מחירון צינורות ופרופילים מ

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'979
2פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'775
3פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'622
4פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'724
5פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'571
6פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'463
7פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'373
8פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'597
9פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'472
10פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'383
11פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'309
12פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'245
13פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'467
14פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'372
15פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'302
16פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'245
17פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'195
18פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'270
19פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'219
20פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'174
21פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'272
22פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'222
23פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'181
24פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'144
25פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'116
26פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'182
27פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'148
28פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'118
29פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'95
30פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'76
31פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'206
32פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'168
33פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'134
34פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'108
35פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'212
36פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'174
37פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'142
38פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'112
39פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'92
40פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'142
41פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'117
42פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'94
43פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'75
44פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'85
45פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'68
46פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'56
47פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'104
48פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'84
49פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'68
50פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'91
51פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'73
52פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'60
53פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'64
54פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'52
55פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'54
56פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'44
57פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'43.3
58פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'35.5
59פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 40/40 או 50/30 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'27.5
60פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 40/40 או 50/30 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'22.7
61פרופילי פלדה RSH - מגולוון1
62פרופיל פלדה RHS שחור במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'768
63פרופיל פלדה RHS שחור במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'608
64פרופיל פלדה RHS שחור במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'488
65פרופיל פלדה RHS שחור במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'568
66פרופיל פלדה RHS שחור במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'448
67פרופיל פלדה RHS שחור במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'363
68פרופיל פלדה RHS שחור במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'292
69פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'468
70פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'370
71פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'300
72פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'242
73פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'192
74פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'366
75פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'292
76פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'237
77פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'192
78פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'153
79פרופיל פלדה RHS שחור במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'212
80פרופיל פלדה RHS שחור במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'172
81פרופיל פלדה RHS שחור במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'137
82פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'214
83פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'174
84פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'142
85פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'113
86פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'91
87פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'143
88פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'116
89פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'93
90פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'75
91פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'60
92פרופיל פלדה RHS שחור במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'162
93פרופיל פלדה RHS שחור במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'132
94פרופיל פלדה RHS שחור במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'105
95פרופיל פלדה RHS שחור במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'84
96פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'166
97פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'137
98פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'112
99פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'88
100פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'72
101פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/80 או 100/100 עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'112
102פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/80 או 100/100 עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'92
103פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/80 או 100/100 עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'74
104פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/80 או 100/100 עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'59
105פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'66
106פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'54
107פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'44
108פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'82
109פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'66
110פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'53
111פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'71
112פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'58
113פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'47
114פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'50
115פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'40
116פרופיל פלדה RHS שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'42
117פרופיל פלדה RHS שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'34.2
118פרופיל פלדה RHS שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'34
119פרופיל פלדה RHS שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'27.9
120פרופיל פלדה RHS שחור במידה 40/40 או 50/30 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'21.6
121פרופיל פלדה RHS שחור במידה 40/40 או 50/30 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'17.8
122פרופילי פלדה RSH - שחור1
123פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'52
124פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'47
125פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'42
126פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'38
127פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'38
128פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'35
129פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'31
130פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'28.1
131פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'46
132פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'42
133פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'37.8
134פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'31.4
135פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'40.9
136פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'37.1
137פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'33.5
138פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'30.2
139פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'35.5
140פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'32.2
141פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'29.2
142פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'26.3
143פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'23.9
144פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'18.3
145פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'30.1
146פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'24.5
147פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'22.3
148פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'20.3
149פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'15.8
150פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'24.7
151פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'20.1
152פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'18.4
153פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'16.7
154פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'14.1
155פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'13
156פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'9.8
157פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'15.8
158פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'13.1
159פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'10.4
160פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'15.8
161פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'14.5
162פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'13.1
163פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'10.4
164פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.8
165פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'14.7
166פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'13.3
167פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'12.7
168פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'9.8
169פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.3
170פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'11.4
171פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'10.5
172פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'9.5
173פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'8.1
174פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7.6
175פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'6.1
176פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'6.7
177פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'6.2
178פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'4.7
179פרופילי פלדה ריבועיים ומרובעים - מגולוון1
180פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'38.6
181פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'35.1
182פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'31.4
183פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'28.3
184פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'28.5
185פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'26.1
186פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'23.1
187פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'20.9
188פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'34.6
189פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'31.3
190פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'28.2
191פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'23.4
192פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'30.5
193פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'27.7
194פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'25
195פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'22.5
196פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'26.4
197פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'24
198פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'21.8
199פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'19.6
200פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'17.8
201פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'13.7
202פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'22.4
203פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'18.3
204פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'16.6
205פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'15.2
206פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'11.8
207פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'18.4
208פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'15
209פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'13.7
210פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'12.5
211פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'10.5
212פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'9.7
213פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.3
214פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'11.8
215פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'9.8
216פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7.8
217פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'11.8
218פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'10.8
219פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'9.8
220פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7.7
221פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5.8
222פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'11
223פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'9.9
224פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'9.4
225פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7.3
226פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5.4
227פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'8.5
228פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'7.9
229פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'7.1
230פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'6.1
231פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'5.7
232פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'4.5
233פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'5
234פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'4.6
235פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'3.5
236פרופילי פלדה מרובעים - שחור1
237צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "10 עובי דופן 35.6 מ"מ1מ'179
238צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "10 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'136
239צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "10 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'113
240צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 35.6 מ"מ1מ'144
241צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'109
242צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'91
243צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'82
244צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'73
245צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 00.6 מ"מ1מ'98
246צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'88
247צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'83
248צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'69
249צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'61
250צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'56
251צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'50
252צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'45
253צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "5 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'69
254צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "5 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'58
255צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "5 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'45
256צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "5 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'41
257צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'56
258צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'47
259צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'38
260צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'33.4
261צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'30.5
262צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'24.4
263צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'41.7
264צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'35.9
265צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'31.9
266צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'29.4
267צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'26.1
268צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'23.8
269צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'19
270צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'17.6
271צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'14.3
272צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'24.1
273צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'22.2
274צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'20.3
275צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'16.3
276צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'15.1
277צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'12.3
278צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'22
279צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'19.7
280צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'17.8
281צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'16
282צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'12.9
283צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'12
284צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'9.7
285צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'16.9
286צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 25.3 מ''מ1מ'15.6
287צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'14.1
288צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'12.7
289צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'10.2
290צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'9.4
291צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.7
292צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'13.6
293צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'12.3
294צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'11.1
295צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'8.8
296צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'8.2
297צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'6.7
298צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'10.5
299צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'9.5
300צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'8.7
301צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'7
302צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'6.5
303צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5.4
304צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 86.2 מ"מ1מ'7.3
305צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'6.8
306צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'5.8
307צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'5.3
308צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'4.3
309צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'5.3
310צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'4.5
311צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'4.3
312צינורות עגולים מפלדה - מגולוון1
313צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'3.2
314צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "10 עובי דופן 35.6 מ"מ1מ'133
315צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "10 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'101
316צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "10 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'84
317צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 35.6 מ"מ1מ'107
318צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'81
319צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'68
320צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'61
321צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'54
322צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 00.6 מ"מ1מ'73
323צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'66
324צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'62
325צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'52
326צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'46
327צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'42
328צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'37
329צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'33.9
330צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "5 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'52
331צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "5 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'43
332צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "5 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'33.3
333צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "5 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'30.5
334צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'41
335צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'34.7
336צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'28.7
337צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'24.9
338צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'22.7
339צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'18.2
340צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'31.1
341צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'26.7
342צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'23.8
343צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'21.9
344צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'19.4
345צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'17.7
346צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'14.2
347צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'13.1
348צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'10.7
349צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'18
350צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'16.6
351צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'15.1
352צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'12.1
353צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'11.3
354צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'9.1
355צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'16.4
356צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'14.7
357צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'13.2
358צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'11.9
359צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'9.6
360צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'8.9
361צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.2
362צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'12.6
363צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'11.6
364צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'10.5
365צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'9.5
366צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'7.6
367צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7
368צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5.7
369צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'10.1
370צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'9.1
371צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'8.3
372צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'6.6
373צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'6.1
374צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5
375צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'7.9
376צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'7.1
377צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'6.5
378צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'5.2
379צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'4.9
380צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'4
381צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 86.2 מ"מ1מ'5.4
382צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'5.1
383צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'4.3
384צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'4
385צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'3.2
386צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'3.9
387צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'3.4
388צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'3.2
389צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'2.4
390צינורות עגולים מפלדה - שחור1
391צינורות ופרופילים מפלדה1
^
X

חיפוש פסקי דין:

גרפולוגים קרובים אל ההגנה 22, עכו, ישראל | דואר קרובים אל הרב ברוך סבג, אשקלון, ישראל | מוסדות דת קרובים אל שדרות גולדה מאיר 36, באר שבע, ישראל | לימודים קרובים אל Unnamed Road, Bet Shemesh, ישראל | מיזוג אוויר קרובים אל 754, ריינה, ישראל | מאגרי מים קרובים אל החניון, טבריה, ישראל | יהלומים קרובים אל שלדג 1-21, עכו, ישראל | השקעות קרובים אל האיצטדיון 1979, חיפה, ישראל | מיכון חקלאי קרובים אל הנשיאים 83, מגדל העמק, ישראל | שיזוף קרובים אל Unnamed Road, Bustan HaGalil, ישראל | מדבקות קרובים אל שביל ישראל, טבריה, ישראל | חומרי בניין קרובים אל מעלה הגת 36, אשקלון, ישראל | מכירת רכב קרובים אל מאיר בינט 18, תל אביב יפו, ישראל | רפואה אלטרנטיבית קרובים אל חיים וייצמן 14, בית שאן, ישראל | מנעולים קרובים אל הרצל 45, בית שאן, ישראל | תיירות קרובים אל שביל ישראל, ג'סר א זרקא, ישראל | חינוך קרובים אל ארלוזורוב 20, רמת השרון, ישראל | יבוא ויצוא קרובים אל העמל 17, קרית מלאכי, ישראל | שידוכים קרובים אל נורדאו 32-40, עפולה, ישראל | רהיטים קרובים אל עזרא ונחמיה 10, קרית מלאכי, ישראל | ייעוץ מערכות מידע סמארט אי מון בע"מ בנתניה | חתמים אפסילון חיתום והנפקות בתל אביב - יפו | נגררים שובל נגררים בשובל | תחנת טוטו-לוטו-ווינר וקנין יעקב מפעל הפיס ביהוד-מונוסון | בידור כל-בו שלי בחצור הגלילית | בעלי חיים "אצל ויקי" בחיפה | בית מרקחת בית מרקחת - כללית בפרדס חנה-כרכור | זואותרפיה שי רטנר בגבעת יערים | סופרמרקט צרכנית ברכת ה' באור הגנוז | הדמיה ממוחשבת שרון רוזנטל בקרית טבעון | ייעוץ מערכות מידע איל תמוז בהרצליה | מדריך טיולים בוקשטיין דורון בתל אביב - יפו | מדע משב מחקר יישומי בירושלים | חבלים משינס א. טרסר-ק. שטרנפלד בהרצליה | מספרות ועיצוב שיער ג'ויה וסימה ברמת גן | רפד עור מאסטר ברמת גן | תכשיטים מגנוליה בבית שמש | גלויות וכרטיסי ברכה קלמנוביץ-גפני ורד בהרצליה | סוכנות ידיעות בלומברג חדשות ברמת גן | יועץ מס רעיה שיטרית ביבנהמחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מיכלי מים | מחירון גידור | מחירון עבודות עפר | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון אביזרים בחדרי אמבטיה ומקלחת ממתכת מצופ | מחירון תבניות מפח לקירות ועמודים מרובעים | מחירון צנרת גבריט | מחירון חומרים לעבודות גבס | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון רצפה צפה מאריחי אבן | מחירון רצפות פרקט | מחירון חלון מסתובב אופקית או אנכית )עם ציר מרכזי - פיווט( | מחירון לוחות PVC  ופוליקרבונט )פלרם( | מחירון שערים מאלומיניום | מחירון מתקני אוורור וסינון | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון קידוח כלונסאות המבוצעים בשיטת C.F.A | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון צביעת תעלות ומיגון תעלות בפני אש | מחירון מראות | מחירון צבע פנים | מחירון ספסלים, שולחנות וביתנים | מחירון חדרי קירור | מחירון תקרות וגגות | מחירון מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | מחירון תריסים, מעקות, מאחזי יד ומסתורי כביסה | מחירון תבניות לתקרה מפלסטיק | מחירון בדיקות ברזל ומתכות | מחירון מוצרים לייצוב קרקע | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי | מחירון אגניות | מחירון טיח צמנט | מחירון גלאי עשן עצמאיבפני כב' השופט משה אלטר, סגן נשיא המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם ערפאת חסיאן <#2#> נוכחים: ב&q | בית המשפט המחוזי בנצרת הפ"ב 785-09 אברהים נעמה נסא נ' ניעמה מחמוד נאס מספר בקשה:14 בפני כב& | בפני כב' השופט יוסף סוהיל, סגן נשיא המבקשים/הנתבעים נגד המשיבים/התובעים החלטה לפניי בקשה לסילוק | בית משפט השלום בבאר שבע מ"ת 53619-07-11 מדינת ישראל נ' גרוניס(עציר) 10 אוגוסט 2011 53598-07 | החלטה בתיק בג"ץ 7131/12בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 7131/12 לפני:כבוד | לפני כב' הסגן נשיא שמואל טננבוים מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים נתבקבל בפקס: אלכסנדר קורטי | בית משפט השלום באשדוד ת"פ 37312-11-11 מדינת ישראל נ' אועקנין(עציר) תיק חיצוני: בפני כב' | החלטה בתיק בר"מ 5396/15 בבית המשפט העליון בר"ם 5396/15 לפני:כבוד השופט ע' פוגלמן המבקשים:1 | החלטה בתיק בש"פ 8916/14 בבית המשפט העליון בירושלים בש"פ 8916/14 - א' לפני:כבוד הרשם גלעד ל | החלטה בתיק בג"ץ 4082/04 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4082/04 בפני: כבו | החלטה בתיק בג"ץ 8524/13בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 8524/13 לפני:כבוד | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ נצרת היכל המשפט נצרת, נצרת עילית, 17105 הנדון: עיקול על כלל נכסי | בית משפט השלום בנתניה ת"ט 31677-05-11 קודיאק מ. אמר ובניו (2002) בע"מ נ' קורניינקו תיק | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ באר שבע התקוה 5, באר שבע, 84102 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב ל | 27 נובמבר 2014 לפני: כב' הסגנית נשיא איטה קציר המערער נסאר בשיר ת.ז. XXXXX170 ע"י ב"כ: | בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 7647/98 בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן העותר: ספאא אחמד אל כר | תובע: אולג שכנין נ ג ד נתבעים: 1.אשכנזי שרותי חקלאות בע"מ 3.מיגדל ניהול תביעות בע"מ 2.פליק | בית משפט השלום בהרצליה תא"מ 40647-02-11 עדי - אסף השקעות בע"מ נ' גלעד ואח' 09 ינוא | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 21505-02-10 חברת חשמל לישראל בע"מ ואח' נ' ויפ ח | החלטה בתיק ע"א 5018/12בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 5018/12 לפני:כבוד הרשם גיא שני המערער | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3776/97 - א' בפני: כבוד השופט א' מצא העותרים: | לכבוד בית משפט השלום פתח תקוה באזל 1 פינת שמשון, פתח תקווה, 49420 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי