מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 160 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'97
2צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 125 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'66
3צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 110 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'50
4צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 160 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'40
5צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 125 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'34
6צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 110 מ"מ ובאורך 3 מ',1מ'25
7צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 75 מ"מ ובאורך 3 מ', דוגמת "חוליות"1מ'14
8קשת 90 מעלות קוטר 160 מ"מ, עם ביקורת גב/ימין/שמאל1יח'186
9קשת 45 מעלות קוטר 160 מ"מ, עם ביקורת גב/ימין/שמאל1יח'186
10קשת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת ימין/שמאל1יח'40
11קשת 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת ימין/שמאל1יח'50
12קשת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת גב1יח'16
13קשת 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת גב1יח'26
14קשת 90 מעלות קוטר 75 מ"מ1יח'12
15קשת 45 מעלות קוטר 75 מ"מ1יח'15
16קשת 90 מעלות קוטר 50 מ"מ1יח'9
17קשת 45 מעלות קוטר 50 מ"מ1יח'9
18אטם שפתיים קוטר 160 מ"מ1יח'2.1
19אטם שפתיים קוטר 110 מ"מ1יח'1
20אטם שפתיים קוטר 75 מ"מ1יח'0.7
21אטם שפתיים קוטר 50 מ"מ1יח'0.6
22אטם שפתיים קוטר 40 מ"מ1יח'0.5
23צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 160 מ"מ עם מצמד1מ'42
24צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 110 מ"מ עם מצמד1מ'24
25צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 75 מ"מ עם מצמד1מ'12.8
26צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 50 מ"מ עם מצמד1מ'8
27צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 40 מ"מ עם מצמד1מ'6.8
28צינורות פוליפרופילן לשפכים )קרים וחמים( ולמרזבים1
29צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 315 מ"מ1מ'204
30צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 250 מ"מ1מ'129
31צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 200 מ"מ1מ'82.5
32צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 160 מ"מ1מ'37.8
33צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 125 מ"מ1מ'41.3
34צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 110 מ"מ1מ'16.7
35צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 90 מ"מ1מ'19.6
36צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 75 מ"מ1מ'14.5
37צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 63 מ"מ1מ'12.2
38צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 50 מ"מ1מ'9.7
39צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 40 מ"מ1מ'7.7
40צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 32 מ"מ1מ'10.4
41צנרת מובילית1
42קופסת ביקורת 90/180 מעלות )כניסה ויציאה( HDPE 110X63X63,דוגמת "גבריט"1יח'132
43מחסום רצפה 110X63 מ"מ SHDP1יח'218
44קופסת ביקורת נפילה 90 מעלות HDPE 110X63X63 , דוגמת "גבריט"1יח'215
45מחבר הברגה פנים קוטר "63X2 , דוגמת "גבריט"1יח'75
46אוגן מתכת מצופה קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'138
47מחבר הברגה פנים קוטר "1/2 50X1, דוגמת "גבריט"1יח'56
48אוגן מתכת מצופה קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'121
49אוגן מתכת מצופה קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'50
50אוגן מתכת מצופה קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'63
51תותב לאוגן 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'97
52תותב לאוגן 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'49
53תותב לאוגן 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'62
54תותב לאוגן 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
55מצמד ריתוך חשמלי קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'477
56מצמד ריתוך חשמלי קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'53
57מצמד ריתוך חשמלי קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'358
58מצמד ריתוך חשמלי קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'27
59מצמד ריתוך חשמלי קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'25
60מצמד ריתוך חשמלי קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'24
61מצמד ריתוך חשמלי קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17
62מצמד ריתוך חשמלי קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'21
63מחבר )מופה( התפשטות קוטר 110 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'35
64מחבר )מופה( התפשטות קוטר 90 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'40
65מחבר )מופה( התפשטות קוטר 75 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'37
66מחבר )מופה( התפשטות קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'669
67מחבר )מופה( התפשטות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'83
68מחבר )מופה( התפשטות קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'370
69מחבר )מופה( התפשטות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'67
70מחבר )מופה( התפשטות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'37
71מחבר )מופה( התפשטות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'40
72מחבר )מופה( התפשטות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'37
73מחבר )מופה( התפשטות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
74מחבר )מופה( התפשטות קוטר 50 מ"מ, 40 מ"מ, 32 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
75קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'239
76קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'90
77קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 125X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'147
78קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'83
79קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'78
80קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'73
81קטע ביקורת 45 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'238
82קטע ביקורת 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'122
83מסעף כפול 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, 110X50 מ"מ, 110X40 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'64
84הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'726
85הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'418
86הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'497
87הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'428
88הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'321
89הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X110 מ"מ, 200X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'293
90הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'125
91הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'120
92הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X90 מ"מ, 160X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'120
93הסתעפות 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'27
94הסתעפות 45 מעלות קוטר 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'29
95הסתעפות 45 מעלות קוטר 90X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'60
96הסתעפות 45 מעלות קוטר 75X75 מ"מ, 75X63 מ"מ, 75X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17.7
97הסתעפות 45 מעלות קוטר 63X63 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'15
98הסתעפות 45 מעלות קוטר 50X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
99הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'611
100הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'459
101הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'440
102הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'401
103הסתעפות 90 מעלות קוטר 200X200 מ"מ, 200X160 מ"מ, 200X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'294
104הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'110
105הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'113
106הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X75 מ"מ, 160X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'130
107הסתעפות 90 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'25
108הסתעפות 90 מעלות קוטר 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'30
109הסתעפות 90 מעלות קוטר 90X90 מ"מ, 90X75 מ"מ, 90X63 מ"מ, 90X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'26
110הסתעפות 90 מעלות קוטר 75X75 מ"מ, 75X63 מ"מ, 75X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'19
111הסתעפות 90 מעלות קוטר 63X63 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17
112הסתעפות 90 מעלות קוטר 50X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
113זווית 90 מעלות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'62
114זווית 90 מעלות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'73
115זווית 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'16.9
116זווית 90 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'20.2
117זווית 90 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'13.7
118זווית 90 מעלות קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'7
119זווית 90 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'11
120זווית 45 מעלות רדיוס ארוך קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'235
121זווית 45 מעלות רדיוס ארוך קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'187
122זווית 45 מעלות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'26
123זווית 45 מעלות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'69
124זווית 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17.3
125זווית 45 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'19
126זווית 45 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
127זווית 45 מעלות קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'6
128זווית 45 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'8.7
129זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'496
130זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'250
131זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'75
132זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'36
133זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'24.5
134זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'20.2
135זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'16.5
136זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'18.3
137זווית 90 מעלות ארוכה קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'7.3
138מצרה צדדית )ארוכה( 250x200 מ"מ , דוגמת "גבריט"1יח'286
139מצרה צדדית )ארוכה( 200x160, דוגמת "גבריט"1יח'205
140מצרה צירית 160x110, דוגמת "גבריט"1יח'33.5
141מצרה צדדית )ארוכה( 200x110, דוגמת "גבריט"1יח'165
142מצרה צירית 75X50 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'10.2
143מצרה צירית 110X90 מ"מ, 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'8.7
144ספחי גבריט1
145מצרה צירית 50X32, דוגמת "גבריט"1יח'8.9
146צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 315 מ"מ1מ'194
147צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 250 מ"מ1מ'106
148צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 200 מ"מ1מ'58
149צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 160 מ"מ1מ'38
150צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 125 מ"מ1מ'34
151צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 110 מ"מ1מ'16.5
152צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 90 מ"מ1מ'16.1
153צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 75 מ"מ1מ'10.5
154צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 63 מ"מ1מ'9.4
155צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 50 מ"מ1מ'8.8
156צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 40 מ"מ1מ'9.2
157צנרת גבריט1
158צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 32 מ"מ1מ'7.2
159צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE1
^
X

חיפוש פסקי דין:

מחסני קירור קרובים אל גבעת שחומית, קרית שמונה, ישראל | נייר וקרטון קרובים אל עין שביב 70, מצפה רמון, ישראל | כרטיסי אשראי קרובים אל 7012 12, נצרת, ישראל | ליקויי למידה קרובים אל Unnamed Road, Rishon LeTsiyon, ישראל | זכוכית קרובים אל דרך ניר גלים 6, אשדוד, ישראל | מילוי גז קרובים אל | מתנות קרובים אל מיכאל חזני 14-18, חדרה, ישראל | כוח אדם קרובים אל שאול המלך 2, בית שאן, ישראל | שטיחים קרובים אל בן אהרון 12, קרית מלאכי, ישראל | תשמישי קדושה קרובים אל שדרות הבנים, מגדל העמק, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל Unnamed Road, ישראל | יועצי מס קרובים אל הרצל 45, בית שאן, ישראל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל מסריק 10, נהריה, ישראל | חילוץ והצלה קרובים אל הנ"ץ 6, רמת השרון, ישראל | פירות וירקות קרובים אל שדרות הרצל 234, דימונה, ישראל | עורכי דין קרובים אל | פסיכיאטרים קרובים אל 65, ישראל | מזרקות קרובים אל הנפח 2-10, אילת, ישראל | יציקה קרובים אל התעשייה 17-21, ערד, ישראל | מכונות משחק קרובים אל 3835, ישראל | מלגזות הרדגום בע"מ בחיפה | אינסטלטור השרות המהיר-גילי שמחון ברמת גן | אנימציה שרון אנימציה בחדרה | אופנה ובגדים איי פלוס A+ בתל אביב - יפו | דפוס עטיה יעל בירושלים | ריקוד בי"ס למחול - סטודיו אורלי הופמן בקרית מוצקין | מגיה יהורם בן הרוש בקדומים | איפור דבי מן - איפור אומנותי בכפר ורדים | עיניים מכון הרשטיין ברמת גן | אבלות אבן ושיש בראש העין | מחסני ערובה לוגיסטיקר בע"מ בלוד | טיפול משפחתי נסיה טל-אל בהוד השרון | מוצרי היגיינה רוזפדס בזכרון יעקב | ארגון "משך הנחל"-ברסלב בירושלים | מתווך מרכז מידע-נדל"ן בחיפה | טיולים כספי טורס בע"מ בבת ים | טחנת קמח ערית טחינת איכות בע"מ בעפולה | טרקטורים שרות לטרקטורים ומלגזות בזמר | עיניים זיגי שאול אופטומטריסטים בע"מ בחיפה | לימודי שפות הסטודיו לאנגלית במודיעיןמחירון גינון והשקיה | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון מתקני הסקה | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון מתקני חשמל | מחירון עבודות איטום | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון גידור | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מעקות בטיחות והפרדה | מחירון בניה בבלוקי אשקלית 268 | מחירון מדי מים ומקטיני לחץ | מחירון משטחים ומשולשי מדרגות | מחירון תבניות מפח לעמודים עגולים | מחירון מדי לחץ ומדי מים | מחירון תעלות גמישות מאלומיניום | מחירון ספחים- מחברי הברגה מסוג P.S | מחירון מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים | מחירון שוחות בקרה עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן | מחירון בלוקי אינטרבלוק | מחירון מפוחים | מחירון ביוב, תיעול ומתקני סילוק | מחירון כלונסאות בטון עם תמיסת בנטונייט | מחירון מתלים | מחירון טיח תרמי ואקוסטי לקירות פנים | מחירון מנעולים, תיבות מכתבים וכספות | מחירון רעפים ביטומנים | מחירון עטיפת בטון לצינורות | מחירון הארקות | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע( ובורות רקב - מפוליאתילן | מחירון הריסת מבנים | מחירון מתקנים משולבים | מחירון מעבירי מים ותעלות | מחירון שסתומים ומסננים | מחירון פריקסט | מחירון שולחנות | מחירון בידוד אם שרוולי "וידופלקס" | מחירון קירות אקוסטיים | מחירון מכסים, מסגרות ואבני שפה מברזל בבית המשפט העליון בירושלים רע"פ 3454/97 בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן המבקש: דעיייף מוחמד נג | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 16593-10-11 אופרייט ליס בע"מ נ' בלחסן ואח' 18 דצמבר 2011 | בית משפט השלום בבאר שבע מ"ת 18587-05-12 מדינת ישראל נ' אלהושאלה(עציר) 05 אוגוסט 2012 18564- | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. עיריית לוד נגד נתבעים 1. עבד אלבחר הודעה בהת | בפני כב' השופטת רבקה שורץ מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 2. אבו דהבאן היאב אבו דהבאן היאב אי ב | בפני כב' השופט נאסר ג'השאן תובעים אבו ראס לוגיסטיקה מתקדמת בע"מ נגד נתבעים מ. הולצמן עמ | בפני כב' השופטת מירב כפיר המאשימה ועדה מקומית לתכנון זמורה נגד הנאשמים 1. דהן את רביד נכסים והשק | בפני כב' השופטת לימור רייך תובע 1. ישי בוסאני נגד נתבעים 1. מוזס ניהול בע"מ 2. מוזס סטיישן | החלטה בתיק בג"ץ 1113/15 בבית המשפט העליון בג"ץ 1113/15 - ו' לפני:כבוד השופט א' שהם העותרת: | לפני כבוד ה שופט עוז ניר נאוי המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב כפיר תמם \<#1#> פרוטוקול נרשם בתיק 126 | בבית המשפט העליון בה"נ 3201/99 - א' בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון המבקשים: 1. לינה קודנקו 2. דמיטרי | בית משפט השלום בחיפה ת"א 35217-11-10 מנשרוב ואח' נ' נוף ים בטחון בע"מ ואח' תיק | פסק-דין בתיק בג"ץ 5754/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 5754/10 בפני: כ | בפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. אמדוקס (ישראל) בע"מ נגד נתבעים 1. אבי ס | בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים עפ"ת 11619-09-11 חרמא אדיב נ' מדינת | בפני כב' השופטת עפרה צ'רניאק מבקשים נגד משיבים החלטה בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום | בפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין מבקשים 1. סימה אמסלם נגד משיבים 1. מנורה חברה לביטוח בע"מ ה | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מערערים 1. עירית קרית מוצקין נגד משיבים 1. גלי גיל מרכז לספורט ונופש | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. מלכה אלמליח נגד נתבעים 1. קו-גול יוניטרייד בע"מ 2. נקי | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 51546-03-11 ברהום נ' אייל ד. אבן ושיש בע"מ בפני כב&# | בפני כב' הרשמת בכירה מרי יפעתי מבקשים 1. שירביט חברה לביטוח בע"מ - ח.פ 512904608 נגד משיבים | בפני כב' השופטת לאה שלזינגר שמאי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. מני מסעוד בן דוד הודעה על ב | בפני כב' השופט איתי ברסלר-גונן המאשימה מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד בת-אל חיים יואל נ | בית המשפט המחוזי מרכז רע"א 2032-02-12 בע"מ נ' דניה סיבוס בע"מ בפני כב' השופטת