מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 160 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'97
2צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 125 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'66
3צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 110 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'50
4צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 160 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'40
5צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 125 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'34
6צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 110 מ"מ ובאורך 3 מ',1מ'25
7צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 75 מ"מ ובאורך 3 מ', דוגמת "חוליות"1מ'14
8קשת 90 מעלות קוטר 160 מ"מ, עם ביקורת גב/ימין/שמאל1יח'186
9קשת 45 מעלות קוטר 160 מ"מ, עם ביקורת גב/ימין/שמאל1יח'186
10קשת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת ימין/שמאל1יח'40
11קשת 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת ימין/שמאל1יח'50
12קשת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת גב1יח'16
13קשת 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת גב1יח'26
14קשת 90 מעלות קוטר 75 מ"מ1יח'12
15קשת 45 מעלות קוטר 75 מ"מ1יח'15
16קשת 90 מעלות קוטר 50 מ"מ1יח'9
17קשת 45 מעלות קוטר 50 מ"מ1יח'9
18אטם שפתיים קוטר 160 מ"מ1יח'2.1
19אטם שפתיים קוטר 110 מ"מ1יח'1
20אטם שפתיים קוטר 75 מ"מ1יח'0.7
21אטם שפתיים קוטר 50 מ"מ1יח'0.6
22אטם שפתיים קוטר 40 מ"מ1יח'0.5
23צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 160 מ"מ עם מצמד1מ'42
24צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 110 מ"מ עם מצמד1מ'24
25צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 75 מ"מ עם מצמד1מ'12.8
26צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 50 מ"מ עם מצמד1מ'8
27צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 40 מ"מ עם מצמד1מ'6.8
28צינורות פוליפרופילן לשפכים )קרים וחמים( ולמרזבים1
29צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 315 מ"מ1מ'204
30צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 250 מ"מ1מ'129
31צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 200 מ"מ1מ'82.5
32צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 160 מ"מ1מ'37.8
33צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 125 מ"מ1מ'41.3
34צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 110 מ"מ1מ'16.7
35צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 90 מ"מ1מ'19.6
36צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 75 מ"מ1מ'14.5
37צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 63 מ"מ1מ'12.2
38צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 50 מ"מ1מ'9.7
39צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 40 מ"מ1מ'7.7
40צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 32 מ"מ1מ'10.4
41צנרת מובילית1
42קופסת ביקורת 90/180 מעלות )כניסה ויציאה( HDPE 110X63X63,דוגמת "גבריט"1יח'132
43מחסום רצפה 110X63 מ"מ SHDP1יח'218
44קופסת ביקורת נפילה 90 מעלות HDPE 110X63X63 , דוגמת "גבריט"1יח'215
45מחבר הברגה פנים קוטר "63X2 , דוגמת "גבריט"1יח'75
46אוגן מתכת מצופה קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'138
47מחבר הברגה פנים קוטר "1/2 50X1, דוגמת "גבריט"1יח'56
48אוגן מתכת מצופה קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'121
49אוגן מתכת מצופה קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'50
50אוגן מתכת מצופה קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'63
51תותב לאוגן 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'97
52תותב לאוגן 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'49
53תותב לאוגן 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'62
54תותב לאוגן 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
55מצמד ריתוך חשמלי קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'477
56מצמד ריתוך חשמלי קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'53
57מצמד ריתוך חשמלי קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'358
58מצמד ריתוך חשמלי קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'27
59מצמד ריתוך חשמלי קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'25
60מצמד ריתוך חשמלי קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'24
61מצמד ריתוך חשמלי קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17
62מצמד ריתוך חשמלי קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'21
63מחבר )מופה( התפשטות קוטר 110 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'35
64מחבר )מופה( התפשטות קוטר 90 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'40
65מחבר )מופה( התפשטות קוטר 75 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'37
66מחבר )מופה( התפשטות קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'669
67מחבר )מופה( התפשטות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'83
68מחבר )מופה( התפשטות קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'370
69מחבר )מופה( התפשטות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'67
70מחבר )מופה( התפשטות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'37
71מחבר )מופה( התפשטות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'40
72מחבר )מופה( התפשטות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'37
73מחבר )מופה( התפשטות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
74מחבר )מופה( התפשטות קוטר 50 מ"מ, 40 מ"מ, 32 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
75קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'239
76קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'90
77קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 125X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'147
78קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'83
79קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'78
80קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'73
81קטע ביקורת 45 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'238
82קטע ביקורת 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'122
83מסעף כפול 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, 110X50 מ"מ, 110X40 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'64
84הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'726
85הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'418
86הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'497
87הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'428
88הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'321
89הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X110 מ"מ, 200X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'293
90הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'125
91הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'120
92הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X90 מ"מ, 160X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'120
93הסתעפות 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'27
94הסתעפות 45 מעלות קוטר 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'29
95הסתעפות 45 מעלות קוטר 90X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'60
96הסתעפות 45 מעלות קוטר 75X75 מ"מ, 75X63 מ"מ, 75X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17.7
97הסתעפות 45 מעלות קוטר 63X63 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'15
98הסתעפות 45 מעלות קוטר 50X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
99הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'611
100הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'459
101הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'440
102הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'401
103הסתעפות 90 מעלות קוטר 200X200 מ"מ, 200X160 מ"מ, 200X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'294
104הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'110
105הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'113
106הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X75 מ"מ, 160X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'130
107הסתעפות 90 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'25
108הסתעפות 90 מעלות קוטר 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'30
109הסתעפות 90 מעלות קוטר 90X90 מ"מ, 90X75 מ"מ, 90X63 מ"מ, 90X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'26
110הסתעפות 90 מעלות קוטר 75X75 מ"מ, 75X63 מ"מ, 75X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'19
111הסתעפות 90 מעלות קוטר 63X63 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17
112הסתעפות 90 מעלות קוטר 50X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
113זווית 90 מעלות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'62
114זווית 90 מעלות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'73
115זווית 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'16.9
116זווית 90 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'20.2
117זווית 90 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'13.7
118זווית 90 מעלות קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'7
119זווית 90 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'11
120זווית 45 מעלות רדיוס ארוך קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'235
121זווית 45 מעלות רדיוס ארוך קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'187
122זווית 45 מעלות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'26
123זווית 45 מעלות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'69
124זווית 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17.3
125זווית 45 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'19
126זווית 45 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
127זווית 45 מעלות קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'6
128זווית 45 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'8.7
129זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'496
130זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'250
131זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'75
132זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'36
133זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'24.5
134זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'20.2
135זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'16.5
136זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'18.3
137זווית 90 מעלות ארוכה קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'7.3
138מצרה צדדית )ארוכה( 250x200 מ"מ , דוגמת "גבריט"1יח'286
139מצרה צדדית )ארוכה( 200x160, דוגמת "גבריט"1יח'205
140מצרה צירית 160x110, דוגמת "גבריט"1יח'33.5
141מצרה צדדית )ארוכה( 200x110, דוגמת "גבריט"1יח'165
142מצרה צירית 75X50 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'10.2
143מצרה צירית 110X90 מ"מ, 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'8.7
144ספחי גבריט1
145מצרה צירית 50X32, דוגמת "גבריט"1יח'8.9
146צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 315 מ"מ1מ'194
147צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 250 מ"מ1מ'106
148צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 200 מ"מ1מ'58
149צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 160 מ"מ1מ'38
150צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 125 מ"מ1מ'34
151צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 110 מ"מ1מ'16.5
152צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 90 מ"מ1מ'16.1
153צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 75 מ"מ1מ'10.5
154צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 63 מ"מ1מ'9.4
155צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 50 מ"מ1מ'8.8
156צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 40 מ"מ1מ'9.2
157צנרת גבריט1
158צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 32 מ"מ1מ'7.2
159צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE1
^
X

חיפוש פסקי דין:

יזמות עסקית קרובים אל יאנוש קורצ'אק 4, עכו, ישראל | סקרים קרובים אל שמיר 1-3, ערד, ישראל | עיבוד נתונים קרובים אל אקוודוקט, קיסריה, ישראל | ציוד קמפינג קרובים אל גלעד 1-3, מגדל העמק, ישראל | שפים קרובים אל יגאל ידין 6-34, בית שאן, ישראל | סיעוד קרובים אל וולפסון 4, נהריה, ישראל | עמילי מכס קרובים אל שביל ישראל, צפת, ישראל | בלונים קרובים אל נווה גנים 17, חיפה, ישראל | כלי נשק קרובים אל Unnamed Road, Gan Shmuel, ישראל | סוכנויות רכב קרובים אל המאה ועשרים 4, ראשון לציון, ישראל | עופות קרובים אל קומבה 20, חדרה, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל ויקטור מנביץ', נהריה, ישראל | תרגום קרובים אל המים 9051, אילת, ישראל | העתקות אור קרובים אל אלי כהן 629, נתיבות, ישראל | חותמות קרובים אל Unnamed Road, Ashdod, ישראל | נעליים קרובים אל נחל חווה 1-3, מצפה רמון, ישראל | ועידות וכנסים קרובים אל תגית 2-12, עפולה, ישראל | עניבות קרובים אל 70, זכרון יעקב, ישראל | כלי נשק קרובים אל האלון, כפר הנגיד, ישראל | קיבוצים ומושבים קרובים אל Unnamed Road, Eilat, ישראל | מתכות ר.ב.או. (חברה בינלאומית) בע"מ בפתח תקוה | השכרת רכב יוניברסל משאיות ישראל - מרכז מכירות בע"מ בפתח תקוה | סיעוד האגודה למען הקשיש סחלב בטירת כרמל | רשתות שידור סקרינפיקס בע"מ בראש העין | מכשירי שמיעה שטיינר מכשירי שמיעה בע"מ בקרית שמונה | הרב טויסיג בונים יואל האדמו"ר ממאטערסדארף בירושלים | מורה לנהיגה אפי אברג'יל ידני ואוטומט ברמות נפתלי | בית משפט בית משפט מקומי בצפת | ספרי קודש החברה לכתבי קודש בתל אביב - יפו | מטאורולוגיה אגרולן בנוב | אופנה ובגדים אריסטו שמט ביקנעם עילית | אלומיניום תריסי עמישי בקרית ארבע | חבלים ענק הבטיחות ביבנה | עישון מוצרי איכות קנדיים בע"מ ברעננה | משאבות סליל המנוע בע"מ בנשר | אינסטלציה אימפרטור - ניקיון תחזוקה בראשון לציון | מכונות אוטומטיות ס.ב אוטומטים בפתח תקוה | ציוד ואספקה לחדרי שירותים י.נתנאל שיווק מוצרי צריכה בע"מ בכפר קאסם | קידום אתרים קידום אתרים-Kseo-שני קידנר בתל אביב - יפו | איזון דינמי א. רוזנברג שרותי איזון דינמי לתעשיה בע"מ בקרית ביאליקמחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון חומרי שרברבות | מחירון גינון והשקיה | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון חומרי שרברבות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות עפר | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות צביעה | מחירון אביזרי צנרת | מחירון מכסים עם מסגרות לשוחות בקרה | מחירון מקררי מים קירור בלבד | מחירון משאבות חום לחימום | מחירון ניסור וקידוח באלמנטים מבטון מזויין | מחירון מחלקים לצינורות פלסטים )מרכזיה( | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון צנרת מובילית | מחירון צביעת פרופילי פלדה ואלומיניום | מחירון צינורות | מחירון גדרות מתיל, רשת ופח גלי | מחירון שינוע והעברת ריהוט | מחירון אביזרים בשירותים ובמקלחות לנכים | מחירון אביזרים לצנרת P.V.C לביוב ותיעול לפי ת"י 884 | מחירון צבע לסימון דרכים | מחירון פרגולות עץ ואלומיניום | מחירון אשפתונים וברזיות | מחירון מוצרי שיש (אבן) | מחירון ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C | מחירון צינורות | מחירון אביזרים, סיפונים ומחסומי רצפה | מחירון מעליות ל-6 נוסעים לבנין מגורים (ללא חדר מכונה | מחירון בידוד למחיצות ותקרות | מחירון מתקנים להרכבת אביזרים על מחיצות גבס | מחירון מיניפיילים | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון בניה בבלוקי פוליביד | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון שוחות בקרה עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן | מחירון חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות56408-02-13 בפני כב' השופט נסר אבו טהה המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד רמי אלמכאו | בית המשפט המחוזי בחיפה 24 אוקטובר 2011 ע"ו 46073-06-11 נתיב נ' קצין התגמולים-משרד הבטחון-אג | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עמ"נ 41877-09-11 בפני כב' | לפני כב' השופטת יסכה רוטנברג תובעים 1. אלדן תחבורה בע"מ נגד נתבעים 1. עובדיה בנעזוז החלטה ק | החלטה בתיק בג"ץ 4722/16 בבית המשפט העליון בג"ץ 4722/16 לפני:כבוד השופט ע' פוגלמן העותר:אוס | 1 לפני כבוד השופט אברהם יעקב - סג"נ מבקשים 1. סביון אחזקות א.פ.י.ק. בע"מ 2. אליהו פנחסי נג | החלטה בתיק בג"ץ 1910/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 1910/10 - ח' בפני: כבוד השופטת ע' ארבל העות | החלטה בתיק בג"ץ 2967/15 בבית המשפט העליון בג"ץ 2967/15 - א' לפני:כבוד השופטת ד' ברק-ארז הע | בפני כב' השופט אבי שליו מבקשים 1.דרור עטיה 2.חיית עטיה נגד משיבה א.ש. אילנות יזום שיווק ובניית פ | לפני: כב' השופט צבי פרנקל התובעת: אלנה חנה אפלמן (ת.ז.-XXXXXX574) - הנתבע: המוסד לביטוח לאומי הח | לפני כב' השופט יובל גזית תובעים 1. מלכה מלי טריקי נגד נתבעים 1. ד"ר רוני מוסקונה 2. מרכז רפ | בפני כב' השופט צבי פרנקל תובע צפוות עיסא אחלאווי נגד נתבעת גאוי יחזקאל - חברה לבנין ופתוח בע&quo | החלטה בתיק ע"א 10978/04 בבית המשפט העליון ע"א 10978/04 בפני: כבוד השופטת א' חיות המערער: א | בבית המשפט העליון בה"נ 9170/99 בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת | 13 אוגוסט 2014 לפני: כב' השופטת אורנית אגסי התובעת: שרון דקל, ת.ז. XXXXXX165 ע"י ב"כ: | בבית המשפט העליון ע"א 1398/97 בפני: כבוד הרשמת א' אפעל-גבאי המערערים: 1. גינת רפי 2. דדון יוכי | החלטה בתיק רע"א 5585/12 בבית המשפט העליון רע"א 5585/12 רע"א 5587/12 רע"א 6047/12 | בפני כב' השופטת אורית ליפשיץ תובעים 1. סבטלנה מילמן נגד נתבעים 1. מעיין דרום י. ד. בע"מ הנד | החלטה בתיק בג"ץ 3657/14 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 3657/14 - ה' לפני:כבוד הרשם גלעד ל | בית משפט השלום בכפר סבא תא"מ 36889-12-11 ש. שלמה רכב בע"מ נ' גונן ואח' 19 ינואר 20 | בבית המשפט העליון רע"א 6333/98 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקשים: 1. דורון יצחק 2. גד שפי 3. משה | החלטה בתיק רע"א 1069/11 בבית המשפט העליון רע"א 1069/11 - א' בפני: כבוד השופט א' גרוניס המב | מספר בקשה:2 בפני כב' השופט יהושע רטנר מבקשת אייל מלסה ת.ז. XXXXXX353 נגד משיבים תיק הוצל"פ | בפני כב' הסגן נשיא אהרן פרקש, שופט ארנון דראל, שופט עודד שחם מערערים 1. גמילה מוסא סיאס נגד משיב