזז. על טענה זו חזר עד הנתבעת בן נון בסעיף 4 לתצהיר עדותו הראשית.

הווה אומר, משהודתה הנתבעת מחד בקיום חוב שלה אצל התובעת, אך טענה מאידך כי קיימים כספים לזכותה אצל התובעת, אזיי במקרה דנן יש להחיל את הכלל של הודאה והדחה, ונטל ההוכחה עובר לפתחה של הנתבעת.

המצב המשפטי

כידוע, בדרך כלל, על התובע מוטל הנטל הבסיסי והראשוני, להוכיח את תביעתו. את נטל ההוכחה ניתן להרים באמצעות הצגת ראיות שונות או לפי מאזן ההסתברות, כי גרסת הצד עליו מוטל הנטל, הינה הגרסה העדיפה, או כי הראיות שהוצגו בתמיכה לגרסתו, הינן ראיות עדיפות.

הלכה זו נקבעה בשורה של פסקי דין: ע"א 475/81 זיקרי יעקב נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ (1) 589 מפי כבוד השופט ברק (כתוארו אז):

"נטל ההוכחה ביחס לתביעתו הבסיסית מוטלת עד סוף המשפט על התובע".
.."נטל השכנוע מוטל על המערער.. היה עליו להוכיח, ע"פ מידת ההוכחה הנוהגת במשפט האזרחי – נטייה של מאזן הסבירות לטובתו – כי נתקיימו היסודות המקיימים את זכותו..."

על העיקרון והכלל האמור חזר כבוד השופט ברק (כתוארו אז) בע"א 497/85 אשר אשל נ' פיליפ גאררלסט פ"ד מב (1) 89, בעמוד 94. ראה פסיקה נוספת בעניין: ע"א 438/69 ביינון ואח' נ' זינגר ואח' פ"ד כד (2) 125, ע"א 6369/98 רות גרינברג נ' אל (אברהם שמעון) פ"ד נד (4) 409, ע"א 1096/97 עטיה אבו גו'בה נ' פימו פ"ד נג (14) 481, ע"א 1880/94 רחל קטן נ' אלי קטן פ"ד מט (1) 215, ע"א 1212/91 קרן לכי נ' פליציה בינשטוק פ"ד מח (3) 705.

טענה של "הודאה והדחה", הינה טענה בה מודה הנתבע בעובדות המהותיות של עילת התביעה, אך מציין עובדות נוספות אשר בעטיין גורס הוא, כי התובע אינו זכאי לסעד המבוקש. במצב זה, מוטל על הנתבע נטל השכנוע לגבי העובדות "המדיחות" הנטענות על ידו . כאשר הוא אינו מרים את הנטל, מתקבלת גרסת התובע, שכן הנתבע הודה בה ( ע"א 642/61 טפר נ' מרלה, פ"ד טז 1000, 1004; רע"א 3592/01 עיזבון המנוח סימן טוב מנשה נ' ע. אהרונוב קבלנות בניין (1988) בע"מ, פ"ד נה(5) 193, 194; י' זוסמן, סדר הדין האזרחי, (מהדורה שביעית), 1995, 321-320).

לעניין העברת נטל הראיה בגין טענות של 'הודאה והדחה' נקבע בע"א 777/80 שרייבר נ' שטרן, פ"ד לח(2) 143, 146 כדלקמן:

"כדי להעביר את נטל הראיה מתובע לנתבע, צריכה טענת הנתבע להיות מסוג 'הודאה והדחה' – 'כן, אבל', כלומר הודאה בכל העובדות הנטענות ע"י התובע, כשבצדה של אותה הודאה, טענות המפקיעות את זכותו של התובע".

טענת קיזוז

טענת קיזוז היא מסוג טענות "ההודאה והדחה" בהן מונח הנטל לפתחו של הטוען. טענת הקיזוז כמוה כטענת תביעה ובסוגיה זו הנתבעת היא בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". (לענין זה ראה גם ב-ע"א 78/04, המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ, תק-על 2006(4), 64; רע"א 3646/98, כ.ו.ע לבניין בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד נז(4) 891; ע"א 941/05, אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, תק-על 2006(4) 338; א. הרנון, "דיני ראיות" (כרך א' - תש"ל, עמ' 205).

הקיזוז הינו דרך לתשלום חובות, שהרי הוא מביא להפקעתו של החיוב הנטען, בשיעורו של הקיזוז (ע"א 118/93 גמבש נ' בנק מרכנתיל לישראל בע"מ, פ"ד מח(4) 463, 480). לפיכך, טענת קיזוז טעונה הוכחה עובדתית (ע"א 544/81 קיהל נ' סוכנות מכוניות לים התיכון, פ"ד לו(3) 518).

לא די בהעלאת טענת הקיזוז, אלא יש להוכיח את כל יסודות הטענה ובכלל זה גובה הסכומים וכי אלה לא שולמו על ידי התובעת. בכל אלה כשלה הנתבעת. הלכה פסוקה היא כי טענת קיזוז, חייבת להיות מפורטת כדבעי, ויש להציג במדויק את מערכת הנתונים, אשר עליהם היא מבוססת (ע"א 579/85, אריאן נ' בנק לאומי, פ"ד מ(2) 765,767-768).

לטענה כזו נודעת נפקות רבה בכל הקשור לנטל הבאת הראיות:

כאשר בעל-דין מודה בעובדות שטוען בעל הדין שכנגד, אך טוען שמחמת עובדות נוספות אין יריבו זכאי לסעד המבוקש - הוא טוען טענת: 'הודאה והדחה' [...]. הטוען טענת 'הודאה והדחה' נתפס על הדברים שהודה בהם, ואילו לגבי העובדות 'המדיחות' הנטענות מפיו, נטל ההוכחה מוטל עליו. אם לא ירים נטל זה יינתן פסק-דין נגדו [אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי 82 (מהדורה עשירית, 2009)].

מן הכלל אל הפרט

הטענה של חיוב יתר

בחקירתו הנגדית של עד ההגנה בן-נון, אישר האחרון כי מלבד הפרויקט של שבות רחל, סיפקה התובעת עוד לפני שנת 2008 סחורה לאתרים שונים של הנתבעת (עמ' 8 ש' 22-25). לשאלת ב"כ התובעת באם יש לו סיכום בכתב בדבר זיכוי המגיע לו מהנתבעת משנת 2008, השיב בן נון בשלילה (עמ' 9 ש' 1). על אף שבן נון טען כי המכתב שהוצג על ידי התובעת נ/1 מראה את המחירים שמגיעים לסך של 13,127 ₪, אותם יש לקזז, אלא שלא ניתן ללמוד ממסמך זה כל אינדיקציה לגבי סכום כלשהו, שיש לזכות בו את הנתבעת , כפי שאפרט בהמשך.

מעבר לאמור אציין כי, בעדותו של בן נון, בדבר סיכום כזה או אחר של מחירים שסוכמו עם התובעת, טען האחרון כי הסיכום בדבר הסכומים נעשה בעל פה, כאשר אין בכרטסת של התובעת שום זכר לסכומים אלו (עמ' 9 ש' 8-9).
"ש: יש לך או אין לך סיכום חתום או הסכם חתום על ידי כוכב השחר לזכות את הכרטסת ב-13,127?
ת: לא, אין לי מעבר לזה שום סיכום. זה הסיכום" (עמ' 9 ש' 12-14).

הטענה של קיזוז בגין פרויקט שבות רחל

בעדותו של בן נון ניסה האחרון לטעון כי לא הזמין מצעים מהתובעת, אלא הזמנות אלו בוצעו על ידי המועצה, ללא שהצליח להוכיח טענתו זו, ככל וטענתו זו לא נתמכה בסיכום כלשהו, אלא משמיעה בלבד (עמ' 10 ש' 12-18), כאשר מנגד עומדת הכרטסת של התובעת, ממנה עולה כי נכון ליום הגשת התביעה, עומדת הנתבעת ביתרת חובה אצל התובעת.

בנוסף, שמעתי את עדותו של יצחק, רכז הביצוע של המועצה. בחקירתו הראשית העיד יצחק כי הנתבעת סיפקה מצעים שהיא גרסה ביישוב עילי, עד שהתובעת החלה לספק למועצה את החומר לפרויקט שבות רחל (עמ' 12 ש' 14-15). יצחק לא ידע מחד לציין, באם הנתבעת הזמינה עבור המועצה חומרים כלשהם מהתובעת (עמ' 13 ש' 20), כאשר מאידך, ולשאלה באם הזמינה המועצה מהתובעת סחורה באופן ישיר השיב יצחק בשלילה (עמ' 13 ש' 14-17).

לא ניתן להבין מעדותו של יצחק באם הנתבעת הזמינה מהתובעת חומרים כלשהם, בגין ביצוע העבודה בפרויקט שבות רחל, ככל ובהתאם לעדותו של האחרון, לא ידע את פרטי הפגישה אשר הייתה בין הצדדים, לרבות שושני ויוגב (עמ' 15 ש' 26-28 , עמ' 13 ש' 18-27).

עוד העיד בפניי, העד יוגב, סגן יו"ר המועצה, אשר ציין בעדותו כי המועצה שילמה באופן חלקי, לא בגין כל המצע שסופק (עמ' 15 ש' 30). לשאלת ב"כ הנתבעת באם היה על התובעת לספק את החומר לפרויקט ולא הנתבעת ציין: "עד כמה שאני זוכר זה היה ההסכם, אבל למה היו הצדדים האלה אני לא זוכר" (עמ' 16 ש' 12). בחקירתו הנגדית לא ידע יוגב לציין באם הוציאה המועצה הזמנה לאספקת החומר, אם לאו (עמ' 16 ש' 16).

לא היה בעדותו של יוגב כדי להצביע על כל יתרת זכות של הנתבעת אצל התובעת, כאשר עדותו של הנ"ל הייתה עדות עמומה, ללא הסברים, והתרשמתי כי העד הנ"ל ניסה להרחיק את עצמו מהמחלוקת עסקינן.

נשאלת אם כן השאלה, האם עמדה הנתבעת בנטל השכנוע, לגבי העובדות "המדיחות" הנטענות על יד ה, בדבר יתרת כספים לזכותה אצל התובעת, שיש לקזזם מהחוב בו הודתה? לאחר שמיעת הנתבעת והעדים מטעמה, הנני קובעת כי התשובה לכך הינה שלילית.

עדות עד התובעת

שמעתי את עדותו של שושני, מנהל המחצבה של התובעת. בתצהיר עד ותו הראשית הצהיר שושני, כי מלבד הסך של 59,162 ₪, אותם העבירה המועצה לתובעת (סע' 10 לתצהיר) ותשלום הסך של 10,927 ₪ (סע' 11 לתצהיר) נותרה הנתבעת חייבת לתובעת חוב שטרם סולק.

בחקירתו הנגדית חזר שושני וציין כי, המועצה הסכימה לשלם, לפנים משורת הדין, לגבי הפרויקט, כאשר ישנם עבודות אחרות של הנתבעת עם התובעת (עמ' 5 ש' 17-21), ובהמשך ציין כי הנתבעת התנגדה לתשלום בטענה כי מדובר בחוב של המועצה האזורית, אשר לאחר דין ודברים עם יוגב, הסכים לשלם את החלק של שבות רחל (עמ' 6 ש' 28-31).

הוסיף שושני בחקירתו והשיב כלהלן:
"ת: התביעה היא בעניין חומרים שהוא לקח לעבודה אחרת ואינו רוצה לשלם אותם.
ש: יש לך הוכחה שסיפקת חומר לפרוייקט הזה שלא שולמה על ידי אף גורם?
ת: אני מדגיש ואומר, עוקף שבות רחל, סופק חומר והתשלום בסוף בוצע על ידי המועצה האזורית מטה בנימין ובזה תמה פרשת שבות רחל. אין לנו שום עניין יותר עם עוקף שבות רחל..". (עמ' 7 ש' 1-5).

ניסיונה של הנתבעת להצביע על יתרת זכות שלה אצל התובעת כתוצאה מביצוע הפרויקט, לא צלחה, במיוחד ולא התגלו בעדותו של שושני סתירות כלשהן בעניין זה, ולאור העובדה כי לא הוצגה על ידי הנתבעת, כל ראיה בדבר הסכום שעל התובעת לקזז בגין הפרויקט, מעבר לתשלומים ששולמו בגינו על ידי המועצה.

בנוסף, גם עיון במסמך נ/1 אין כדי להצביע על קיזוז כספים כלשהם המגיעים לנתבעת מהתובעת, ככל שאין במסמך זה פירוט לסכומים כלשהם, ובאיזה עסקה/הזמנת עבודה מדובר, כאשר חקירתו של שושני בעניין זה (עמ' 6 ש' 12-18) לא נסתרה.

מהאמור לעיל, ומעדויות הצדדים בפניי, באתי למסקנה כי הנתבעת לא הצליחה להוכיח את טענת הקיזוז לה טענה לעיל, עת לא הציגה כל מסמך, אשר ניתן ללמוד ממנו, על סכום כלשהו לה חייבת התובעת, במהלך ההתקשרות ביניהם.

זאת ועוד, עיינתי בחשבוניות ומסמכי "פירוט החיובים ללקוח" אשר הונפקו על ידי התובעת המופנים אל הנתבעת, והמתייחסים לחודש 08/2009 וכן לתקופה שבין 01-05/2010. כן עיינתי ב "כרטיס חשבון מצטבר" של הנתבעת אצל התובעת לתקופה שבין 02/2007 עד 01/2011, כאשר יתרת כרטיס החשבון נכון לחודש 01/2011 עומדת על סך של 32,247 ₪. מעבר לעובדה כי הנתבעת לא הוכיחה את טענת הקיזוז הנ"ל, לא סתרה האחרונה את תוכן המסמכים שלעיל, ולא הציגה ראיות מהן ניתן ללמוד על חיוב כלשהו של התובעת, אותו יש לקזז מיתרת חובה של הנתבעת, בהתאם לכרטיס חשבון הנ"ל.

סוף דבר

לאור האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי הנתבעת כשלה בלהוכיח את טענתה, בדבר הכספים לזכותה אצל הנתבעת, שיש לקזזם מיתרת החוב שלה.

אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת, הסך של 32,247 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום הגשת התביעה, עד לתשלום המלא בפועל. כמו כן אני מחייבת את הנתבעת
לשלם ל תובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ .

הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין לידי הנתבעת, שאם לא ישולמו במועד ם, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מהיום ועד התשלום בפועל .

המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים.
ניתן היום, י"ט כסלו תשע"ג , 03 דצמבר, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

פיתוח מערכות מידע קרובים אל שלום מנצורה 20, ראש העין, ישראל | מדבקות קרובים אל | כלי נגינה קרובים אל | טחנות קמח קרובים אל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל אווה בויאר 4, בית שאן, ישראל | השקעות קרובים אל | מראות קרובים אל | דפוס קרובים אל | איטום קרובים אל | טרקטורים קרובים אל | מחסני ערובה קרובים אל | מכונות מזון קרובים אל הנשיא 82, אשקלון, ישראל | גינון קרובים אל ז'בוטינסקי 26, אופקים, ישראל | פיתוח מערכות מידע קרובים אל | חממות קרובים אל | מידע עסקי קרובים אל | אלקטרוניקה קרובים אל | לימודי שפות קרובים אל | חומרי יצירה קרובים אל | כלכלה קרובים אל מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון תשתיות בחדרי מתח גבוה | מחירון צינורות פלסטיים | מחירון מוצרי בטון טרום | מחירון עטיפת פח מגולוון לצינורות מבודדים | מחירון אלמנטים לניקוז (תיעול) | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון איטום גגות | מחירון צינורות פוליאתילן | מחירון שוחות מפוליאתילן | מחירון פינוי פסולת | מחירון שסתומים לביוב | מחירון חיבור מנועים ואביזרי פיקוד | מחירון ריצוף וציפוי מאבן/בטון בתעלות ומדרונות | מחירון מגופים לביוב | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון ארונות אמבטיה עם כיורי משטח מחרס | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות טיח | מחירון תיקוני בטונים | מחירון קירות תומכים מבטון | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון צינורות חשמל ממתכת | מחירון צינורות פלסטיים מפוליאתילן | מחירון מניעת חדירת דלקים לקרקע ממעצרות בטון | מחירון אסלות מחרס | מחירון עבודות צביעה | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי לגגות, רצפות וקירות | מחירון צינור פלדה ללא עטיפה חיצונית | מחירון איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות ויריעות H.D.P.E | מחירון משטחי שיש )אבן(בפני כב' השופט עוז ניר נאוי תובעים נגד נתבעים החלטה בענין בקשה מטעם התובעים לתיקון כתב תביעה ובק | בית משפט השלום בחיפה ת"א 15535-07-10 גרייף נ' רגב ואח' תיק חיצוני: בפני כב' השופטת | בית המשפט המחוזי בירושלים פש"ר 6214-09 ידין נ' משרד המשפטים/האפוטרופוס/הכונס הר ואח' תי | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ב"ל 29875-01-11 01 מרץ 2012 בפני כבוד השופט יוסף יוספי כדן יחיד ה | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. אברהם גואטה נגד נתבעים 1. מגדל חברה לביטוח בע"מ הודעה | לפני: השופט דניאל גולדברג נציג ציבור (עובדים) מר/גב': נציג ציבור (מעבידים) מר/גב': התובע: נ | 09 נובמבר 2014 לפני: כב' סגן הנשיאה אילן סופר נציג ציבור (עובדים) – מר שאול דייוויס נציג ציבור ( | לפני כב' השופט בכיר אלי ספיר תובעים 1. יורם חכימי 2. סוזאן חכימי נגד נתבעים 1. אורלי לוי 2. דורו | בפני כב' השופט רמזי חדיד תובע יגאל כהן נגד נתבעים החלטה 1. משלא טרחה נתבעת מס' 2 לקיים את הא | בפני כב' השופטת יעל קלוגמן תובעים 2. אשרף שוקיר נגד נתבעים 1. בת אל מכלוף הודעה | בפני כב' השופט אלכס קיסרי עותר יובל בוסקילה ת"ז XXXXX306 נגד משיבים פסק דין עתירה מנהלית המ | בפני כב' השופט יעקב דנינו המבקש: איוב אלעתיקה נגד המשיבה: הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום | לפני כב' השופטת מירב בן-ארי התובעים: 1.יוסף קשני 2.קרן קשני ע"י עו"ד עמליה פרנק - כהן | בפני כב' השופטת עידית וינברגר מאשימה 1. עירית קרית אתא נגד נאשמים 1. מאיר דהן הודעה בית המשפט הט | החלטה בתיק רע"ב 681/15בבית המשפט העליון רע"ב 681/15 לפני:כבוד השופט ע' פוגלמן המבקש:עאמר ב | בפני כב' השופטת רונה פרסון המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם ניג'ם עלא בן יוסף <#2#> נוכחים: | בית משפט השלום לתעבורה בנצרת ת"ד 20271-07 מ.י. תביעות מרחב עמקים-תעבורה נ' דראושה תיק חיצונ | בפני ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין העוררים ע"י ב"כ עו"ד לילך אקרמן נגד המשיב מנהל מ | לפני: כב' השופט יוחנן כהן נציג ציבור עובדים: מר שגב שלום נציג ציבור מעבידים: מר כפיר יאיר המבקש: | החלטה בתיק עע"ם 7080/13 בבית המשפט העליון עע"ם 7080/13 - י"ב לפני:כבוד הנשיא א' גרוני | החלטה בתיק בג"ץ 320/05 בבית המשפט העליון בג"ץ 320/05 בפני: כבוד השופט א' לוי כבוד השופט א'