מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 160 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'97
2צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 125 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'66
3צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "+Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 110 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'50
4צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 160 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'40
5צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 125 מ"מ ובאורך 3 מ',דוגמת "חוליות"1מ'34
6צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 110 מ"מ ובאורך 3 מ',1מ'25
7צינורות פוליפרופילן תלת שכבתי "Silent Ultra" )קו שקט( לשפכים קוטר 75 מ"מ ובאורך 3 מ', דוגמת "חוליות"1מ'14
8קשת 90 מעלות קוטר 160 מ"מ, עם ביקורת גב/ימין/שמאל1יח'186
9קשת 45 מעלות קוטר 160 מ"מ, עם ביקורת גב/ימין/שמאל1יח'186
10קשת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת ימין/שמאל1יח'40
11קשת 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת ימין/שמאל1יח'50
12קשת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת גב1יח'16
13קשת 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, עם ביקורת גב1יח'26
14קשת 90 מעלות קוטר 75 מ"מ1יח'12
15קשת 45 מעלות קוטר 75 מ"מ1יח'15
16קשת 90 מעלות קוטר 50 מ"מ1יח'9
17קשת 45 מעלות קוטר 50 מ"מ1יח'9
18אטם שפתיים קוטר 160 מ"מ1יח'2.1
19אטם שפתיים קוטר 110 מ"מ1יח'1
20אטם שפתיים קוטר 75 מ"מ1יח'0.7
21אטם שפתיים קוטר 50 מ"מ1יח'0.6
22אטם שפתיים קוטר 40 מ"מ1יח'0.5
23צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 160 מ"מ עם מצמד1מ'42
24צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 110 מ"מ עם מצמד1מ'24
25צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 75 מ"מ עם מצמד1מ'12.8
26צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 50 מ"מ עם מצמד1מ'8
27צינורות פוליפרופילן לשפכים קוטר 40 מ"מ עם מצמד1מ'6.8
28צינורות פוליפרופילן לשפכים )קרים וחמים( ולמרזבים1
29צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 315 מ"מ1מ'204
30צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 250 מ"מ1מ'129
31צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 200 מ"מ1מ'82.5
32צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 160 מ"מ1מ'37.8
33צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 125 מ"מ1מ'41.3
34צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 110 מ"מ1מ'16.7
35צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 90 מ"מ1מ'19.6
36צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 75 מ"מ1מ'14.5
37צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 63 מ"מ1מ'12.2
38צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 50 מ"מ1מ'9.7
39צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 40 מ"מ1מ'7.7
40צינור להולכת שפכים עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4476 דוגמת מובילית )שחור(, קוטר 32 מ"מ1מ'10.4
41צנרת מובילית1
42קופסת ביקורת 90/180 מעלות )כניסה ויציאה( HDPE 110X63X63,דוגמת "גבריט"1יח'132
43מחסום רצפה 110X63 מ"מ SHDP1יח'218
44קופסת ביקורת נפילה 90 מעלות HDPE 110X63X63 , דוגמת "גבריט"1יח'215
45מחבר הברגה פנים קוטר "63X2 , דוגמת "גבריט"1יח'75
46אוגן מתכת מצופה קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'138
47מחבר הברגה פנים קוטר "1/2 50X1, דוגמת "גבריט"1יח'56
48אוגן מתכת מצופה קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'121
49אוגן מתכת מצופה קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'50
50אוגן מתכת מצופה קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'63
51תותב לאוגן 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'97
52תותב לאוגן 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'49
53תותב לאוגן 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'62
54תותב לאוגן 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
55מצמד ריתוך חשמלי קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'477
56מצמד ריתוך חשמלי קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'53
57מצמד ריתוך חשמלי קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'358
58מצמד ריתוך חשמלי קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'27
59מצמד ריתוך חשמלי קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'25
60מצמד ריתוך חשמלי קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'24
61מצמד ריתוך חשמלי קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17
62מצמד ריתוך חשמלי קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'21
63מחבר )מופה( התפשטות קוטר 110 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'35
64מחבר )מופה( התפשטות קוטר 90 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'40
65מחבר )מופה( התפשטות קוטר 75 מ"מ עם טבעת לנקודת קיבוע "גבריט"1יח'37
66מחבר )מופה( התפשטות קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'669
67מחבר )מופה( התפשטות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'83
68מחבר )מופה( התפשטות קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'370
69מחבר )מופה( התפשטות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'67
70מחבר )מופה( התפשטות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'37
71מחבר )מופה( התפשטות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'40
72מחבר )מופה( התפשטות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'37
73מחבר )מופה( התפשטות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
74מחבר )מופה( התפשטות קוטר 50 מ"מ, 40 מ"מ, 32 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'35
75קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'239
76קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'90
77קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 125X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'147
78קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'83
79קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'78
80קטע ביקורת 90 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'73
81קטע ביקורת 45 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'238
82קטע ביקורת 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'122
83מסעף כפול 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, 110X50 מ"מ, 110X40 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'64
84הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'726
85הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'418
86הסתעפות 45 מעלות קוטר 250X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'497
87הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'428
88הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'321
89הסתעפות 45 מעלות קוטר 200X110 מ"מ, 200X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'293
90הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'125
91הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'120
92הסתעפות 45 מעלות קוטר 160X90 מ"מ, 160X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'120
93הסתעפות 45 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'27
94הסתעפות 45 מעלות קוטר 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'29
95הסתעפות 45 מעלות קוטר 90X75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'60
96הסתעפות 45 מעלות קוטר 75X75 מ"מ, 75X63 מ"מ, 75X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17.7
97הסתעפות 45 מעלות קוטר 63X63 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'15
98הסתעפות 45 מעלות קוטר 50X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
99הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'611
100הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'459
101הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'440
102הסתעפות 90 מעלות קוטר 250X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'401
103הסתעפות 90 מעלות קוטר 200X200 מ"מ, 200X160 מ"מ, 200X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'294
104הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'110
105הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'113
106הסתעפות 90 מעלות קוטר 160X75 מ"מ, 160X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'130
107הסתעפות 90 מעלות קוטר 110X110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'25
108הסתעפות 90 מעלות קוטר 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'30
109הסתעפות 90 מעלות קוטר 90X90 מ"מ, 90X75 מ"מ, 90X63 מ"מ, 90X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'26
110הסתעפות 90 מעלות קוטר 75X75 מ"מ, 75X63 מ"מ, 75X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'19
111הסתעפות 90 מעלות קוטר 63X63 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17
112הסתעפות 90 מעלות קוטר 50X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
113זווית 90 מעלות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'62
114זווית 90 מעלות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'73
115זווית 90 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'16.9
116זווית 90 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'20.2
117זווית 90 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'13.7
118זווית 90 מעלות קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'7
119זווית 90 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'11
120זווית 45 מעלות רדיוס ארוך קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'235
121זווית 45 מעלות רדיוס ארוך קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'187
122זווית 45 מעלות קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'26
123זווית 45 מעלות קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'69
124זווית 45 מעלות קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'17.3
125זווית 45 מעלות קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'19
126זווית 45 מעלות קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'12
127זווית 45 מעלות קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'6
128זווית 45 מעלות קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'8.7
129זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 250 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'496
130זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 200 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'250
131זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 160 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'75
132זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 125 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'36
133זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 110 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'24.5
134זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 90 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'20.2
135זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 75 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'16.5
136זווית 90 מעלות רדיוס ארוך קוטר 63 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'18.3
137זווית 90 מעלות ארוכה קוטר 50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'7.3
138מצרה צדדית )ארוכה( 250x200 מ"מ , דוגמת "גבריט"1יח'286
139מצרה צדדית )ארוכה( 200x160, דוגמת "גבריט"1יח'205
140מצרה צירית 160x110, דוגמת "גבריט"1יח'33.5
141מצרה צדדית )ארוכה( 200x110, דוגמת "גבריט"1יח'165
142מצרה צירית 75X50 מ"מ, 63X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'10.2
143מצרה צירית 110X90 מ"מ, 110X75 מ"מ, 110X63 מ"מ, 110X50 מ"מ, דוגמת "גבריט"1יח'8.7
144ספחי גבריט1
145מצרה צירית 50X32, דוגמת "גבריט"1יח'8.9
146צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 315 מ"מ1מ'194
147צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 250 מ"מ1מ'106
148צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 200 מ"מ1מ'58
149צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 160 מ"מ1מ'38
150צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 125 מ"מ1מ'34
151צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 110 מ"מ1מ'16.5
152צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 90 מ"מ1מ'16.1
153צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 75 מ"מ1מ'10.5
154צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 63 מ"מ1מ'9.4
155צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 50 מ"מ1מ'8.8
156צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 40 מ"מ1מ'9.2
157צנרת גבריט1
158צינור לביוב עמיד בטמפ' גבוהה בהתאם לת"י 4766 דוגמת "גבריט", קוטר 32 מ"מ1מ'7.2
159צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE1
^
X

חיפוש פסקי דין:

פרחים קרובים אל לח"י 21-39, אופקים, ישראל | יהלומים קרובים אל הזית 20, פרדס חנה כרכור, ישראל | מיכלים קרובים אל 10, בית הגדי, ישראל | קידום אתרים קרובים אל Unnamed Road, ישראל | חתמים קרובים אל דרך הרב שלום איפרגן, שדרות, ישראל | מברשות קרובים אל | מעונות יום ומשפחתונים קרובים אל הברדלס 8, אילת, ישראל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל שדרות זלמן שניאור 5, ראשון לציון, ישראל | מסעדות קרובים אל חטיבת כרמלי 37, חדרה, ישראל | מתווכים קרובים אל הגולן 47, נהריה, ישראל | אנטנות קרובים אל אבי אורן, פתח תקווה, ישראל | חלונות קרובים אל | פיתוח וייעוץ ארגוני קרובים אל Unnamed Road, Fureidis, ישראל | הובלות קרובים אל שדרות קק"ל 100, כרמיאל, ישראל | פיצריות קרובים אל שדרות בן גוריון 35, זכרון יעקב, ישראל | יהלומים קרובים אל איינשטיין 56, תל אביב יפו, ישראל | תמלול קרובים אל עין זיק, מצפה רמון, ישראל | חנויות קרובים אל לוי אשכול, טבריה, ישראל | סוכנויות רכב קרובים אל 7, ישראל | פוליגרף קרובים אל שחף 19, פרדס חנה כרכור, ישראל | משאבות סיניבר שילובים בע"מ בלוד | אלומיניום תריסי אלמכר בג'דיידה-מכר | וסתי לחץ אחים פולק בפתח תקוה | טניס חוג טניס לילדים בגבעתיים | טבח אנה בתל אביב - יפו | זואותרפיה עפרה חיות וליטופים בגבעתיים | מילוי גז טכנאי גז ביתי ביהוד-מונוסון | סופרמרקט מגה בעיר ברעננה | עץ גולדין עבודות עץ ברחובות | זיקוקים מחמיד מוסטקים באום אל-פחם | גלויות וכרטיסי ברכה צומי- המרכז ישראלי לתשומת לב בנווה ירק | מכבסה מכבסה - מתפרה בחיפה | מכניקה עדינה מיקרו כלים בע"מ במגדל תפן | דודים "אנרטל" בלוד | בית עלמין חברה קדישא גחש"א הרצליה בהרצליה | יועץ מאירסון ויקי בכפר יונה | צלם אבקסיס דני בחיפה | מורשי טאבו איציק שירותי עזר משפטיים בתל אביב - יפו | ניקיון ע.י אחזקות בנתניה | בשמים אפריל בפתח תקוהמחירון מתקני תברואה | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון ריהוט חוץ | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון מסגרות חרש | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מתקני הסקה | מחירון אבני שפה לתא תפיסה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן | מחירון הובלה והתקנת יחידות דיזל גנרטור | מחירון קירות מסד | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון כבלי התקנה כולל תו תק | מחירון קונסטרוקציה לגג רעפים | מחירון שסתום אל חוזר למים | מחירון יחידות מאייד ויחידות עיבוי לחדר קירור (18°C | מחירון כלונסאות בטון עם תמיסת בנטונייט | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי ולוחות פוליקרבונט | מחירון עבודות אספלט | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון קידוח כלונסאות המבוצעים בשיטת C.F.A | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום | מחירון מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים | מחירון דבקים אבקתיים לריצוף וחיפוי | מחירון משטחי שיש | מחירון ברזים וסוללות | מחירון מגדלי קירור | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון אריחי טרצו לריצוף וחיפוי | מחירון קירות שיגומים מלוחות פלדה | מחירון מנעולים | מחירון חומרי איטום צמנטיים | מחירון בטון מובא | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון יריעות לגגות ירוקים (גגות עם צמחיה)בפני נועה פראג לבוא, שופטת סגנית נשיא מדינת ישראל ע"י ב" עו"ד מירוות מסרי מאשימה נגד | בפני כב' השופטת מיכל וולפסון התובע 1. סוילם אלסייד נגד הנתבעת 1. מייקל הנדסה בע"מ החלטה נקב | לפני כב' השופט ירון מינטקביץ מספר תהליך: 2 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 29 | בית משפט השלום בתל אביב - יפו מ"ת 27249-02-11 מדינת ישראל נ' בן דוד ואח' 12 דצמבר 2011 | מספר בקשה:44 בפני כבוד ה שופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ מבקשים נגד משיבים החלטה לאור המבוקש התובעים יגיש | בית משפט השלום בנתניה תא"ק 25979-11-11 לישראל בע"מ נ' אילון תיק חיצוני: 04 מרץ 2012 בפ | בפני כב' השופטת שושנה פיינסוד-כהן תובעים סי.סי. פרח סחר בע"מ נגד נתבעים תמיר עבודות מסגרות | 25 נובמבר 2013 לפני: כב' הנשיאה – אפרת לקסר התובע CHOTSIRIROT SEKSAN - הנתבעת רגולסקי ובניו בע&q | בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 40492-08-10 ויינר ואח' נ' פינקלשטיין ואח' | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת אילונה אריאלי מבקשים מנחם ניזרי נגד משיבים החלטה 1. לפני בקשה לעיכוב | בפני כב' הרשמת דורית בונדה תובעים 1. חברת פרטנר תקשורת בע"מ נגד נתבעים 1. יניב גביזון הודעה | בפני כב' השופטת מרים אילני תובעים דן סימנטוב נגד נתבעים החלטה תשובת התובע עד ליום 1.10.12. ניתנה | החלטה בתיק בג"ץ 7589/05 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 7589/05 בפני: כבו | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 9110-07-11 קליר ואח' נ' בן ארויה ואח' 25 יולי 2011 | החלטה בתיק ע"א 6802/11 בבית המשפט העליון ע"א 6802/11 לפני:כבוד השופט א' רובינשטיין המערערי | לפני כב' השופטת ריבה שרון תובעים 1. איילון חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. גיל שני הודעה על | בפני כב' השופטת גלית אוסי שרעבי תובעים 1. אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ נגד נתבעים 1. מרינה בילה | בפני כב' השופטת מיכל ברנט בעניין: מדינת ישראל המאשימה נגד לואי ענאש הנאשם נוכחים: ב"כ המאשי | בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 53352-06-11 כנף נ' כהן ואח' בפני כב' השופט בדימו | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אשורוב אשיר <#1#> נוכחים: ב&quo | בית דין אזורי לעבודה בחיפה הע"ז 2815-05-09 מדינת ישראל נ' שניר תיק חיצוני: בפני כב' הסג | בפני כב' השופטת רונה פרסון מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים דמיטרי יגודייב החלטה הדיון הקבוע ליום 2 | בית משפט השלום בקריית גת 27 ספטמבר 2011 ת"א 33293-01-11 ארביב נ' סברס בר אירועים בע"מ | בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"א 24984-08-11 ביומי(אסיר) נ' משט