מחירון צינורות ופרופילים מ

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'979
2פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'775
3פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'622
4פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'724
5פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'571
6פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'463
7פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'373
8פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'597
9פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'472
10פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'383
11פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'309
12פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'245
13פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'467
14פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'372
15פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'302
16פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'245
17פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'195
18פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'270
19פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'219
20פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'174
21פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'272
22פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'222
23פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'181
24פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'144
25פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'116
26פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'182
27פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'148
28פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'118
29פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'95
30פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'76
31פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'206
32פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'168
33פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'134
34פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'108
35פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'212
36פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'174
37פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'142
38פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'112
39פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'92
40פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'142
41פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'117
42פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'94
43פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'75
44פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'85
45פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'68
46פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'56
47פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'104
48פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'84
49פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'68
50פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'91
51פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'73
52פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'60
53פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'64
54פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'52
55פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'54
56פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'44
57פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'43.3
58פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'35.5
59פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 40/40 או 50/30 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'27.5
60פרופיל פלדה RHS מגולוון במידה 40/40 או 50/30 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'22.7
61פרופילי פלדה RSH - מגולוון1
62פרופיל פלדה RHS שחור במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'768
63פרופיל פלדה RHS שחור במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'608
64פרופיל פלדה RHS שחור במידה 500/300 או 400/400 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'488
65פרופיל פלדה RHS שחור במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'568
66פרופיל פלדה RHS שחור במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'448
67פרופיל פלדה RHS שחור במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'363
68פרופיל פלדה RHS שחור במידה 400/200 או 300/300 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'292
69פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'468
70פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'370
71פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'300
72פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'242
73פרופיל פלדה RHS שחור במידה 300/200 או 250/250 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'192
74פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.16 מ"מ1מ'366
75פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'292
76פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'237
77פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'192
78פרופיל פלדה RHS שחור במידה 250/150 או 200/200 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'153
79פרופיל פלדה RHS שחור במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'212
80פרופיל פלדה RHS שחור במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'172
81פרופיל פלדה RHS שחור במידה 180/180 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'137
82פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'214
83פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'174
84פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'142
85פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'113
86פרופיל פלדה RHS שחור במידה 200/100 או 150/150 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'91
87פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'143
88פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'116
89פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'93
90פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'75
91פרופיל פלדה RHS שחור במידה 150/100 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'60
92פרופיל פלדה RHS שחור במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'162
93פרופיל פלדה RHS שחור במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'132
94פרופיל פלדה RHS שחור במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'105
95פרופיל פלדה RHS שחור במידה 140/140 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'84
96פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 50.12 מ"מ1מ'166
97פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'137
98פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'112
99פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'88
100פרופיל פלדה RHS שחור במידה 160/80 או 120/120 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'72
101פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/80 או 100/100 עובי דופן 00.10 מ"מ1מ'112
102פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/80 או 100/100 עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'92
103פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/80 או 100/100 עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'74
104פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/80 או 100/100 עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'59
105פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'66
106פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'54
107פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'44
108פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'82
109פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'66
110פרופיל פלדה RHS שחור במידה 120/60 או 100/80 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'53
111פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.8 מ"מ1מ'71
112פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'58
113פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'47
114פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'50
115פרופיל פלדה RHS שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'40
116פרופיל פלדה RHS שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'42
117פרופיל פלדה RHS שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'34.2
118פרופיל פלדה RHS שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 30.6 מ"מ1מ'34
119פרופיל פלדה RHS שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'27.9
120פרופיל פלדה RHS שחור במידה 40/40 או 50/30 מ"מ עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'21.6
121פרופיל פלדה RHS שחור במידה 40/40 או 50/30 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'17.8
122פרופילי פלדה RSH - שחור1
123פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'52
124פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'47
125פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'42
126פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'38
127פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'38
128פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'35
129פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'31
130פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'28.1
131פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'46
132פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'42
133פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'37.8
134פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'31.4
135פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'40.9
136פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'37.1
137פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'33.5
138פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'30.2
139פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'35.5
140פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'32.2
141פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'29.2
142פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'26.3
143פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'23.9
144פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'18.3
145פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'30.1
146פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'24.5
147פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'22.3
148פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'20.3
149פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'15.8
150פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'24.7
151פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'20.1
152פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'18.4
153פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'16.7
154פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'14.1
155פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'13
156פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'9.8
157פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'15.8
158פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'13.1
159פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'10.4
160פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'15.8
161פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'14.5
162פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'13.1
163פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'10.4
164פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.8
165פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'14.7
166פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'13.3
167פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'12.7
168פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'9.8
169פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.3
170פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'11.4
171פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'10.5
172פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'9.5
173פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'8.1
174פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7.6
175פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'6.1
176פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'6.7
177פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'6.2
178פרופיל פלדה מרובע מגולוון במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'4.7
179פרופילי פלדה ריבועיים ומרובעים - מגולוון1
180פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'38.6
181פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'35.1
182פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'31.4
183פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/80 או 100/100 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'28.3
184פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'28.5
185פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'26.1
186פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'23.1
187פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/50 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'20.9
188פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'34.6
189פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'31.3
190פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'28.2
191פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 120/60 או 90/90 מ"מ עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'23.4
192פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'30.5
193פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'27.7
194פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'25
195פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/60 או 80/80 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'22.5
196פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'26.4
197פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'24
198פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'21.8
199פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'19.6
200פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'17.8
201פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 100/40 או 90/50 או 70/70 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'13.7
202פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'22.4
203פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'18.3
204פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'16.6
205פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'15.2
206פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 80/40 או 60/60 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'11.8
207פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.4 מ"מ1מ'18.4
208פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'15
209פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'13.7
210פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'12.5
211פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'10.5
212פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'9.7
213פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/40 או 50/50 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.3
214פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'11.8
215פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'9.8
216פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 60/30 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7.8
217פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'11.8
218פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'10.8
219פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'9.8
220פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7.7
221פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/40 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5.8
222פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'11
223פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'9.9
224פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'9.4
225פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7.3
226פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 50/25 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5.4
227פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 20.3 מ"מ1מ'8.5
228פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'7.9
229פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'7.1
230פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'6.1
231פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'5.7
232פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 40/20 או 30/30 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'4.5
233פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'5
234פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'4.6
235פרופיל פלדה מרובע שחור במידה 30/20 או 25/25 מ"מ עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'3.5
236פרופילי פלדה מרובעים - שחור1
237צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "10 עובי דופן 35.6 מ"מ1מ'179
238צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "10 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'136
239צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "10 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'113
240צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 35.6 מ"מ1מ'144
241צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'109
242צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'91
243צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'82
244צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "8 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'73
245צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 00.6 מ"מ1מ'98
246צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'88
247צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'83
248צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'69
249צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'61
250צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'56
251צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'50
252צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "6 עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'45
253צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "5 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'69
254צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "5 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'58
255צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "5 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'45
256צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "5 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'41
257צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'56
258צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'47
259צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'38
260צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'33.4
261צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'30.5
262צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "4 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'24.4
263צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'41.7
264צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'35.9
265צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'31.9
266צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'29.4
267צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'26.1
268צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'23.8
269צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'19
270צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'17.6
271צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'14.3
272צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'24.1
273צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'22.2
274צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'20.3
275צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'16.3
276צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'15.1
277צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'12.3
278צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'22
279צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'19.7
280צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'17.8
281צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'16
282צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'12.9
283צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'12
284צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'9.7
285צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'16.9
286צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 25.3 מ''מ1מ'15.6
287צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'14.1
288צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'12.7
289צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'10.2
290צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'9.4
291צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.7
292צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'13.6
293צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'12.3
294צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'11.1
295צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'8.8
296צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'8.2
297צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/4 1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'6.7
298צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'10.5
299צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'9.5
300צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'8.7
301צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'7
302צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'6.5
303צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5.4
304צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 86.2 מ"מ1מ'7.3
305צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'6.8
306צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'5.8
307צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'5.3
308צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "3/4 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'4.3
309צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'5.3
310צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'4.5
311צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'4.3
312צינורות עגולים מפלדה - מגולוון1
313צינורות עגולים מפלדה - מגולוון, קוטר "1/2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'3.2
314צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "10 עובי דופן 35.6 מ"מ1מ'133
315צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "10 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'101
316צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "10 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'84
317צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 35.6 מ"מ1מ'107
318צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'81
319צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'68
320צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'61
321צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "8 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'54
322צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 00.6 מ"מ1מ'73
323צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 00.5 מ"מ1מ'66
324צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'62
325צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'52
326צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'46
327צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'42
328צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'37
329צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "6 עובי דופן 60.2 מ"מ1מ'33.9
330צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "5 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'52
331צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "5 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'43
332צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "5 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'33.3
333צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "5 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'30.5
334צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'41
335צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'34.7
336צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'28.7
337צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'24.9
338צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'22.7
339צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "4 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'18.2
340צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 76.4 מ"מ1מ'31.1
341צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 96.3 מ"מ1מ'26.7
342צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'23.8
343צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'21.9
344צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'19.4
345צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'17.7
346צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'14.2
347צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'13.1
348צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'10.7
349צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'18
350צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'16.6
351צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'15.1
352צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 20.2 מ"מ1מ'12.1
353צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'11.3
354צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'9.1
355צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 65.3 מ"מ1מ'16.4
356צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'14.7
357צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'13.2
358צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'11.9
359צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'9.6
360צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'8.9
361צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'7.2
362צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 60.3 מ"מ1מ'12.6
363צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'11.6
364צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'10.5
365צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'9.5
366צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'7.6
367צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'7
368צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5.7
369צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'10.1
370צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'9.1
371צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'8.3
372צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'6.6
373צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'6.1
374צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/4 1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'5
375צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 25.3 מ"מ1מ'7.9
376צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 90.2 מ"מ1מ'7.1
377צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'6.5
378צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'5.2
379צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'4.9
380צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'4
381צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 86.2 מ"מ1מ'5.4
382צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'5.1
383צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'4.3
384צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'4
385צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "3/4 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'3.2
386צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 עובי דופן 65.2 מ"מ1מ'3.9
387צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 עובי דופן 15.2 מ"מ1מ'3.4
388צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 עובי דופן 00.2 מ"מ1מ'3.2
389צינורות עגולים מפלדה - שחור, קוטר "1/2 עובי דופן 50.1 מ"מ1מ'2.4
390צינורות עגולים מפלדה - שחור1
391צינורות ופרופילים מפלדה1
^
X

חיפוש פסקי דין:

אלומיניום קרובים אל קרית שאול 8, רמת השרון, ישראל | גגות קרובים אל סוקולוב 58, הרצליה, ישראל | לשכות מסחר קרובים אל 25, דימונה, ישראל | ביוטכנולוגיה קרובים אל 431, נס ציונה, ישראל | מיטות עיסוי קרובים אל אחד העם 54, טבריה, ישראל | דיאטות קרובים אל יצחק שדה 44-50, נהריה, ישראל | תינוקות קרובים אל לוע הארי 18, גדרה, ישראל | המרת מטבע קרובים אל ברוש 26-34, נצרת עילית, ישראל | טיפול משפחתי קרובים אל שמיר 4, תל אביב יפו, ישראל | שירותים לנכים קרובים אל הר צין, מצפה רמון, ישראל | הוצאה לפועל קרובים אל החסידה 3, נתניה, ישראל | הנדסאים קרובים אל דרך ירושלים, שדרות, ישראל | צורפים קרובים אל שדרות שאול עמור 20, מגדל העמק, ישראל | פיתוח מערכות מידע קרובים אל ויקטור מנביץ', נהריה, ישראל | סקרים קרובים אל 7031 54, נצרת, ישראל | פיצריות קרובים אל שלום שבזי 5, שדרות, ישראל | צורפים קרובים אל המיתר 17, רמת גן, ישראל | מקוואות קרובים אל הנגב 4, הוד השרון, ישראל | אולפני הקלטה קרובים אל 2414, ישראל | טוענים רבניים קרובים אל | ועידות וכנסים מדקונף - כנסים רפואיים בשערי תקוה | מהנדס בידוד ואקוסטיקה אקוסטיקאים "שקט" יועצים בירושלים | דלתות אברג'יל קובי בקרית ביאליק | מיכון חקלאי אגור מפעלות הנדסה בע"מ בתל אביב - יפו | עיבוד שבבי צדוק טכנאי אלקטרוניקה לעיבוד שבבי | קאנטרי קלאב קאנטרי קלאב מרום נווה בע"מ ברמת גן | רפד עזריה הרפד בחולון | מאגרי מים לוגו חיטוי קווים ומאגרים בקרית גת | עיתונים אמיר רפאל בקרית אונו | טכנולוגיות ירוקות אבוגן בע"מ ברחובות | טיפול באמנויות טל שפיר בתל אביב - יפו | קבלן בכיוון הירח פרוייקטים ובניה בעמ בנצרת | ליקויי למידה גוונים מרכז להורים ילדים בשוהם | אחסון מאסטר קיי בראשון לציון | חבלים ימית סחר בהרצליה | לחצנות מתכת שלטי אהרון וחנן בתל אביב - יפו | נייר וקרטון אראל ייצור ושיווק מוצרי נייר בע"מ בעינת | כרטיסים להופעות לאן משרד כרטיסים בע"מ בתל אביב - יפו | לובינג פוליסי בתל אביב - יפו | חותמות מרכז הבטיחות-רענן בנתניהמחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מוצרי נגרות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות טיח | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון מוצרי נגרות | מחירון גידור | מחירון מתקני תברואה | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון דלתות עץ, דלתות וחלונות מתכת עם זכוכית | מחירון בטון מותז | מחירון מאמ"תים | מחירון קירות כובד וגדרות בטון | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב | מחירון מסדים/ארונות ואביזרי זיווד | מחירון מסגרות פלדה | מחירון שתילת דשא והנחת דשא סינטטי | מחירון טיח "רביץ" | מחירון מצמדים (דרסרים) ומחברים | מחירון מגופים לביוב | מחירון מנהל עבודה ומנהל פרויקט | מחירון גופי תאורה (מנורות) ואביזריהם | מחירון קידוחי ניקוז | מחירון פרגולות | מחירון בניה בבלוקי פוליביד | מחירון מסננים | מחירון חומרי צביעה | מחירון דיזל גנרטורים | מחירון מחלקים לצינורות פלסטים )מרכזיה( | מחירון קורות יסוד | מחירון דלתות פנים מעץ | מחירון בלוקי בטון | מחירון מקלחות | מחירון פיגום חשמלי תלוי | מחירון צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים | מחירון צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים | מחירון בדיקת בודק מוסמך | מחירון אגרגטים מיוחדים | מחירון מחסומיםבפני כב' השופטת עידית וינברגר תובעת בן סימון תעשיות אלומיניום בע"מ נגד נתבעת מזונייט ישראל | לפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן תובעים 1. פלג יחיאל דדון נגד נתבעים 1. כלמוביל בע'מ הודעה | לפני כב' השופטת הדס יהלום, סגנית נשיאה התובע מומיק שלמה פרסול - הנתבע המוסד לביטוח לאומי <#1# | בפני כב' השופט מרדכי ארגמן מאשימה 1. ועדה מקומית לתכנון ובניה יוקנעם עילית נגד נאשמים 1. עדן - ג | לפני כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג מספר תהליך: 6 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפ | בית משפט השלום בנתניה ה"פ 17610-06-11 שמילוב נ' שמילוב ואח' תיק חיצוני: 04 ספטמבר 2011 | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו דמ"ש 23896-09-11 כנעאן נ' המטייחים 2000 בע"מ תיק ח | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 17031-08-10 בראוני נ' כצמן ואח' תא"מ 41747-11-10 | בפני כב' הרשמת שרון הינדה תובעת ניצה אילוז נגד נתבעת איילון חברה לביטוח בע"מ החלטה מעיון בת | בבית המשפט העליון בג"ץ 2373/00 בפני: כבוד השופט מ' חשין העותר: יובל כהן נגד המשיבים: 1. השר לבט | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמת אלבר ציי רכב בע"מ <#1#> נ | בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 57539-01-12 נגר נ' קל אוטו - תחבורה (1994) בע&quo | בפני כב' השופט שאהר אטרש המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם חמוד קמיראת (עציר) החלטה 1. כב' סגן ה | בפני כב' השופטת איילת הוך-טל התובעת (הנתבעת שכנגד) ג.ג. רום בע"מ ח.פ. 512187345 נגד הנתבעות | החלטה בתיק בג"ץ 8495/10 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 8495/10 - י' לפני:כבוד הרשם גיא שנ | בפני כב' השופטת שרית קריספין-אברהם מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. אליהו לוייב (עציר) הזמנת | בפני כב' השופט רחמים כהן תובעים 1. גבי אוחיון נגד נתבעים 1. יהודה אליאס הודעה מצ"ב פס" | מספר בקשה:3 לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובעת הנאדי חוסיין ת"ז XXXXXX709 נגד הנתבעים 1 | בית משפט השלום לתעבורה בחדרה בפ"מ 146-08-11 עמאש נ' מדינת ישראל 04 אוגוסט 2011 בפני כב' | לפני כב' השופטת נחמה נצר הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להוראות הדין הינך נדרש להגיש את המסמכים הב | החלטה בתיק בש"פ 7307/15 בבית המשפט העליון בש"פ 7307/15 לפני:כבוד השופטת ע' ברון המבקש:מחמד | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה תת"ע 4860-02-11 מדינת ישראל נ' פינטו 08 ספטמבר 2011 בפני כב | בית משפט השלום בירושלים ת"פ 50737-02-11 מדינת ישראל נ' בן חמו בפני כב' השופטת חנה מרים | החלטה בתיק רע"א 5183/08 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 5183/08 לפני:כבוד הרשמת ליאת בנמלך