מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 160 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'97
2צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 125 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'66
3צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 110 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'50
4צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 160 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'40
5צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 125 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'34
6צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 110 מ"מ ובאורך 3 מ',1מ'25
7צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 75 מ"מ ובאורך 3 מ', דוגמת "חוליות"1מ'14
8קשת 90 מעלות קוטר 160 מ"מ, עם ביקורת גב/ימין/שמאל1יח'186
9קשת 45 מעלות קוטר 160 מ"מ, עם ביקורת גב/ימין/שמאל1יח'186
10קשת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת ימין/שמאל1יח'40
11קשת 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת ימין/שמאל1יח'50
12קשת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת גב1יח'16
13קשת 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת גב1יח'26
14קשת 90 מעלות קוטר 75 מ"מ1יח'12
15קשת 45 מעלות קוטר 75 מ"מ1יח'15
16קשת 90 מעלות קוטר 50 מ"מ1יח'9
17קשת 45 מעלות קוטר 50 מ"מ1יח'9
18אטם שפתיים קוטר 160 מ"מ1יח'2.1
19אטם שפתיים קוטר 110 מ"מ1יח'1
20אטם שפתיים קוטר 75 מ"מ1יח'0.7
21אטם שפתיים קוטר 50 מ"מ1יח'0.6
22אטם שפתיים קוטר 40 מ"מ1יח'0.5
23צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 160 מ"מ עם מצמד1מ'42
24צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 110 מ"מ עם מצמד1מ'24
25צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 75 מ"מ עם מצמד1מ'12.8
26צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 50 מ"מ עם מצמד1מ'8
27צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 40 מ"מ עם מצמד1מ'6.8
28צינורות פוליפרופילן לשפכים )קרים וחמים( ולמרזבים1
29צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 315 מ"מ1מ'204
30צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 250 מ"מ1מ'129
31צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 200 מ"מ1מ'82.5
32צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 160 מ"מ1מ'37.8
33צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 125 מ"מ1מ'41.3
34צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 110 מ"מ1מ'16.7
35צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 90 מ"מ1מ'19.6
36צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 75 מ"מ1מ'14.5
37צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 63 מ"מ1מ'12.2
38צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 50 מ"מ1מ'9.7
39צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 40 מ"מ1מ'7.7
40צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 32 מ"מ1מ'10.4
41צנרת מובילית1
42קופסת ביקורת 90/180 מעלות )כניסה ויציאה( HDPE 110X63X63,דוגמת "גבריט"1יח'132
43מחסום רצפה 110X63 מ"מ SHDP1יח'218
44קופסת ביקורת נפילה 90 מעלות HDPE 110X63X63 , דוגמת "גבריט"1יח'215
45מחבר הברגה פנים קוטר "63X2 , דוגמת "גבריט"1יח'75
46אוגן מתכת מצופה קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'138
47מחבר הברגה פנים קוטר "1/2 50X1, דוגמת "גבריט"1יח'56
48אוגן מתכת מצופה קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'121
49אוגן מתכת מצופה קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'50
50אוגן מתכת מצופה קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'63
51תותב לאוגן 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'97
52תותב לאוגן 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'49
53תותב לאוגן 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'62
54תותב לאוגן 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
55מצמד ריתוך חשמלי קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'477
56מצמד ריתוך חשמלי קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'53
57מצמד ריתוך חשמלי קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'358
58מצמד ריתוך חשמלי קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'27
59מצמד ריתוך חשמלי קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'25
60מצמד ריתוך חשמלי קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'24
61מצמד ריתוך חשמלי קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17
62מצמד ריתוך חשמלי קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'21
63מחבר )מופה( התפשטות קוטר 110 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'35
64מחבר )מופה( התפשטות קוטר 90 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'40
65מחבר )מופה( התפשטות קוטר 75 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'37
66מחבר )מופה( התפשטות קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'669
67מחבר )מופה( התפשטות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'83
68מחבר )מופה( התפשטות קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'370
69מחבר )מופה( התפשטות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'67
70מחבר )מופה( התפשטות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'37
71מחבר )מופה( התפשטות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'40
72מחבר )מופה( התפשטות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'37
73מחבר )מופה( התפשטות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
74מחבר )מופה( התפשטות קוטר 50 מ"מ, 40 מ"מ, 32 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
75קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'239
76קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'90
77קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 125X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'147
78קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'83
79קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'78
80קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'73
81קטע ביקורת 45 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'238
82קטע ביקורת 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'122
83מסעף כפול 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, 110X50 מ"מ, 110X40 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'64
84הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'726
85הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'418
86הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'497
87הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'428
88הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'321
89הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X110 מ"מ, 200X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'293
90הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'125
91הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'120
92הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X90 מ"מ, 160X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'120
93הסתעפות 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'27
94הסתעפות 45 מעלות קוטר 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'29
95הסתעפות 45 מעלות קוטר 90X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'60
96הסתעפות 45 מעלות קוטר 75X75 מ"מ, 75X63 מ"מ, 75X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17.7
97הסתעפות 45 מעלות קוטר 63X63 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'15
98הסתעפות 45 מעלות קוטר 50X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
99הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'611
100הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'459
101הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'440
102הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'401
103הסתעפות 90 מעלות קוטר 200X200 מ"מ, 200X160 מ"מ, 200X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'294
104הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'110
105הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'113
106הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X75 מ"מ, 160X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'130
107הסתעפות 90 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'25
108הסתעפות 90 מעלות קוטר 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'30
109הסתעפות 90 מעלות קוטר 90X90 מ"מ, 90X75 מ"מ, 90X63 מ"מ, 90X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'26
110הסתעפות 90 מעלות קוטר 75X75 מ"מ, 75X63 מ"מ, 75X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'19
111הסתעפות 90 מעלות קוטר 63X63 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17
112הסתעפות 90 מעלות קוטר 50X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
113זווית 90 מעלות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'62
114זווית 90 מעלות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'73
115זווית 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'16.9
116זווית 90 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'20.2
117זווית 90 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'13.7
118זווית 90 מעלות קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'7
119זווית 90 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'11
120זווית 45 מעלות רדיוס ארוך קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'235
121זווית 45 מעלות רדיוס ארוך קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'187
122זווית 45 מעלות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'26
123זווית 45 מעלות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'69
124זווית 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17.3
125זווית 45 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'19
126זווית 45 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
127זווית 45 מעלות קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'6
128זווית 45 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'8.7
129זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'496
130זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'250
131זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'75
132זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'36
133זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'24.5
134זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'20.2
135זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'16.5
136זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'18.3
137זווית 90 מעלות ארוכה קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'7.3
138מצרה צדדית )ארוכה( 250x200 מ"מ , דוגמת "גבריט"1יח'286
139מצרה צדדית )ארוכה( 200x160, דוגמת "גבריט"1יח'205
140מצרה צירית 160x110, דוגמת "גבריט"1יח'33.5
141מצרה צדדית )ארוכה( 200x110, דוגמת "גבריט"1יח'165
142מצרה צירית 75X50 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'10.2
143מצרה צירית 110X90 מ"מ, 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'8.7
144ספחי גבריט1
145מצרה צירית 50X32, דוגמת "גבריט"1יח'8.9
146צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 315 מ"מ1מ'194
147צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 250 מ"מ1מ'106
148צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 200 מ"מ1מ'58
149צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 160 מ"מ1מ'38
150צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 125 מ"מ1מ'34
151צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 110 מ"מ1מ'16.5
152צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 90 מ"מ1מ'16.1
153צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 75 מ"מ1מ'10.5
154צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 63 מ"מ1מ'9.4
155צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 50 מ"מ1מ'8.8
156צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 40 מ"מ1מ'9.2
157צנרת גבריט1
158צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 32 מ"מ1מ'7.2
159צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE1
^
X

חיפוש פסקי דין:

עץ קרובים אל שדרות ישראל פולק 44, קרית גת, ישראל | רנטגן קרובים אל אגס 1, עפולה, ישראל | מורשי טאבו קרובים אל המעפילים 260, שדרות, ישראל | קרוואנים קרובים אל Unnamed Road, Ashdod, ישראל | מולטימדיה קרובים אל הרימון, נטעים, ישראל | עורכי דין קרובים אל חטיבת גבעתי 1-5, מגדל העמק, ישראל | מידע עסקי קרובים אל הטלה והעגל, ישראל | מסעדות קרובים אל דרך הרופא 1-15, פרדס חנה כרכור, ישראל | קראטה קרובים אל | מכירות פומביות קרובים אל משעול הנציב 4, שדרות, ישראל | מסננים קרובים אל דרך צה"ל פינת 4 פינת 441 פינת שדרות משה דיין, ראשון לציון, ישראל | ייעוץ קרובים אל הגדוד, פרדס חנה כרכור, ישראל | פיתוח מערכות מידע קרובים אל ליאון בלום 25, תל אביב יפו, ישראל | מבלטים קרובים אל 4044 2-14, נצרת, ישראל | מוקדים טלפוניים קרובים אל Unnamed Road, Gat, ישראל | טיפול זוגי קרובים אל זכריה משה, ראש העין, ישראל | העתקות אור קרובים אל הרב משאש יוסף, חיפה, ישראל | רפדים קרובים אל מבצע נחשון 2-16, ראש העין, ישראל | מידענים קרובים אל הפרטיזנים, באר שבע, ישראל | דודי שמש חשמל וקיטור קרובים אל ביאליק 4, אור עקיבא, ישראל | תחנת רדיו רדיו קול טבריה בטבריה | טניס בועז מרנשטיין ברמת השרון | ספורט תנועה וכושר לאישה ברמת גן | גריל ווק אין המרכז המקצועי לחייל ולמטייל בהוד השרון | מכניקה עדינה מיקרו כלים בע"מ במגדל תפן | מהנדס תעשייה וניהול תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח מערכות בע"מ בבית דגן | אוכל מאפיית פלפלה בחיפה | מהנדסים אלכס יצהר- שרותי הנדסה בפתח תקוה | נעליים שני בר נעלי מעצבים בתל אביב - יפו | היפנוזה דהן ד"ר רחל בחיפה | פרזול פרץ פירזול בע"מ ביבנה | מהנדסים פרדי בראף ברעננה | אחזקה ל.י. אחזקות בחולון | לחצנות מתכת איזנמן ישראל בתל אביב - יפו | הפקת אירועים זוויות הפקות ברמת גן | שירותים לנכים סעדני ואיושעה בכפר חב"ד | תינוקות טיפת חלב אשדוד ז' באשדוד | מונית ינאי שרות מוניות בקרית שמונה | חיילים משוחררים עיריית כפר סבא בכפר סבא | מודד יעד - מיפוי ומדידות ביעדמחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות מינהור | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות בניה | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון מוצרי נגרות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות טיח | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון גינון והשקיה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון רצפות פוליאוריטן ופרקט | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון צבע פנים | מחירון מדפים | מחירון מדי מים | מחירון עמודי יסוד | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון עוגני קרקע זמניים | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון הריסת תקרות וקורות בטון | מחירון צינורות מבטון לא מזוין | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון שונות | מחירון בריכות מים | מחירון רצפות מאריחי אלומיניום | מחירון מוספים לטיח ולטיט | מחירון עטיפת תחבושות טבולות בסילפס לצינורות מבודדים | מחירון חומרים פולימריים נוזליים לאיטום והלבנה ליישום בקר | מחירון מעקות בטיחות והפרדה | מחירון ברזיות | מחירון פנלים מבודדים | מחירון חומרי עץ לתבניות ופיגומים | מחירון קערות רחצה | מחירון כבלי נחושת XLPE) N2XY) | מחירון גופי תאורה פלורסנטים | מחירון קידוח אופקי עם שרוול מצינורות פלדה ע"י מכונת ספירלה | מחירון בדיקות מעבדה לאבנים וחוזק הדבקות | מחירון קורות ומעקות | מחירון מערכות כריזה | מחירון צבע פניםבית משפט לתביעות קטנות בחדרה ת"ק 8842-09-11 קאופמן נ' אלפסי ואח' תיק חיצוני: מספר בקשה: | החלטה בתיק רע"א 9167/10 בבית המשפט העליון רע"א 9167/10 רע"א 9258/10 לפני:כבוד הנשיא א | בפני כבוד ה שופטת לימור בן-שמן תובעים רואי ויצמן נגד נתבעים מנורה חברה לביטוח בע"מ-ת"א החל | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. יוסף חן נגד נתבעים 1. אורי יונס גמרסני 2. פא | לפני כב' הרשמת דורית בונדה תובעים 1. פלאפון תקשורת בע"מ נגד נתבעים 1. הליל טורהן הודעה  על | בפני כב' השופטת מירב בן-ארי התובעים: נגד הנתבעים: טיוטה 1. אני ממנה את המהנדס יוסף גולדקלנג, מרח | המבקשים 1.טירת צבי קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ מס' 570002527 2.מעלה גלבוע - קב' | בית משפט השלום באשדוד תא"ח 37151-11-11 בר שלום ואח' נ' בוקובזה ואח' 21 נובמבר 2011 | 07 ספטמבר 2014 לפני: כב' הסגנית נשיא איטה קציר המערער ח'אלד חמודי ת.ז. XXXXXX985 ע"י ב& | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 24127-08-10 מחמד דעאס נ' איזי קלין בע"מ 07 ספט | בבית המשפט העליון ע"א 9006/00 - ג' בפני: כבוד הנשיא א' ברק המערערים: 1. אגודת מדרשת ישראל קדומי | בפני השופטת דיתה פרוז'ינין – נשיאה גיא אליהו התובע ע"י ב"כ עו"דקארין הדר נ ג ד 1. | בפני כב' הרשמת בכירה מרי יפעתי מבקשים 1. שחר שרותי חרום בע"מ 2. כלל חברה ישראלית לביטוח בע& | לפני כב' השופטת הבכירה נגה אהד מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום | בפני כב' הרשמת בכירה מרי יפעתי תובעים 1. רוברט אלן רוקאווי נגד נתבעים 1. ארז שאול הודעה-אי ביצוע | לפני כב' השופטת מיכל פריימן מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 09 | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה קרן מרגולין - פלדמן המבקש מוחמד נועמן ת.ז.XXXXXX936 נגד המשיב | בפני כב' השופטת ליאת שמיר הירש המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם מישל טטרואשוילי <#2#> נוכחים: ב& | בפני כב' הרשמת בכירה איילת הרץ תובעים 1. סופי אבנר נגד נתבעים 1. לאה דביר פז הודעה מצ"ב כתב | תובע בנק מזרחי טפחות בע"מ ע"י עו"ד אליעזר פודורובסקי נגד נתבעים ע"י עו"ד רו | בקשה מס' 7 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני המבקשים/הנתבעים באמצעות ב"כ עו"ד מרדכי ק | בפני כב' השופט עוז ניר נאוי מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. עמאד עאזם הודעה-אי ביצוע מסירה ה | מספר בקשה:6 בפני כב' השופטת לימור ביבי-ממן מבקש ג'ימי (וגיה) מסרוואה נגד משיב רפאל קנפלר החל | בפני כב' השופט אמיר טובי המערערת המכללה המשותפת - לימודי תואר ומסלולי הכשרה מקצועיים בע"מ נ